»

Archív - Laco Vozárik

január 2013

Zníženie zamestnanosti aj pokles konečnej spotreby domácností po roku 2008 poukazujú na skutočnosť, že z nadpriemerného hospodárskeho rastu, ktorý sme za uvedené obdobie dosiahli, nemali bežní ľudia žiadny reálny úžitok. Naopak. Ak vývoj nezamestnanosti a hospodárskeho rastu porovnáme s inými krajinami, je zrejmé, že so štruktúrou našej ekonomiky niečo nie je v poriadku, že dvadsať rokov niečo nerobíme dobre.
Laco Vozárik | 17. 1. 2013 | Počet reakcií: 0
| Karma: 21
Feedback