»

Archív - Ľubica Navrátilová

október 2011

Doplnenie:Tento stav nezodpovedá platnému právnemu stavu. V ostatnej dobe sa v poradni Hospodárskych novín kopia otázky týkajúce sa návrhu zmien v dobrovoľnom sociálnom poistení, stúpa nervozita dobrovoľne poistených osôb, uverejňujú sa nepresné informácie a tak je namieste zhrnúť čo vlastne ide v oblasti dobrovoľného sociálneho poistenia schvaľovať Národná rada SR v druhom čítaní návrhu zákona o úprave príjmu zo závislej činnosti, ktorý obsahuje aj nepriamu novelu zákona 461/2003 o sociálnom poistení
Ľubica Navrátilová | 11. 10. 2011 | Počet reakcií: 0
| Karma: -63
Feedback