»

Laco Vozárik

Kto by to povedal? Ale je to tak. Preto, milí učitelia, teraz je vaše miesto na opačnej strane katedry. Požiadajte doktorov, zjavne vedia, ako na to.
Laco Vozárik | 26. 1. 2016 | Počet reakcií: 0
| Karma: -1
Z porovnania jednoznačne vyplýva, že veľká miera regionálnych rozdielov na Slovensku je neprirodzený jav, cudzí vyspelým krajinám EÚ obdobnej veľkosti
Laco Vozárik | 22. 1. 2016 | Počet reakcií: 0
| Karma: 46
Snaha o čo najširšie osvojenie tohto postoja čo najväčším počtom nás by určite bola dobrým štartom pre riešenie problémov našej spoločnosti.
Laco Vozárik | 18. 1. 2016 | Počet reakcií: 0
| Karma: 54
Už roky máme dojem, že ideme rýchlejšie ako ostatní. Vzdialenosť medzi nami a tými vpredu sa nezmenšuje. Môžeme tvrdiť, že ich dobiehame? Čo vy na to?
Laco Vozárik | 12. 1. 2016 | Počet reakcií: 0
| Karma: -2
Áno, zaznamenávame mnohé čiastkové zlepšenia. Avšak inde tiež nespia. Napredujú rýchlejšie, svoj potenciál využívajú lepšie a naše zaostávanie rastie.
Laco Vozárik | 4. 1. 2016 | Počet reakcií: 0
| Karma: -35
Žiadny z verejne dostupných výstupov Štatistického úradu SR nehovorí o takom náraste počtu pracujúcich. Aj tá najvyššia hodnota dosahuje iba polovicu.
Laco Vozárik | 22. 12. 2015 | Počet reakcií: 0
| Karma: 3
Zo zhrnutia uvedených faktov je jasné, že znalostnú ekonomiku, a tým budúcnosť našich detí budujeme s efektom asi ako macocha Janíčkovi a Marienke
Laco Vozárik | 15. 12. 2015 | Počet reakcií: 0
| Karma: 65
Miera chvály vývoja ne/zamestnanosti a spôsobov ich riešenia, s ktorou sa stretávame v médiách, nemá nič spoločné s objektívnym hodnotením.
Laco Vozárik | 10. 12. 2015 | Počet reakcií: 0
| Karma: 3
Zníženie zamestnanosti aj pokles konečnej spotreby domácností po roku 2008 poukazujú na skutočnosť, že z nadpriemerného hospodárskeho rastu, ktorý sme za uvedené obdobie dosiahli, nemali bežní ľudia žiadny reálny úžitok. Naopak. Ak vývoj nezamestnanosti a hospodárskeho rastu porovnáme s inými...
Laco Vozárik | 17. 1. 2013 | Počet reakcií: 0
| Karma: 21
Dôvodom poklesu našej ekonomiky v žiadnom prípade nemôže byť pokles zahraničného dopytu. Žiadna z prognóz totiž nepočíta s medziročným poklesom zahraničného dopytu. Naopak. Počíta s jeho rastom a tiež s rastom (tiež zatiaľ) dynamiky EÚ. Napríklad Európska komisia očakáva jej pokles iba v prípade...
Laco Vozárik | 27. 11. 2012 | Počet reakcií: 0
| Karma: -1
V nadchádzajúcich mesiacoch budeme v oblasti prognóz ekonomického vývoja svedkami revízií aktuálnych odhadov rastu v roku 2013 smerom dolu. Výsledkom bude zavŕšenie procesu obratu vzájomného pomeru hodnôt rokov 2012 a 2013
Laco Vozárik | 10. 9. 2012 | Počet reakcií: 0
| Karma: -10
Aj z najčerstvejšej prognózy Európskej komisie vyplýva, že jej spracovatelia sa naďalej zjavne opierajú iba o svoje modely, premietajúce trendy krátkodobej minulosti do najbližšej budúcnosti. Nezaoberajú sa pritom dostatočne procesmi reálnej ekonomiky, odlišnosťami jednotlivých národných ekonomík a...
Laco Vozárik | 14. 5. 2012 | Počet reakcií: 0
| Karma: 1
Ako by aj mohli? V súčasnosti spomedzi našich učiteľov z tzv. elitného klubu toto kritérium z Maastrichtu (60%) plní jedine Fínsko. V našej skupine je to presme naopak. Neplní ho jedine Maďarsko.
Laco Vozárik | 14. 1. 2012 | Počet reakcií: 0
| Karma: -1
Foxconn dnes vo svojich fabrikách využíva asi desaťrisíc robotov. O tri roky by ich malo byť milión. Práve uvedený počet robotníkov majú nahradiť. Pre ekonomiku s našou štruktúrou, budovanou s doterajšou filozofiou, je to potvrdenie trendu s fatálnymi dôsledkami.
Laco Vozárik | 2. 8. 2011 | Počet reakcií: 9
| Karma: -15
Schválenie ďalších úsporných opatrení gréckym parlamentom je podmienkou pre uvoľnenie ďalšej tranže pôžičky. Aj keby k tomu došlo,nebude to nič platné. Rozhodovať budú činy bežných Grékov. Na ulici a doma. A terapia, ordinovaná Európskou úniou a Medzinárodným menovým fondom, je ekonomická sabotáž,...
Laco Vozárik | 28. 6. 2011 | Počet reakcií: 3
| Karma: -20
Súčasné hľadanie času pre Grékov je vyslovene strácanie času ako pre grékov aj celú EÚ. Aj reštrukturalizácia s odpustením časti dlhu, aj vnútorná devalvácia meny, aj opatrenia gréckej vlády v oblasti zefektívnenia výberu daní aj pôžičky ostatných krajín eurozóny a MMF spolu tvoria nevyhnutný mix...
Laco Vozárik | 30. 5. 2011 | Počet reakcií: 11
| Karma: 10
Zníženie nákladov cez zníženie daňovo-odvodového zaťaženia síce môže potešiť, ale dnes už nemôže rozhodovať. V skutočnosti na to neexistuje ani priestor ani relevantný dôvod.
Laco Vozárik | 18. 5. 2011 | Počet reakcií: 25
| Karma: -4
O jeden percentuálny bod by sa u nás znížila miera nezamestnanosti, keby na Slovensku umiestnili zahraničné spoločnosti ďalších 59 investičných projektov kalibru ako Honeywellu. Ak by všetky prišli na východ Slovenska, zamestnali by jedného zo šiestich tamojších nezamestnaných a štátny rozpočet by...
Laco Vozárik | 4. 5. 2011 | Počet reakcií: 1
| Karma: -13
Je neprípustné zachovávať stav, kedy pád jedinej finančnej inštitúcie môže spustiť v sektore reťazovú reakciu takých rozmerov, že dôjde k ochromeniu celých národných ekonomík a následne výraznému zníženiu úrovne až zničeniu života miliónov ľudí.
Laco Vozárik | 6. 4. 2011 | Počet reakcií: 4
| Karma: 22
Prácu, teda pracovnú silu, definuje ekonomická teória ako jeden zo základných výrobných faktorov. Slovensko, ktoré má v bohatstve a životnej úrovni ešte veľmi ďaleko od vyspelej časti Európy, si dlhodobo dovoľuje doslovne ležať ladom viac ako 10% tohto dnes ešte nenahraditeľného zdroja.
Laco Vozárik | 4. 4. 2011 | Počet reakcií: 3
| Karma: -57

Stránky

Feedback