»

Archív - Ľubomír Galko

február 2013

Je tragédiou slovenských farmárov, že rezort dostal do rúk nominant, ktorý sám od seba nebol schopný predstaviť slovenskú pozíciu voči EÚ v oblasti reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2014 až 2020. Spravil tak konečne v týchto dňoch - až na naše dôrazne výzvy, keď ho k tomu musel zaviazať slovenský parlament. Brusel o nej intenzívne diskutuje už od novembra 2011 a rokovania v týchto týždňoch finišujú. Od úspešných vyjednávaní totiž závisí to, či naši poľnohospodári a potravinári budú naďalej diskriminovaní voči ostatným krajinám nespravodlivo rozdeľovanými dotáciami a tým pádom aj to, či bude táto nerovnováha naďalej likvidovať slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo.
Ľubomír Galko | 13. 2. 2013 | Počet reakcií: 0
| Karma: 69
Na jednej strane by sa mohlo zdať, že navrhnutý zákon o podpore poľnohospodárskej prvovýroby v roku 2013 je dobrým úmyslom rezortu pôdohospodárstva pomôcť našim poľnohospodárom. Veď v ňom ide o daňové zvýhodnenie minerálnych olejov formou zníženej sadzby dane, teda o tzv. „červenú naftu“. Je to však nesystémové opatrenie, ktoré deformuje podnikateľské prostredie nielen v segmente poľnohospodárstva, ale v podnikateľskom sektore ako celku.
Ľubomír Galko | 2. 2. 2013 | Počet reakcií: 0
| Karma: -37
Feedback