»

Archív - Pavol Matija

máj 2012

Práca novinára je ušľachtilým remeslom. Samozrejme, za predpokladu, že nie je zneužívaná v prospech niektorých subjektov, či jednotlivcov.
Pavol Matija | 30. 5. 2012 | Počet reakcií: 0
| Karma: 28
Žijeme vo svete, ktorý je založený na večnom súperení protipólov. Netýka sa to len politiky, ale spoločnosti ako takej. Z malých pramienkov každodenných hádok vyvierajú veľké sváry smerom do vnútra krajín, ako aj navonok v medzinárodných vzťahoch. Po rovnej ceste sa stále kráča lepšie a jednoduchšie. Prečo si teda robíme naše cesty kľukatými?
Pavol Matija | 15. 5. 2012 | Počet reakcií: 0
| Karma: 14
Feedback