»

Laco Vozárik

Ustanovenia Zákonníka práce, týkajúce sa podmienok prijímania a prepúšťania zamestnancov, v skutočnosti ochraňujú len malé percento z ich celkového počtu. Táto ochrana však poškodzuje 95 % ekonomicky aktívnych občanov.
Laco Vozárik | 29. 3. 2011 | Počet reakcií: 0
| Karma: 25
Zatiaľ čo sa koalícia dohaduje na reforme odvodov, ktorá v tejto podobe určite patrí do kategórie povinných cvikov, nie rast dynamizujúcich riešení, Slovensko sa ďalej rozdeľuje na dva ekonomicky úplne odlišné svety a niektoré regióny sa stávajú prakticky ekonomickými čiernymi dierami
Laco Vozárik | 22. 3. 2011 | Počet reakcií: 3
| Karma: 60
Priame negatívne ekonomické účinky systému prerozdeľovania prostriedkov z fondov EÚ sú stálou témou diskusií. Za podstatne závažnejší problém považujem jeho nepriame účinky, ktoré sa prejavujú v deformácii postojov a myslenia ľudí. V pestovaní lokajského režimu. Tragédiou je, že peniaze „zadarmo“...
Laco Vozárik | 8. 3. 2011 | Počet reakcií: 3
| Karma: 58
Riešenie problému nerovnomerného rozvoja a prehlbovania zaostávania niektorých regiónov Slovenska je už neodmysliteľnou súčasťou všetkých vládnych koalícií Relevantné čísla a dokumentačná mapka však jednoznačne dokazujú, že tento sľub žiadna z doterajších vlád nenaplnila ani trocha. Naopak...
Laco Vozárik | 6. 3. 2011 | Počet reakcií: 0
| Karma: 69
V súvislosti s dôchdkovou reformou, ako jednou z nosných tém slovenskej ekonomiky, sú prezentované viaceré štatistické údaje. Tie základné sa však nedajú označiť inak ako nezmysel.
Laco Vozárik | 28. 2. 2011 | Počet reakcií: 27
| Karma: 99
Tomáš Baťa ako podnikateľ, zamestnávateľ a starosta mesta ukázal v prvej tretine minulého storočia cestu, ako možno prostredníctvom všestranného rozvoja ľudí dosiahnuť prosperitu. Aj u nás, aj dnes je to rovnako možné.
Laco Vozárik | 26. 2. 2011 | Počet reakcií: 6
| Karma: -57
Úroveň podnikateľského myslenia / ducha je tým fenoménom, ktorý je rozhodujúci v úspešnosti ekonomického rozvoja krajiny. Uvedomili si to dokonca aj v inštitúciách EÚ. Len u nás zrejme ešte nie dostatočne.
Laco Vozárik | 24. 2. 2011 | Počet reakcií: 2
| Karma: -15
Na Slovensku máme vypracované celé tisíce stratégií pre všetky oblasti života. Kvalitná realizácia kvalitných stratégií s primeraným zdrojovým zabezpečením by mala automaticky viesť k napĺňaniu stanovených cieľov. V našej ekonomike to však tak nie je. Prečo?
Laco Vozárik | 18. 2. 2011 | Počet reakcií: 7
| Karma: 30
Odboroví predáci tvrdia, že súčasné znenie Zákonníka práce neobmedzuje možnosti zamestnávateľov tvoriť nové pracovné miesta, a tým riešiť najpálčivejší problém slovenskej spoločnosti. Logika riešenia, ktoré v čase krízy podporovali však ich súčasné tvrdenie vyvracia.
Laco Vozárik | 15. 2. 2011 | Počet reakcií: 0
| Karma: -10
Nesprávne riešenie problému dvojakého občianstva môže mať pre Slovensko aj fatálne ekonomické následky.
Laco Vozárik | 13. 2. 2011 | Počet reakcií: 0
| Karma: 1
V posledných rokoch z dlhodobého hľadiska nič neublížilo Grékom tak, ako politici a spoločná mena. Ich vlastní i ostatní z EÚ. Rozhodujúci politici Európskej únie tento stav ďalej predlžujú a tým aj zhoršujú. Chcel by som veriť, že nie zo sebeckých dôvodov.
Laco Vozárik | 6. 2. 2011 | Počet reakcií: 3
| Karma: 67
V poslednom čase prdkladajú odboroví predáci návrhy, ktoré zaváňajú samodeštrukciou nielen ekonomiky, ale v konečnom dôsledku aj ich samotných
Laco Vozárik | 3. 2. 2011 | Počet reakcií: 2
| Karma: -92

Stránky

Feedback