Poplatky nebudú. Hurá ?

Tak nám dobrá socialistická vláda "zrušila poplatky" u lekára. V štýle, čo nie je dovolené, je zakázané. A zakázané je napríklad poplatok za objednanie na presný termín, poplatok za administratívne úkony a vlastne skoro všetko.

So zákonom aj s filozofiou, z ktorej vychádza, zásadne nesúhlasím. Je to taká socialistická filozofia, že regulácie robia svet lepším a z nej vyplývajúce. že úradníci umenežujú lekárov. Stačí ak budú mať dosť kompetencií. Viac napr tuto

Bingo, povie si obyčajný človek, ale tým lekárom ukázali. Každý slobodne zmýšľajúci človek, ktorý si cení rovnosť šancí, si ale musí povedať: zase úplne mimo. Toto sú moje argumenty. 

1) Pacienti budú bohužiaľ dlhšie čakať a dlhšie trpieť. 

  Socialistická vláda sa nazdáva, že tým že bude ďalej a ďalej sprísňovať reguláciu vytvorí lepší svet. Svet, v ktorom poisťovňa poskytovateľom zaplatí a tí budú poskytovať tie najlepšie služby bez rozdielu a pacienti budú spokojní. No a takto to v realite vôbec nefunguje. Poisťovňa na pacientov kašle. Poskytovateľom platí svojvoľne,  zásade tým, ktorí si to vedia vybaviť.  Keď poisťovňa nezaplatí, poskytovatelia liečia len do výšky ich limitov. No a chudák pacient buď čaká, alebo si nájde iného poskytovateľa, ktorý ho ošetrí zadarmo ihneď, alebo si doplatí za nadštandard. Všetci tento kolobeh poznáme a vieme aké je ťažké zohnať dobrého lekára. Ak sa škrtne možnosť doplatkov zostanú len tie zvyšne dve: čakať alebo hľadať iného lekára. Iní často nie je, zostane len čakať.
 
  Prvým výsledkom vládnej novely, je že sa predĺžia čakacie doby na vyšetrenia a ošetrenia. Bude sa čakať niekoľko mesiacov, čo ma veľmi mrzí. Ľudia budú dlhšie trpieť
.
 
  Bohužiaľ viniť budú opäť poskytovateľov, čo je taký smutný kolaterál. Ľudia si totiž myslia, že peniaze na ambulancie idú len do vrecka lekárov. To že sa za ne kryjú ďalšie náklady, ktoré zvyšujú kvalitu, ako sú napríklad diagnostické prístroje, sety, platy sestier, investície... to v našom povrchnom vnímaní neberieme do úvahy.  

2) Paradoxne sa bude platiť viac. Komu? Pente. 

Samozrejme, Fico si trúfne len na malých samostatných poskytovateľov. Tých budú buzerovať a nahánať a možno im tie poplatky naozaj zrušia. Tí znížia kvalitu služieb, predĺžia čakacie lehoty, budú znechutení a rezignujú. No a kam sa obráti slušný človek, ktorý si za svoje peniaze chce dopriať kvalitnú starostlivosť? Nemá čas čakať, chce rýchle objednávanie? No na privátne polikliniky pochopiteľne.

  Zďaleleka najväčšia a stále rastúca je sieť ProCare. Patrí skupine Penta, ale to je isto len zhoda náhod. No a v tejto poliklinike Vám ponúknu milú recepčnú.  Tá Vás objedná, ponúkne kávu, deťom dá cukrík.

  Odkiaľ na to ProCare má? Nuž na to, aby ste do tejto polikliniky mohli vôbec vstúpiť a objednať sa k lekárovi musíte zaplatiť. Nie 5 euro, nie 10 euro, ale minimálne 333 euro (slovom tristo tridsať tri euro, link tu) ročne, aby sa na Vás všeobecný lekár čo i len pozrel.  Mimochodom pri 1500 pacientoch v dispenzári (tak ako má Dr. Lipták) je to minimálne 499 500 euro na všeobecného lekára.  Čítate správne pol milíona euro na poplatkoch + samozrejme zmluvy s poisťovňami. Za tieto peniaze sa už dá zabezpečiť recepčná, SMSky s termínmi aj kávička.

  ProCare bude vyberať naďalej a skvalitňovať služby, samostatní lekári nie. Otázka pre bystého čitateľa: Kam pôjdu pacienti, ktorí si chcú priplatiť? 

3) Z lekárov sa stávajú nevoľníci. 

  Lekárske povolanie je zase o krok ďalej od kedysi slobodného povolania. Teraz nehovorím o Ústave, ktorá explicitne umožňuje nariadiť zdravotníkom nútenú prácu. Teraz hovorím o výkone povolania bez buzerácie úradmi. Dnes v zásade lekárom skoro všetko schvaľujú voľajakí úradníci. Tieto vyšetrenie môžete robiť, tieto nie. Tieto lieky môžete, tieto nie. Kto v tom nepracuje, nepochopí. Pacient to nevidí. O všetko treba žiadať, doprosovať sa.
 
Ak zakážeme lekárom možnosť ponúkať služby a účtovať si za ne cenu, opäť uberáme lekárom slobodu. Tú slobodu, ktorej sa tešia ostatné povolania, firmy a jednotlivci. Tú slobodu, ktorá robí služby kvalitnejšie, aj keď za im prislúchajúcu cenu. Tú slobodu, ktorá robí krajinu bohatšou a prosperujúcejšou.
Alebo chcem všetkých samostatných lekárov nahnať do štátnych alebo penťáckych zariadení? 

4) Odmezuje sa sloboda nás všetkých
Povedzte mi, prečo by sa slobodný človek nemohol rozhodovať slobodným spôsobom o tom ako minie svoje slobodne zarobené peniaze? Keď si chce kúpiť televízor, nech si kúpi. Keď si chce kúpiť zdravotné služby, nech si kúpi. Prečo by mu to mal schvaľovať nejaký úradník, ktorý si myslí, že vie lepšie ako pacient čo je preňho dobré? Slobodný občan sa stáva rukojemníkom svojej poisťovne..Tým že sú len tri a všetky ponúkajú to isté, nemá na výber. 

Najsmutnejšie na tomto celom divadle s lekármi zadarmo je, že aj veľká časť pravice sa na ňom podieľa s úsmevom na tvári. 

Ja otvorene hovorím, že budem vždy presadzovať, aby si aj lekári mohli slobodne určovať ceny za svoje služby. 

Budem presadzovať, aby sa regulácia, administratíva a buzerácia obmedzila.  Viem, že sa to nebude veľa ľuďom páčiť, ale robím to z presvedčenia, že aj títo kritici sa budú mať v konečnom dôsledku lepšie a tešiť sa z lepších a kvalitnejších zdravotných služieb. 

 

Komentáre

Važeny pán Hlavatý,
z tohto članku je úplne jasné, že ste ste lekár a nemusím ani vidieť pred tým Váš profil. Na danú problematiku je veĺa pohľadov a vy ste uviedli ten svoj "lekársky". V niektorých veciach s Vami súhlasím ale zase v niektorých nie. Napríklad zrovnávate vo svojom blogu objednanie služieb u remeselníka a lekára. Buď ste použili zlý príklad, alebo žijete vo svojom ukrivdenom lekárskom svete. Obyčajný ľudia nemôžu za to, že lekári majú nízke platy. Uvedomte si, že bežný občan a kľudne ho môžem nazvať pacient dnešnej doby, celý život platí povinné odvody do zdravotnej poisťovne a socialnej poisťovne. Nejedná sa pri tom o nejaké symbolické odvody, ale tvrdo % vyratané z výšky platu. Nerozumiem preto Vašej lekárskej rétorike o priplatení si, za lekársku starostlivosť. Uvediem osobny priklad. Som SZČO a platim mesačne do zdravotnej poisťovne 240 eur a do socialnej poisťovne 540 eur. Za čo si mám ešte priplácať? Čo vlastne, resp. akú primeranú protihodnotu dostavam za moje odvedené peniaze? Kde končia moje peniaze? Na čo sú využité moje peniaze? Ste vzdelaný človek a mali by ste dokázať triezvo zhodnotiť, že problém nie je v priplacaní alebo nepriplacaní si na starostlivosť u lekára, ale že problém je v štáte a v jeho nazvem to socialnej politike. Tak ako doktory, tak aj bežný občania, sme rukojemníkmi hlúpych ľudí, ktorí spravujú tento štát.
Uvediem krátky príklad z nedávnej minulosti, ako to chodí v štátom spravovanom segmente, kde nikomu a na ničom nezáleží. Čítal som článok o tom, ako je socialna poisťovňa na tom zle dokonca že v mínuse, pričom generálny riaditeľ socialnej poisťovme berie mesačný plat 350 tisíc SKK mesačne. Je to v poriadku?
Takže hľadajme v prvom rade problémy v systéme a nie neustále zaťažovať obyčajných ľudí a vytvárať z nich "pacientov" dnešnej doby.
Dnešná doba chce skutočných odborníkov, profesionálov, ekonómov, ktorím záleží na tom, aby sa spoločnosť ozdravila v prospech nás všetkých a nie jedincov. Zložte si preto svoje lekárske okuliare a pozrite sa na svet očami obyčajného človeka.
Ak chcete písať rôzne odborné články, musíte v prvom rade dokázať vnímať reálny život občana v SR a nie len podsúvať svoje profesiou ovplyvnené názory.

Obrázok používateľa Dušan Baláž

Súhlasím, že sme na jednej lodi, je tu štát, ktorý nám dáva mantinely, rovnako lekárom ako aj SZČO ...ale prečo hneď v úvode z Vás musím mať ten zaujatý proti-lekársky dojem? ...hneď vidieť že ste lekár....vaša lekárska optika...váš ukrivdený lekársky svet... Zjavne problematike nerozumiete a Váš pohľad na problém je čisto materialistický - cez peniaze! Keď hovoríte o Vašich peniazoch, kam idú a ako sa s nimi narába, tak úplne zabúdate, že tu existuje aj nejaký princíp solidarity! Že niektoré zdravotné výkony, operácie, transplantácie atď. sú tak finančne náročné, že pri Vašom 240EUR odvode do ZP na to nenašporíte ani za 20 rokov...kiežby ste také niečo nikdy nepotrebovali...
Veta "celý život si platím..." je najväčší omyl slovenského občana. V skutočnosti je to strašne málo... A o nejakých ozajstných odvodoch do systému možno hovoriť asi len po roku 1989.
Na otázku Za čo si mám ešte priplácať? je odpoveď jednoduchá: za nadštandard! za lepšie materiálno-technické vybavenie, za prednostné vyšetrenie, za služby, ktoré Vaša poisťovňa neprepláca alebo sa len tvári, že ich prepláca. Problémom ostáva, že ani Vaša poisťovňa ani štát nevie alebo nechce zadefinovať presne, na aký rozsah zdravotnej starostlivosti ako pacient máte štandardný nárok a čo už tento rámec, ktorý by mal byť logicky krytý z verejného zdravotného poistenia (teda z Vašich našporených peňazí) prekračuje. Namiesto toho sa tvária, že preplácajú všetko a jednoduchí ľudia (ako aj Vy - jednoduchí v zmysle neodborníci na zdravotníctvo s bežnou znalosťou pravopisu) z toho potom majú zmätok a nevedia pochopiť, čo tí lekári preboha ešte od nás chcú?!! Je to celé pred verejnosťou zahmlievané a schválne deformované... Pritom by stačilo vyložiť verejnosti karty na stôl: toľkoto máme peňazí, toto sú reálne ceny prístrojov a lekárskych výkonov, pre pacienta je toto štandard, lebo chlapsky povedané na viac nemáme (lebo sme/ste si viac nenašporili), no a ostatné je nadštandard. Nuž a keď ho chcete mať, zaplaťte si to z vlastného vrecka.

Najskôr by som zareagoval na Vladimír Krajčír na poznámku o porovnávaní so službami remeselníkov. Ide o to že zatiaľ posledným pokusom o nivelizáciu lekárov na úroveň služieb v trafike s tabakom je povinnosť zakúpiť registračné pokladnice, v kontexte rušenia platieb to vyznieva komicky. Ale to je iná kapitola.
Najčastejšie reakcie občanov v diskusiách o príplatkoch v ambulanciách sa dajú zhrnúť pod obľúbené: "Je to ich psia povinnosť". Tak sa pozrime čo je ich psia povinnosť (poradie náhodné), rozumej bezplatne: - napr. objednať pacienta telefonicky na ďalšie vyšetrenie do 30 km vzdialeného pracoviska, aby tam nemusel chodiť so žiadankou o vyšetrenie len kvôli zisteniu termínu osobne, - vypisovať žiadosti o schválenie drahých liekov pre jednotlivých pacientov do poisťovní alebo žiadosti o kúpeľnú liečbu po pracovnej dobe alebo po večeroch, - posledných 5-10 dní v mesiaci pracovať úplne bez nároku na odmenu od Zdravotnej poisťovne pretože zmluvný limit stačil len na prvých 20-25 dní, a počas tých posledných dní platiť nájom, sestričku, nakupovať zdravotný materiál (zo svojho zisku) ktorý použije pri vyšetrovaní týchto nezaplatených klientov, - vo voľnom čase naháňať lieky po lekárňach, pretože sa stali úzkym profilom po tom ako sa začalo bezbreho zarábať na ich reexporte s požehnaním politikov,... to len námatkovo. Jeden nezmyselný argument sa tu stále podsúva - že lekári si robia z ľudí rukojemníkov. Lekári sú absolútna menšina a vo voľbách veľa toho neovplyvnia. Voliči, poistenci zdravotných poisťovní si volia politikov ktorí určujú stratégie. Mnohí politici umelo vyrábajú z lekárov triednych nepriateľov.

Ja si myslim,ze kazdy ma svoju trochu pravdy. A nemyslim si, ze Dr. Hlavaty sa na to diva len cez prizmu lekarskej optiky. Na to ma dost skusenosti. Ano, vsetci sme rukojemnikmi systemu a system mame taky, aky nam ho nami voleni zastupcovia ludu vytvorili. My sme im vsak k tomu dali mandat!
Ak niekto nadava na ambulantnych lekarov, tak verim ze hovori aj z vlastnej skusenosti.Su to ludia a tak su medzi nimi dobri aj zli. Tak, ako v kazdej sfere, kde sa angazuju ludia.Ak by system fungoval dostatocne dobre, tak by sa tema poplatkov ani riesit nemusela, pretoze lekar by bol za svoju pracu odmenovamy podla jej kvality.Mam na mysli kvalitne.A pacient, ktory si plati cely zivot poistenie by vedel, co za to moze-ma dostat.A neostal by prekvapeny, ze kvoli systemu spoluucasti dostane vsade rovnako. Rovnako malo.Lebo poistovne platia bazal, potrebny na pokrytie bazalnej starostlivosti.A teraz sa ten "nadstandard za peniaze" zakazal.Pisete o kvalite cakarne, vybavenia paracoviska, lekara a sestricky. Toto si sukromny lekar musi zaplatit zo svojho. Pretoze ak je to nielen dobry lekar, ale aj dobry mnanager, tak mu zalezi aj na konforte pacienta. Chce , aby jeho pacient, ak uz musi prist k lekarovi, tak aby tam stavil cas tak prijemne, ako sa len da. A toto mu poistovna neplati. Porovnajte si niekedy ambulancie tych dobrych lekarov a tych "inych". Alebo niektore(skoro vsetky) nemocnice. Mimochodom, komercny najom v BA je okolo 800 €.A na to mu nikto neda nic! Zato ak nebudu prevadzkovatelovi novej bratislavskej nemocnice vychadzat peniaze, tak tam stat dofinancuje. Prosim Vas, z akych penazi? Preco teda nepomoze cez cenu bodu aj sukromnym lekarom??? Ale toto je uz iny "cap of caffe". Alebo zeby nie???????

Feedback