»

Archív - Pavol Matija

apríl 2012

V nasledujúcom texte v žiadnom prípade nenarážam na aktuálne politické dianie na Slovensku. Ako som viackrát na svojich blogoch spomenul, mojim cieľom je vyhýbať sa hodnoteniam, pretože nepokladám za správne a náležite, keď subjektívne hodnotenia prevažujú nad postojmi. Ktosi raz totiž povedal, že postoje sú dôležitejšie ako fakty. Neskôr o ňom povedali, že je múdry...
Pavol Matija | 29. 4. 2012 | Počet reakcií: 0
| Karma: 9
Rozhodol som sa vyjadriť k aktuálnej politickej situácií na Slovensku. Neočakávajte odo mňa ale hodnotenia a posudzovanie politiky tej či onej strany, keďže mi táto rola hodnotiaceho vševeda neprislúcha. Politika je fenoménom, ktorý v nás často vyvoláva názorovú nejednotnosť. Musím však pripomenúť, že akokoľvek objektívne by sme sa snažili na politickú situáciu pozrieť, stále bude náš pohľad zastretý našou vlastnou subjektivitou. Preto je nanajvýš nevhodné viesť medzi nami spory o tom, pohľad koho z nás je pohľadom správnym. Každý sme iného náboženského vyznania, sociálneho postavenia a taktiež aj politického presvedčenia.
Pavol Matija | 26. 4. 2012 | Počet reakcií: 0
| Karma: 9
Feedback