»

Ľubica Navrátilová

V súvislosti s prijímaním opatrení na elimináciu dôsledkov hospodárskej krízy sa dostáva na popredné miesto aj téma prestavania parametrov...
Ľubica Navrátilová | 10. 3. 2009 | Počet reakcií: 0
| Karma: 28
Približne pred rokom rozčeril aj tak nekľudné slovenské dôchodkové vody leták Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o potenciálnej výške...
Ľubica Navrátilová | 20. 2. 2009 | Počet reakcií: 0
| Karma: 1
Fakt, že starnutie obyvateľstva a pokles počtu produktívnej časti populácie nemá blahodárny vplyv na systémy sociálneho a zdravotného zabezpečenia...
Ľubica Navrátilová | 23. 1. 2009 | Počet reakcií: 0
| Karma: -10
Veru tak - sú každodenné. Bezprostredne sa síce týkajú iba tých, ktorí ich poberajú, ale denne (minimálne z hľadiska mediálnej a politickej kadencie)...
Ľubica Navrátilová | 10. 12. 2008 | Počet reakcií: 0
| Karma: -25

Stránky

Feedback