»

Pavol Matija

Práca novinára je ušľachtilým remeslom. Samozrejme, za predpokladu, že nie je zneužívaná v prospech niektorých subjektov, či jednotlivcov.
Pavol Matija | 30. 5. 2012 | Počet reakcií: 0
| Karma: 28
Žijeme vo svete, ktorý je založený na večnom súperení protipólov. Netýka sa to len politiky, ale spoločnosti ako takej. Z malých pramienkov každodenných hádok vyvierajú veľké sváry smerom do vnútra krajín, ako aj navonok v medzinárodných vzťahoch. Po rovnej ceste sa stále kráča lepšie a...
Pavol Matija | 15. 5. 2012 | Počet reakcií: 0
| Karma: 14
V nasledujúcom texte v žiadnom prípade nenarážam na aktuálne politické dianie na Slovensku. Ako som viackrát na svojich blogoch spomenul, mojim cieľom je vyhýbať sa hodnoteniam, pretože nepokladám za správne a náležite, keď subjektívne hodnotenia prevažujú nad postojmi. Ktosi raz totiž povedal, že...
Pavol Matija | 29. 4. 2012 | Počet reakcií: 0
| Karma: 9
Rozhodol som sa vyjadriť k aktuálnej politickej situácií na Slovensku. Neočakávajte odo mňa ale hodnotenia a posudzovanie politiky tej či onej strany, keďže mi táto rola hodnotiaceho vševeda neprislúcha. Politika je fenoménom, ktorý v nás často vyvoláva názorovú nejednotnosť. Musím však pripomenúť...
Pavol Matija | 26. 4. 2012 | Počet reakcií: 0
| Karma: 9
Na Slovensku máme pomerne úzky okruh etablovaných strán. Majú svoju členskú a voličskú základňu, stabilizovaný program, pozíciu, svoje témy a pod. Pred každými voľbami sa šušká o zrode nových politických strán. Inak tomu nie je ani pred voľbami budúcoročnými, niektorí „šikovnejší“ už strany...
Pavol Matija | 31. 10. 2011 | Počet reakcií: 0
| Karma: 9
Európska únia vznikala v podstate od 50. rokov 20. Storočia, skrz Európske spoločenstvo uhlia a ocele, cez Európske hospodárske spoločenstvo a mnohé iné európske organizácie dospievala myšlienka spoločnej Európy, ktorá sa definitívne narodila v roku 1992 prijatím Maastrichtskej zmluvy.
Pavol Matija | 29. 10. 2011 | Počet reakcií: 4
| Karma: 0

Stránky

Feedback