S úsmevom do dôchodku - návod ako na to. Diel 1.

Okrádať ľudí o dôchodok považujem za hyenizmus. Na Slovensku je však požehnaný štátom. Skúsim Vás preto previesť prípravou na toto obdobie čo najlepšie a najzrozumiteľnejšie.

Obdobie života na dôchodku je určite to najťažšie obdobie. Nikto nás už nechce zamestnať, človek je často krát unavený životom, alebo chorý. Ak sa nachádza vo finančných ťažkostiach jediný kto mu požičia sú úžerníci. Preto ľudia oprávnene hľadajú istoty na toto svoje životné obdobie. Mať peniaze, respektíve pravidelný dostatočný príjem je určitá forma istoty ktorú hľadáme.

Na Slovensku máme šesť rôznych produktov, ktoré môžeme využiť na zabezpečenie sa do dôchodku, avšak päť z nich nefunguje tak ako by sme si želali, alebo ako nám tvrdia média a finanční poradcovia.

V prvej časti šesťdielnej série o dôchodkovom zabezpečení si povieme, prečo nám nestačí dôchodok zo sociálnej poisťovne. Mnoho ľudí stále nechápe v čom je základný problém. Stretávam sa s argumentáciou typu “Bolo to tak od nepamäti, prečo by to teraz nemalo fungovať“. „Vymeníme vládu a bude to v pohode“. „Za socializmu to fungovalo“. „Celý život som platil, tak mám nárok ......“ atď. a pod..
Pozrime sa spolu ako vznikol dôchodkový systém súčasnosti, „ako to bolo od nepamäti“ a o rozprávke „O troch grošoch.“

1) Najstaršie informácie o rodine som našiel zo 17-teho storočia. Ľudia sa dožívali v priemere 40 rokov, mali 12 – 15 detí, z ktorých ¼ zomrela do šiesteho roku života. Kto vie počítať +; - ; *, /, je mu jasné, že dôchodkový vek neexistoval.
O deti sa starali nielen rodičia, ale aj starší súrodenci, ktorí pracovali už od 6-tich rokov. O živobytie človeka, jedného rodiča na dôchodku sa staralo 4 – 5 detí, pričom išlo len o zabezpečenie stravy a základných existenčných podmienok prežitia. Výlety na kolotoče s vnúčatami, dovolenky pri mori a pobyty v kúpeľoch sa nekonali.
Systém dôchodkového zabezpečenia podobný tomu dnešnému v tom čase NEEXISTOVAL.

2) „Otcom“ súčasného dôchodkového systému je vraj ríšsky kanclér Otto von Bismarck. V čase, keď štátny dôchodok dostávali len vyšší štátni úradníci pod názvom definitíva rozhodol, že štátny dôchodok budú dostávať aj nižší štátni úradníci a aj robotníci. Zákon vstúpil do platnosti 1.1.1891. Nastavil však pre robotníkov dôchodkový vek na 70 rokov v čase, keď priemerný život ťažko pracujúceho človeka dosahoval 45 rokov.
Systém dôchodkového zabezpečenia podobný tomu dnešnému v tom čase NEEXISTOVAL.

3) Po II. svetovej vojne skutočne dnešný model navrhol Konrad Adenauer v roku 1957. Či ho Východný socialistický blok odkopíroval, alebo iba čisto zhodou okolností vymysleli podobný, sa mi nepodarilo zistiť.
Systém, že ľudia v produktívnom veku odovzdali časť svojej mzdy do Sociánej poisťovni a tá okamžite vyplatila dôchodky aktuálnym dôchodcom. V tom čase bol priemerný vek dožitia sa 62 rokov a deti bežne pracovali od svojich 10-tich rokov. Osem ľudí v produktívnom veku živilo jedného dôchodcu.
Tu funguje dôchodkový systém všade a to bez ohľadu na spoločenské zriadenie – socializmus, či kapitalizmus – pretože 8 ľudí ľahko uživí jedného dôchodcu. Rozdiel socializmu a kapitalizmu bol napríklad v tom, že Západní Nemci vyrábali Mercedesy, MBW, Porsche..., dôchodcovia chodili na dovolenky na Malorku, do Talianska a ubytovaní boli v exkluzívnych hoteloch. Ich východní bratia vyrábali Trabanty a Wartburgy a dôchodcovia chodili na dovolenky do Bratislavy na Zlaté Piesky do stanu.
Systém dôchodkového zabezpečenia podobný dnešnému konečne funguje

4) Postupne sa menil demografický vývoj a v súčasnosti pracuje približne 3,5 človeka na 1 dôchodcu, čo spôsobuje štátu nemalé finančné problémy. Tento problém nenastal zmenou politickej situácie, ale tým, že takmer v celej EÚ sa dôchodcovia dožívajú vyššieho veku, v priemere až 75 rokov. Zároveň sa rodí menej detí a tie kvôli štúdiu nastupujú podstatne neskôr do pracovného procesu. Namiesto od 10-tich rokov začínajú pracovať od 19-tich respektíve od 26-tich.
Dôsledkom týchto zmien je, že do Sociálnej poisťovne prichádza podstatne menej peňazí na financovanie dôchodkov. Aktuálne dôchodcovia dnes dostávajú v priemere o polovicu menej, ako je výška priemernej mzdy. Na to, aby dôchodcovia mohli dostávať aspoň túto polovicu, štát si musí ešte každý rok požičať okolo 700 miliónov EUR.
Systém dôchodkového zabezpečenia opäť nefunguje a nie je to vinou politikov!

5) Dnes vieme spočítať, koľko ľudí sa narodilo do včera. Preto vieme tiež presne spočítať, koľko ľudí bude o 20 rokov v produktívnom veku. Ľudia, ktorí sú dnes starší ako 45 rokov, budú o 20 rokov v dôchodku. Výsledok je JASNÝ, ŽIADNA HYPOTÉZA, ALE HOLÝ FAKT.
O 20 rokov bude živiť 1 dôchodcu takmer o polovicu menej ľudí ako dnes. Z toho vyplýva žalostný výsledok. Dnešný priemerný dôchodok, ktorý je na úrovni polovice priemernej mzdy, klesne na štvrtinu priemernej mzdy.
Na dnešné ceny by to znamenalo, že k priemernej mzde, ktorá je v súčasnosti približne 800,- EUR, by dôchodca mohol dostávať v priemere asi 200,- € namiesto súčasných 400,- €. Postupom času síce rastie aj výška mzdy, aj výška dôchodkov, avšak rastie aj inflácia. Ak neustále zdražovanie potravín a ostatých nevyhnutných položiek na živobytie zohľadníme, tak zistíme, že za posledných 20 rokov dôchodcom príjem narástol iba minimálne. Tento minimálny nárast bol za cenu neustáleho zadlžovania štátu, čo má tiež jedného dňa koniec.

Systém dôchodkového zabezpečenia sociálnou poisťovňou fungovať nebude!

Záverom, súčasný model dôchodkového zabezpečenia fungoval dobre len 40 rokov. Kto má záujem na dôchodku žiť tak, ako sa žilo pred 300 rokmi (veľmi krátko, žuť suchý chleba a zapíjať ho vodou), môže sa spoľahnúť na svoje zabezpečenie podľa rozprávky o troch grošoch. Tí ľudia, ktorí chcú chodiť do kúpeľov, s vnúčatami na kolotoče, a v lete k moru, musia akceptovať zmeny, ktoré idú s dobou. Na šťastie existujú aj iné možnosti ako sa na dôchodok zabezpečiť a to podstatne lepšie, ako sa spoliehať na štát a Sociálnu poisťovňu. O tom, ktoré možnosti využiť a ktoré nie, si povieme v ďalšom článku zo šesťdielnej série „S úsmevom do dôchodku“.

Súčasný štátny systém dôchodkového zabezpečenia nefunguje, fungovať nebude a väčšina spôsobov ponúkaných finančnými spoločnosťami tiež nie.

Pokračovanie TU
 

Pridať komentár

Feedback