Už nestačí len niečo ľuďom predať, musíme zlepšiť kvalitu ich života

Dnes musíme ísť ešte ďalej. Každá značka, ktorá chce na trhu dlhodobo profitovať musí ísť hlbšie a myslieť na dobro svojich spotrebiteľov.

Boli časy, kedy sme na branding nemuseli mať vysoké nároky. Stačilo, ak spĺňal svoju základnú úlohu - označením produktu, služby, či krajiny zabezpečil, aby sa dali rozoznať od iného. Neskôr prišli ambície priradiť brandovaným produktom emócie, pridať odlišovače, do procesu sa zapojil marketing. Snahou bolo (a samozrejme stále aj je) predať produkt, dostať ho medzi ľudí a zvyšovať zisky. Značky však boli veľmi dlho "zahľadené" do seba. Predvádzali sa a dodnes sa predbiehajú v tom, ktorá je lepšia, krajšia, inovatívnejšia, či hodnotnejšia. Je to legitímna a určite aj funkčná cesta k zvyšovaniu hodnoty značiek na trhu a v konečnom dôsledku aj príjmov z nich. Firmy si kupovali pozornosť ľudí, kupovali si mediálny priestor, aby si vynútili ich pozornosť. Ich komunikácia bola jednosmerná.

Postupne si dosebazahľadené značky a marketéri začali všímať aj svoje cieľové skupiny. Zo začiatku to boli len strohé dáta, neskôr si všimli, že sú to ľudia. Živí ľudia so svojimi pocitmi, ambíciami, radosťami a smútkami. Vyvinuli sa sofistikované nástroje na to, aby sa im brandy dostali pod kožu, aby našli a trafili inshighty, vďaka ktorým vedeli zasiahnuť komunikáciou presne tam, kde to potrebovali. Značky sa snažili priniesť benefity pre svojich konzumentov. Učili sme sa uvažovať tak, ako cieľovka a rozmýšľať o tom, čo používaním daného produktu, či služby jeho užívateľ získa.

Do popredia sa čoraz viac predieral človek, jednotlivec a jeho potreby, ktoré mali ambiciózne značky za cieľ naplniť. Marketéri sa začali pýtať, čo ľudia chcú a potrebujú, čo sa im páči a následne im to ponúkať. Začali viesť dialóg, zapájať ľudí do procesu tvorby produktov, či kampaní.

Dnes musíme ísť ešte ďalej. Každá značka, ktorá chce na trhu dlhodobo profitovať musí myslieť v širších súvislostiach a ísť ešte hlbšie. Už nestačí to, aby bol jednotlivec so značkou spokojný. Výrobcovia a poskytovatelia všetkých produktov a služieb sa musia zamyslieť nad tým, čo robia, ako sa správajú k životnému prostrediu a najmä na to, aký dopad má ich pôsobenie na okolie, rôzne komunity, väčšiu skupinu ľudí, či na celú spoločnosť. Úlohou marketingu dnes nie je len predať značku, ale musí sa snažiť zlepšiť kvalitu života svojich spotrebiteľov.

Je to veľká výzva a často počúvam, že to nejde a ako sa to nedá. Vtedy spomínam príklad pivnej značky, ktorej cieľovkou boli muži, otcovia. V krajine, v ktorej pôsobila bol Deň matiek voľným dňom. Ale počas Dňa otcov sa normálne išlo do práce. Značka iniciovala hnutie, petíciu a nakoniec našla zákonodarcov, ktorí v parlamente presadili to, aby bol Deň otcov voľným dňom. A tak dopriala jeden deň v roku otcom, ktorí si mohli oddýchnuť, tráviť čas s rodinou, deťmi. Značka svojou marketingovou kampaňou zlepšila kvalitu života svojich konzumentov.

Keď to dokázalo pivo, dokážeme to aj my.

Pozrite si ako dokázala čokoládová tyčinka vrátiť Rumunom národnú hrdosť:

Viete ako zlepšila značka Hyundai prvý deň života novorodencom na Slovensku? Pozrite si prácu, ktorá získala Grand Prix na národnej súťaži reklám Zlatý klinec a bodovala už aj na medzinárodnom festivale Golden Hummer:

Tento text bol napísaný pre časopis Americkej obchodnej komory Connection:

 

Pridať komentár

Feedback