»

Archív - Ľubica Navrátilová

január 2009

Fakt, že starnutie obyvateľstva a pokles počtu produktívnej časti populácie nemá blahodárny vplyv na systémy sociálneho a zdravotného zabezpečenia...
Ľubica Navrátilová | 23. 1. 2009 | Počet reakcií: 0
| Karma: -7
Feedback