Vaše peniaze zlodejom na dosah

Peniaze v druhom pilieri sú obrovským lákadlom pre každú vládu socialistov. Sú to naše peniaze, ktoré sme si zarobili. Napriek tomu vlády viacerých krajín tieto súkromné peniaze ukradli. Prednedávnom v Maďarsku, aktuálne sa o to snaží vláda v Poľsku. Na Slovensku Ficová vláda tromi opatreniami tri krát výrazne poškodila všetkých sporiteľov. Aké bude to štvrté? Znárodnenie?

Keď sa spustila koncepcia II. piliera zabezpečenia na dôchodok, bola prezentovaná ako forma, kde budeme mať vlastné peniaze na vlastnom účte. Bude zásluhový a môžeme si dobrovoľne sporiť viac. Môžeme si dokonca vybrať akú stratégiu z ponuky správcovských spoločností využijeme. Viac rizikovú, s možnosťou vyššieho výnosu, alebo budeme hrať na istotu, s menším výnosom. Budú to naše peniaze na našom účte a nám budú finančne vylepšovať finančnú situáciu na dôchodku.

Čo sa odvtedy zmenilo a prečo?
Podstatou zásadnej zmeny je, že sa zmenila vláda a s ňou aj názor na riešenie problému.

Aby človek pochopil čo sa deje, nedá sa obísť niekoľko makroekonomických mechanizmov. Štát žije z peňazí, ktoré zoberie ľudom chodiacim do práce formou daní a odvodov. Populizmus vedie politikov k tomu, aby sľubovali viac ako sú schopní vybrať na daniach a odvodoch a preto sa štát zadlžuje. Štát vytvára dlh tak, že si požičiava peniaze formou predaja štátnych dlhopisov. To nie je pre investorov z pohľadu zisku atraktívna investícia a preto vláda investorom – slovenským bankám, poisťovniam a správcovským spoločnostiam ponúka výhody napríklad vo forme výhodnej legislatívy.
Takto výhodne koncipované zákony umožňujú bankám a poisťovniam, aby na občanoch zarábali v súlade so zákonom viac, ako je nevyhnutné a za tieto „nadzisky“ potom kupovali štátne dlhopisy - požičiavali peniaze vláde SR. Pôžička je za úroky, ktoré v nasledujúcom období musíme zaplatiť formou daní a odvodov. Lenže zle fungujúcej vláde ani peniaze z predaja dlhopisov nestačia a preto potrebuje ešte ďalší zdroj peňazí na pokrytie nákladov štátu a plnenie svojich sľubov. Jedna z možností je, že ich znovu zoberie občanovi nejakou formou, aby sa potom mohla prezentovať tým, čo nám dala (naše peniaze, ktoré nám predtým vzala). Druhý pilier predstavuje značný objem peňazí, ktorý je ohromným lákadlom pre každú vládu generujúcu straty. Preto je náš dôchodok v II. pilieri permanentne ohrozovaný.

I. dôchodkový pilier - dôchodky zo sociálnej poisťovne sú najväčšou záťažou štátneho rozpočtu. Preto ak vláda peniaze neefektívne prerozdelí, tak na dotáciu dôchodkového zabezpečenia už nie sú zdroje. A v takej chvíli peniaze v II. pilieri začínajú byť silným lákadlom. Naše vlastné nasporené peniaze na našich vlastných účtoch. Treba vyriešiť problém, ako uspokojiť dôchodcov, ktorí poberajú dôchodok z prvého piliera a zároveň zobrať peniaze ľuďom z II. piliera bez toho, aby vláda stratila na popularite.

Opatrenie prvé: Ak správcovská spoločnosť vytvorí na našom účte priebežnú stratu, musí to vykompenzovať svojimi peniazmi. Po ziskovom období si ich nesmie vziať späť.
Výsledok opatrenia: Akcie sporiteľov – nás sa predali počas krízy 2008-2009 v najhoršom čase a pred začiatkom účinnosti tohto opatrenia vlády. Tým spôsobili klientom straty na úrovni -50% z nasporených peňazí. Všetky investičné stratégie splynuli v jednu a nakúpili sa štátne dlhopisy SR. Tým sa vyriešil problém. Zákazky pre kamošov, predražené diaľnice..., ... môžu pokračovať a niečo sa aj dôchodcom ušlo.

Opatrenie druhé: Zmena pomeru deľby odvodov medzi I. a II. pilier. Na dotáciu I. piliera je potrebných menej peňazí z ostatných štátnych zdrojov. Opäť čiastočne vyriešený problém. Zákazky pre kamošov, predražené diaľnice..., ... a aj dôchodcom sa niečo ujde.
Fakt: Súčasný dôchodkový systém sa zaviedol v čase, keď cca 8-10 ľudí v produktívnom veku živilo 1 dôchodcu. V súčasnosti je to približne tretina. 3,5 človeka živý jedného dôchodcu a preto je v súčasnosti problém s vyplácaním súčasných dôchodkov. Dnes je priemerná čistá mzda cca 700,- EUR a priemerný dôchodok je cca 390,- EUR. O 20 rokov klesne počet pracujúcich na 1,5 ktorí budú musieť živiť 1 dôchodcu. Bez iných opatrení by tým klesol priemerný dôchodok oproti priemernej mzde ešte o ďalších 40%. V dnešných cenách by to vyzeralo tak, že pracujúci by zarábal 700,- EUR a dôchodca by dostal 230,-EUR. Preto je absolútne nevyhnutné, aby si ľudia v produktívnom veku sporili na svoj dôchodok na privátnych účtoch. Platenie odvodov do SP v I. pilieri nebude postačujúce.
Výsledok druhého opatrenia: V II. pilieri bude menej nasporených peňazí. K tomu treba započítať stratu vo výške -50% z prvého opatrenia vlády a zisk menší oproti inflácii z čias prvého opatrenia vlády.

Opatrenie tretie: Výber vlastných peňazí zo svojich vlastných účtov nám bude regulovať vláda svojim tretím opatrením. Vláda pod zástierkou bezpečia našich peňazí v čase výberu, ich nechá investovať do štátnych dlhopisov SR. Ak by sme chceli všetky svoje peniaze hneď, zostalo by menej peňazí na kšefty pre kamošov, predražené diaľnice..., ...
Výsledok tretieho opatrenia: Ak je niekto vážne chorý a chce použiť svoje vlastné peniaze, ktoré zarobil vlastnou prácou napríklad na liečenie, alebo na pobyt v kúpeľoch, vláda mu ukáže vztýčený prostredník. Ak má niekto vážnu chorobu a pred sebou posledný rok, dva života, má smolu, jeho peniaze si budú užívať vládou vyvolení. Ak má niekto „zdravý koreň“ a bude ešte dlho žiť, tiež má smolu. Reguláciou výberu našich vlastných peňazí a ich podinflačným zhodnocovaním nám budú systematicky znehodnocovať naše úspory, až jedného dňa si kúpime za mesačnú výplatu rožok a bude po dôchodku.

Ďakujeme za sociálne istoty. Stoja skutočne za to !!!

Aj my môžeme voči týmto vládnym opatreniam urobiť jedno opatrenie. Všetky peniaze, ktorými chceme zabezpečiť budúcnosť svojim deťom alebo sebe dôchodok, musíme uložiť mimo dosahu tejto vlády. Na šťastie už aj na Slovensku máme možnosti ako si legálne sporiť v zahraničí. Moje peniaze nabrali smer Luxemburg, Lichtenštajnsko, krajiny Emerging markets, Frontier markets...

Všade lepšie ako doma. Žiaľ !!!

Pridať komentár

Feedback