»

Archív - Monika Ščevovichová

august 2013

V právnom štáte by si mali byť pred zákonom všetci jednotlivci rovní a zákon nielen rešpektovať, ale ho aj dodržiavať. Aj podľa samotnej ústavy môže každý konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. Zamyslela som sa preto nad deliacou čiarou medzi ľudskými právami a dodržiavaním zákona. K takejto úvahe ma podnietili nedávno zverejnené informácie o neustále rastúcich neoprávnených odberoch plynu.
Monika Ščevovichová | 16. 8. 2013 | Počet reakcií: 0
| Karma: 28
Feedback