»

Archív - Laco Vozárik

máj 2012

Aj z najčerstvejšej prognózy Európskej komisie vyplýva, že jej spracovatelia sa naďalej zjavne opierajú iba o svoje modely, premietajúce trendy krátkodobej minulosti do najbližšej budúcnosti. Nezaoberajú sa pritom dostatočne procesmi reálnej ekonomiky, odlišnosťami jednotlivých národných ekonomík a už vôbec nie jednotlivých odvetví či producentov. Ich pridaná hodnota nezodpovedá vynaloženým zdrojom. Postaviť na nich korektné opatrenia, napríklad v oblasti verejných financií, považujem za neprijateľné riziko.
Laco Vozárik | 14. 5. 2012 | Počet reakcií: 0
| Karma: 1
Feedback