»

Renáta Zmajkovičová

Na Slovensku je tradíciou, že sobota je svadobným dňom v živote dvoch ľudí. Dnešná sobota je u viacerých mojich priateľov v rodine svadobná.Pre mnohých kedysi bola svadobnou a pre ďalších iste bude práve sobota, tým rozhodujúcim dňom spečatenia lásky a náklonnosti. Myslela som si, že nebudem...
Renáta Zmajkovičová | 1. 10. 2016 | Počet reakcií: 0
| Karma: -583
Kto si dnes môže dovoliť plytvať časom? Čas je vzácny. Plánované zmeny v rokovacom poriadku predsedom parlamentu sú vyústením a riešením situácií, ktoré sa v súčastnosti odohrávajú v parlamente. Paragraf §30 dnes platného rokovacieho poriadku už teraz umožňuje určiť dĺžku rečníckého čas, ak sa tak...
Renáta Zmajkovičová | 2. 8. 2016 | Počet reakcií: 0
| Karma: -658
Zákon je rozum zbavený vášne, povedal vraj Aristoteles. Rokovací poriadok národnej rady však nie je pre mnohých poslancov rozumom. Príliš veľa vášni, príliš veľa póz, príliš veľa teatrálnych emócií nie je prejavom správania sa múdrych ľudí, poslancov. Mnohým akosi uniká, že už nie je predvolebný...
Renáta Zmajkovičová | 6. 7. 2016 | Počet reakcií: 0
| Karma: -648
Konkurencia, súťaživosť privádzajú mnohých k vytváraniu si nepriateľa. Nedostatok zdvorilosti, ľahkomyseľné klebety, urážky osoby majú jediný cieľ, poškodiť druhého a vytiahnuť seba na dnes módnu vlnu nenávisti, konfliktu, nepriateľstva... Nepísaným zákonom politiky (hlavne na Slovensku) – politika...
Renáta Zmajkovičová | 27. 6. 2016 | Počet reakcií: 2
| Karma: -578
17. november je štátnym sviatkom, Dňom boja za slobodu a demokraciu, dňom Nežnej revolúcie. To, ako sme slobodu a demokraciu dosiahli pre náš národ, pre seba a to ako sme sa - vzájomne s českým národom – dokázali podporovať a rešpektovať – zostane príkladom pre iné národy, príkladom toho, že je...
Renáta Zmajkovičová | 16. 11. 2015 | Počet reakcií: 0
| Karma: -585
Zajtra sa rozlúčime, veriaci i neveriaci - s kardinálom Jánom Chryzostom Korcom v Katedrálnej Bazilike svätého Emeráma v Nitre. Kardinál Korec zomrel v sobotu 24.októbra, v 92. roku života, v 77. roku rehoľného života, v 66. roku kňazstva, v 65. roku biskupskej služby, zaopatrený sviatosťami...
Renáta Zmajkovičová | 30. 10. 2015 | Počet reakcií: 1
| Karma: -492
V týchto dňoch Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaradila priemyselne spracované mäso na zoznam rakovinotvorných látok s najvyšším stupňom päťbodovej škály karcinogénnych látok . Médiá to zjednodušili a dali článku názov "Párky spôsobujú rakovinu!". Pred týždňom vyšla správa, že Úrad verejného...
Renáta Zmajkovičová | 27. 10. 2015 | Počet reakcií: 0
| Karma: -578
„Tam, kde sú ľudia odsúdení na život v chudobe, sa porušujú ľudské práva. Zjednotiť sa pre ich dodržiavanie je našou svätou povinnosťou“, s týmto známym výrokom Josepha Wresinského bola slávnostne osadená tabuľa všetkým obetiam hladu, nevedomosti a násilia. Bolo to v roku 1987, kedy sa zišlo na...
Renáta Zmajkovičová | 14. 10. 2015 | Počet reakcií: 0
| Karma: -588
Dnešný Medzinárodný deň nenásilia bol vyhlásený OSN v roku 2007. 2. októbra roku 1869 sa narodil Mahátma Gándhí, vodca nenásilného povstania Indov proti britskej koloniálnej nadvláde, priekopník filozofie a stratégie nenásilia, nenásilného odporu. Hlavnou myšlienkou tohto dňa je šírenie odkazu a...
Renáta Zmajkovičová | 2. 10. 2015 | Počet reakcií: 0
| Karma: -575
Nedovoľme, aby bola novou skúsenosťou problematika migrantov! Premiér Robert Fico už pred niekoľkými týždňami hovoril o tom, že treba pomôcť krajinám, odkiaľ utečenci prichádzajú a včera bola dohodnutá sumu vo výške zhruba miliardy eur na pomoc agentúram OSN, ktoré v rámci Svetového potravinového...
Renáta Zmajkovičová | 24. 9. 2015 | Počet reakcií: 0
| Karma: -573
Nezvládnuté nároky na človeka, nereálne očakávania, nespravodlivosť, nespokojnosť, frustrácia, agresia, násilie, zneužívanie, využívanie slabostí druhých, vyvyšovanie sa človeka nad iným človekom, strata viery v seba i elementárna strata dôvery v svet - to zažil každý v tej, či onej podobe. Pre...
Renáta Zmajkovičová | 23. 9. 2015 | Počet reakcií: 0
| Karma: -571
Neprestávajme žiť svoje každodenné životy, neprestávajme sa tešiť z každého dňa. Včera bol Svetový deň mieru (International Day of Peace) a pri oslave v New Yorku v sídle OSN zvoní „Peace Bell“ (Mierový zvon). Navrhol ho pán Chiyoji Nakagawa v roku 1951, ako symbol nádeje za mier. Zvon bol odliaty...
Renáta Zmajkovičová | 22. 9. 2015 | Počet reakcií: 0
| Karma: -595
Poslanci Národnej rady SR 31. októbra 2001 schválili návrh zákona, ktorý určil nový pamätný deň SR. Stal sa ním 9. september - Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Právnu normu predložil vtedy nezávislý poslanec Robert Fico v presvedčení, že si treba stále pripomínať obete holokaustu, ako aj...
Renáta Zmajkovičová | 8. 9. 2015 | Počet reakcií: 2
| Karma: -575
Ochrana práv našich občanov je na prvom mieste. Premiér jasne povedal, že odmietame kvóty , nie však pomoc pre tých, ktorí ju potrebujú. Pomoc poskytneme v takom rozsahu, aby to neohrozovalo životy ľudí, chod života v našej krajine a majetok občanov. Plne podporujem stanovisko premiéra Fica ...
Renáta Zmajkovičová | 30. 8. 2015 | Počet reakcií: 0
| Karma: -580
Slovenské národné povstanie. Pýtam sa samej seba: aký je dnes odkaz Slovenského národného povstania? Na čo máme nadviazať? V čom máme pokračovať? Ako zachovať plynulosť života a využiť, poučiť sa zo skúsenosti tých pred nami? Ako byť ozajstným človekom, ktorý si uvedomuje obeť tých, ktorí položili...
Renáta Zmajkovičová | 28. 8. 2015 | Počet reakcií: 1
| Karma: -575
Súčasná doba ako keby nás testovala v našej schopnosti riešiť morálne dilemy, ako keby nás nútila prehodnotiť naše etické a morálne normy i hodnoty. Doba nás núti zamýšľať sa nad tým, kto sme, čo chceme, či platí, že každý môže žiť tam, kde chce, nad tým kto má na čo oprávnený nárok, no i nad tým,...
Renáta Zmajkovičová | 18. 8. 2015 | Počet reakcií: 1
| Karma: -586
Celý rok sa nesie v duchu spomienky na koniec druhej svetovej vojny. Japonské cisárstvo 15. augusta 1945 kapitulovalo a tým sa oficiálne vojna skončila. Je to už sedemdesiat rokov od doby, kedy lietadlo typu B-29 Superfortress Spojených štátov amerických zhodilo 6. augusta 1945 na Hirošimu uránovú...
Renáta Zmajkovičová | 6. 8. 2015 | Počet reakcií: 0
| Karma: -568
Dnes 8.7.2015 bol prerokovaný a schválený materiál vládou SR o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2014. Oceňujem prácu všetkých kompetentných v rámci inštitúcii i neziskových organizácií, ktoré sa venujú téme rodovej rovnosti, vytváraním rámcov pre jej uplatňovanie a tiež osvetovo...
Renáta Zmajkovičová | 8. 7. 2015 | Počet reakcií: 1
| Karma: -569
Máme všakovaké práva. Všetko môcť, veľa raz bez zodpovednosti za dopady našich rozhodnutí, nám robí v živote akýsi chaos. Tento zdanlivý chaos, vyplývajúci z rôznorodosti, inakosti a rôznych záujmov, očakávaní a snov vnímame občas ako prekážky pred naplnení vlastných snov, záujmov či očakávaní. No...
Renáta Zmajkovičová | 8. 5. 2015 | Počet reakcií: 0
| Karma: -589
V šetci kričia, ako sa to nedá. Ja som však presvedčená, že to pôjde. S návrhom novely zákona o ambulantnom predaji v školách a školských zariadeniach som neprišla iba tak. Mala som jasný cieľ: zdravie našich detí. A tento cieľ stojí za to, aby sme našli spôsoby, ako do školských bufetov a...
Renáta Zmajkovičová | 5. 11. 2014 | Počet reakcií: 0
| Karma: -574

Stránky

Feedback