»

Archív - Ľubomír Galko

november 2012

Tak sa nám pomaly, ale isto schyľuje k ďalšej rane istoty, tentokrát smerovanej slovenským poľnohospodárom a potravinárom. Inými slovami, ak bude európska spoločná poľnohospodárska politika (ďalej SPP) respektíve jej reforma na najbližších 7 rokov schválená tak, ako bruselskí úradníci zamýšľajú, postupná likvidácia slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva naberie čoraz reálnejšie kontúry.
Ľubomír Galko | 23. 11. 2012 | Počet reakcií: 0
| Karma: 14
Feedback