»

Andrej Hutta

Individuálne vzdelávacie účty treba vnímať ako strategický podporný nástroj, nie ako riešenie problému malej účasti dospelých v celoživotnom vzdelávaní. Úvod Celoživotné vzdelávanie stalo v roku 2001 jednou z priorít Európskej únie. Tomu predchádzalo zavedenie Lisabonskej stratégie v roku 2000. Za...
Andrej Hutta | 30. 9. 2020 | Počet reakcií: 0
| Karma: -151
Korona kríza spôsobila prepad zamestnanosti, rastúcu nezamestnanosť, spomalenie výroby a problémy v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Ako to súvisí so vzdelávaním? Firmy majú menší záujem o otváranie učebných miest. Teda majú v dôsledku korona krízy menej záujmu vytvárať pre žiakov prostredie,...
Andrej Hutta | 24. 7. 2020 | Počet reakcií: 0
| Karma: 149
Feedback