»

Ján Molnár

Vážený pán prezident Andrej Kiska, priamou voľbou ste sa tal prezidentom všetkých občanov, bez akéhokoľvek rozdielu či už náboženského alebo politického, preto je Vašou povinnosťou pomáhať občanom bez akéhokoľvek výberu, či už na základe zdravotných problémov, náboženského alebo politického názoru...
Ján Molnár | 28. 7. 2014 | Počet reakcií: 0
| Karma: -48
Ocitol som sa v životne dôležitom rozhodnutí. Mám či nemám podať trestné oznámenie na manželku, ktorá sa v minulosti dopustila podvodu, ale ja som ju ako milujúci manžel z toho vytiahol mojim nepravdivým tvrdením. Ostal jej dlh vo výške 90.000 Euro potvrdený právoplatným rozsudkom a pohľadávka bola...
Ján Molnár | 31. 5. 2014 | Počet reakcií: 0
| Karma: 26
Nezávislosť v súdnictve je základom právneho štátu, nemôže byť nezávislý samosudca v žalobách proti štátu, keď samosudcu platí štát a teda je podriadený štátnej moci, inými slovami politickej korupcie. Preto napríklad v USA majú POROTY a sudca je len organizačný pracovník, ktorý dohliadá nad...
Ján Molnár | 10. 5. 2014 | Počet reakcií: 1
| Karma: -16
Vážený pán kandidát na prezidenta SR, s prihliadnutím na realitu, že prezident SR je volený priamo občanmi, vyzývam Vás ako radový, ale systémom poškodený občan do diskusie pred video kamerou, ktorá sa bude prenášať prostredníctvom internetu do viacerých sociálnych sieti a webových stránok
Ján Molnár | 23. 3. 2014 | Počet reakcií: 0
| Karma: 7
Zdravím pán Sulík, pripomínam sa diskusnou reláciou, ktorú som pripravil na Vašu podporu, odmietol ste vtedy prevziať osobný list v ktorom som Vás žiadal o pomoc, neveril ste, že občania potrebujú individuálnu pomoc pri riešenie ich problémov.
Ján Molnár | 14. 12. 2013 | Počet reakcií: 0
| Karma: 71
Rakúska verejnoprávna televízia v pravidelnej piatkovej relácii Občiansky advokát rozoberá nezákonné rozhodnutia a nesprávne úradné postupy orgánov verejnej moci.Aspoň takto má minimálne vyzerať otvorená justícia.
Ján Molnár | 30. 8. 2013 | Počet reakcií: 0
| Karma: -19
Ako každý rok aj tento rok sa pokúsime pozrieť na udalosti 17. novembra 1989 z rôznych uhloch pohľadu. Tragédiou ostáva skutočnosť, že nova ponovembrová generácia vôbec nevie, čo sa vlastne 17. novembra 1989 stalo. Nevedia, prečo sa to stalo a nevedia zodpovedať ani na ďalšie otázky verejného...
Ján Molnár | 18. 12. 2012 | Počet reakcií: 0
| Karma: -40
Verčin príbeh nabral nové rozmery. Sľuby starostu města Břeclav a sociálnych pracovníčok, že Verči dostane kompletnú sociálnu kuratelu po operácii kolena sa nenaplnili, ba naopak „intrigy“ jej pestúnov za asistencie sociálnych pracovníčok sa stali hrozbou pre Verčinu slobodu.
Ján Molnár | 10. 12. 2012 | Počet reakcií: 0
| Karma: 4
Pokiaľ sa niekto ožiera za svoje, no čert ho zober. Niekto pije málo, niekto viac, niekto vôbec a niekto každý deň. Ale kto pije aby zakryl nečisté svedomie, to je už horšie. No kto šliape po ľudskej dôstojnosti aby z toho vytĺkol peniaze na alkohol, to je už barbarstvo.
Ján Molnár | 20. 10. 2012 | Počet reakcií: 0
| Karma: 24
Dnes už môžeme nahlas povedať, že rokom 1989 pod rúškom „nežnej revolúcie“ sa začala etapa „nedobrovoľného“ odovzdávania moci proletariátu politickým elitám prostredníctvom komunistickej strany ako jedinej vládnucej garnitúry v bývalom Československu.
Ján Molnár | 27. 7. 2012 | Počet reakcií: 0
| Karma: 57
Občania sa už prebudili z dlhodobého spánku, do kola opakovanou rozprávkou o lepšej budúcnosti uťahovaním opaskov. Dnes už aj vrabce na streche čvrlikajú, že po majetkovom prevrate v 89-tom si Klaus s Mečiarom rozdelili bývale Československo na dve samostatné teritória s jednoduchým zámerom, teda...
Ján Molnár | 11. 7. 2012 | Počet reakcií: 0
| Karma: 64
JUDr. Róbert Fico na Devíne 5.7.2007:„Štát bez práva, zákonnosti nemá zmysel“.Žiadame Vás, aby ste tieto slová premenili na skutky. Slovensko má zákony, ale nemá zákonnosť, nakoľko zákony sa „prekrúcajú“ samotnými strážcami zákonnosti, to je problém nevymožiteľnosti práva! Vyzývame Vás na verejnu...
Ján Molnár | 12. 5. 2012 | Počet reakcií: 0
| Karma: 26
Pán Fico, pred časom napísal brožúru „Slovensko nie je právny štát“, v ktorej deklaroval chýbajúce atribúty pre právny štát. Týmto povedal len „A“ ale nepovedl „B“. Čo je na opačnom konci neprávneho štátu?
Ján Molnár | 1. 5. 2012 | Počet reakcií: 0
| Karma: 27
Nie je úplne isté, či kauza Gorila vznikla náhodne alebo bola načasovaná na toto obdobie. V každom prípade vyvolala občianský pohyb a urýchlila podnety na zmenu. Zrazu vznikajú rôzne iniciatívy za primau demokraciu a rozbehla sa petícia za lepšie Slovensko. Mnohí občania, najmä cez sociálne siete...
Ján Molnár | 20. 4. 2012 | Počet reakcií: 0
| Karma: 22
Verejnosť už zachytila správu o prebiehajúcej občianskej iniciatíve za vypísanie referenda na otázky, ktoré by mali občanom vylepšiť ich život - Petícia za lepšie Slovensko. Medzi odbornou verejnosťou však dochádza k polemike, či je táto petícia a vôbec celá občianská iniciatíva potrebná z dôvodov...
Ján Molnár | 25. 3. 2012 | Počet reakcií: 0
| Karma: -9
Občania už vedia čo je to G7, koľko protestov a demonštrácii proti globalizácii sprevádzalo toto exkluzívne stretnutie najmocnejších - šéfov - Zeme. Mmenej sa už hovorí o záveroch terajšieho summitu zo švajčiarského Davosu, z ktorých vyplýva, že akcionársky kapitalizmus končí!!!
Ján Molnár | 1. 3. 2012 | Počet reakcií: 0
| Karma: 0
Ministrstvo vnútra SR - sekcia verejnej správy - odbor všeobecnej vnútornej správy, oddelenie vnútorných vecí vydalo Rozhodnutie OVVS 3-2011/029916 v konaní o slobodnom prístupe k informáciám vo veci žiadosti OZ Občianske stredisko pre rozvoj demokracie a ľudských práv, že „v časti žiadosti...
Ján Molnár | 23. 1. 2012 | Počet reakcií: 0
| Karma: -29
Milí čitatelia, ponúkam Vám nové názorové spektrum audiovizulánej komunikácie. Sami sa môžete presvedčiť, či písané myšlienky zodpovedajú skutočnému rozmýšlaniu ľudí. Prečítajte si priložený scenár novej televíznej relácie založenej na vyrovnanej diskusii o kontroverzných spoločenských témach a...
Ján Molnár | 16. 1. 2012 | Počet reakcií: 0
| Karma: -33
Ministrstvo vnútra SR - sekcia verejnej správy - odbor všeobecnej vnútornej správy, oddelenie vnútorných vecí oznámilo OZ Občianskému stredisku pre rozvoj demokracie a ľudských práv, že „vo veci Vami predložených informácii týkajúcich sa finančnej podpory občianskej iniciatívy 99% bude konať...
Ján Molnár | 5. 1. 2012 | Počet reakcií: 0
| Karma: 11
Podľa ustanovenia čl. 2 ods 3 Ústavy SR „Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.“ Už z tohto výkladu je zrejmé, že aj ústava by potrebovala zmenu, napríklad: „Každý môže konať len v medziach zákona“, nakoľko nie je vo verejnom záujme...
Ján Molnár | 27. 12. 2011 | Počet reakcií: 0
| Karma: -1

Stránky

Feedback