»

Archív - Ivan Štefanec

máj 2014

Z predloženého vládneho „Programu stability SR na roky 2014 až 2017“ je zrejmé, že nás čaká nestabilita. Vláda v dokumente priznáva, že tak, ako po uplynulé 2 roky, ani na ďalšie dva neplánuje žiadne potrebné štrukturálne zmeny. Z dokumentu je ale zrejmé, že:
Ivan Štefanec | 14. 5. 2014 | Počet reakcií: 0
| Karma: -8
Feedback