»

Archív - Ivan Štefanec

december 2013

V celej Európskej únii, ako aj na Slovensku, sú malé podniky najväčšími zamestnávateľmi a hlavnými nositeľmi nových nápadov a inovácií. Aj preto by mal Protimonopolný úrad strážiť hospodársku súťaž a chrániť predovšetkým malých pred zneužívaním postavenia veľkých, aj preto by sme mali dodržiavať Európsku chartu pre malé podniky, aj preto by mala každá vláda podporovať rozvoj malého podnikania.
Ivan Štefanec | 2. 12. 2013 | Počet reakcií: 0
| Karma: 157
Feedback