Kam zmizli moje prachy?

Rozhodnutia vlády pripravili dôchodcov v II. pilieri o peniaze a teraz by radi vinu zvalili na iných.

Na úvod krátke vysvetlenie, prečo je nevyhnutné sporiť si do dôchodku. Nespočetne krát opakovaná téma. Kto nemá prehľad, mám tu krátke zhrnutie. Kto má prehľad, môže začať čítať o kapitolu nižšie.
Systém vyplácania dôchodkov prostredníctvom SP funguje dobre jedine za predpokladu, že pracujúcich je podstatne viac ako dôchodcov. V súčasnosti však tento systém už dobre nefunguje, pretože je málo ľudí v produktívnom veku, ktorí  dôchodcov živia. Priemerný dôchodok na Slovensku je na úrovni cca 55% priemernej mzdy.
Aby dôchodcovia dostávali aspoň tých 55%, musí vláda SR dotovať Sociálnu poisťovňu sumou 700 mil. EUR ročne. Tieto peniaze však nie sú zo zdrojov našej ekonomiky, ale sú to peniaze požičané, ktoré zvyšujú dlh Slovenska. Dnes na jedného dôchodcu pracujú približne traja ľudia. Prognóza vychádzajúca z informácií štatistického úradu SR hovorí, že o 20-30 rokov bude na jedného dôchodcu pracovať iba jeden človek. Tieto čísla nie sú hypotézou, ale vychádzajú z počtu narodených detí  a celkovej vekovej štruktúry obyvateľstva na Slovensku. Preto budú dôchodky vo vzťahu k mzdám ešte klesať a zadlženosť štátu narastať.
Proces špirálového zadlžovania štátu nemôže fungovať dlhodobo, preto prognóza budúcich dôchodkov zo sociálnej poisťovne je alarmujúca. Niektorí ekonómovia tvrdia, že zvyšovaním produktivity práce sa tento problém bude dať eliminovať. Zvyšovanie produktivity práce sa deje už stáročia. Beží teda aj paralelne od začiatku zavedenia súčasného dôchodkového systému, ale žiadny pozitívny vplyv na dôchodky nie je vidieť. Skôr naopak. Čim ďalej, tým viac si musí štát na dôchodky požičiavať, pretože nie je schopný z vlastnej produkcie živiť dôchodcov ani na úrovni 55% priemernej mzdy. Článok o histórii dôchodkov TU

 
Preto je individuálne sporenie na dôchodok nutnosťou.
 

Žiaľ, základný cieľ pre vládu je zvyšovanie preferencií, pre správcovské spoločnosti zvyšovanie vlastného zisku a pre poisťovne zarobiť  na vykonávaní administratívnych úkonov. Zabezpečenie dôchodkov je len prostriedok na dosiahnutie týchto cieľov. Keď počúvam vágne vyjadrenia zástupcov správcovských spoločností a poisťovní, chápem ich postoj. Sú závislí na poplatkoch, ktoré im vláda odklepne, alebo neodklepne. Momentálne sme vo fáze získavania politických preferencií . Čím budú mať čelní predstavitelia týchto spoločností kritickejšie vyjadrenia na nekompetentné rozhodnutia vlády, tým menej poplatkov im vláda schváli pri najbližších legislatívnych zmenách.

 
Čo je teda normálne riešenie a čo sa deje na Slovensku.
 

Normálne je, že zdroje na privátne dôchodky sa tvoria v investičných fondoch. Vo svete existuje cca 60 tisíc fondov a mnohé z nich sú vhodné na tento účel. Našli by sme desiatky fondov, ktoré majú dlhodobo dobré výsledky, skvelý manažment, dôležité informácie, know how,...  So správcovskými spoločnosťami týchto fondov sa dá dohodnúť, aby spravovali peniaze aj Slovákom na svetovej úrovni.
Na Slovensku sa vytvorili fondy s manažmentom pochybných schopností, nedostatočných informácii a takmer nulových skúseností.
 
Normálne je, že fondy manažujú ekonómovia a súvisiaca legislatíva zohľadňuje základné ekonomické procesy a zákonitosti.
Na Slovensku určuje finančnú legislatívu právnik ako to uzná za populisticky vhodné a minister financií nemá do toho čo zasahovať.
 
Normálne je, že keď je kríza a rôzne aktíva sú podhodnotené, investori a manažéri fondov ich nakupujú.
Na Slovensku boli správcovské spoločnosti počas krízy 2008 - 2009 rozhodnutím vlády donútené predať podhodnotené aktíva, čím budúcim dôchodcom spôsobila vláda stratu približne 50%!
Normálne je, že fondy určené na dlhodobé investovanie (ľudovo sporenie) nie sú garantované. Garantované typy fondov sú schopné poraziť infláciu len zriedkavo. To je pri dlhodobom investovaní veľký problém, pretože dlhodobo tvoria investorom straty.
Na Slovensku donútila vláda, zmenou legislatívy, správcovské spoločnosti, aby na určitý čas vytvorili  jedine garantované fondy, čim znemožnila tvorbu nadinflačného zisku. Tým pripravila budúcich dôchodcov o nemalé peniaze
 
Normálne je, že na indexových fondoch nemá správcovská spoločnosť podiel na zisku, pretože sa o jeho vytvorenie nijak nezaslúžila.
Na Slovensku sa súčasná vláda rozhodla, že naše správcovské spoločnosti podiel na zisku dostanú, lebo sa tak dohodli.
 
Normálne je, že dôchodca má k svojim investovaným peniazom prístup a môže si s nimi robiť čo chce.
Na Slovensku si s dôchodcovými peniazmi môže robiť čo chce štát a nejaká poisťovňa.
 
Normálne je, že správcovská spoločnosť, ktorá sa počas obdobia investovania celý čas starala o zhodnocovanie peňazí, následne vypláca rentu vo výške, ktorú si určí dôchodca a zvyšok peňazí mu aktívne zhodnocuje ďalej.
Na Slovensku sa úplne zbytočne peniaze presunú do poisťovne, ktorá si za ich správu začne účtovať poplatky a to bez tvorby pridanej hodnoty pre dôchodcu.
 
Normálne je, že v čase keď sa blíži dôchodok radí klientovi jeho poradca ako optimálne rozložiť peniaze do viacerých fondov pred obdobím poberania renty.
Na Slovensku vám 5 rokov pred dôchodkom proste predajú akcie a peniaze investujú do garantovaného fondu. Ak bude 5 rokov pred vašim dôchodkom podobná kríza ako v roku 2008, pripravia vás bez mihnutia oka znovu o ďalších  50% vašich peňazí, lebo je to v súlade so zákonom. Do konca vášho života vám budú následne znehodnocované peniaze na garantovaných účtoch.

 
Ak sa teda pýtate prečo máte na dôchodku 8,- EUR mesačne z II. piliera, toto sú pravdivé dôvody.
 
Na vine nie sú fondy (nástroj na zhodnocovanie peňazí), ale vláda SR, pretože tak nezmyselne nastavila podmienky II. piliera, že ekonóm z normálnej krajiny by nevyšiel z údivu.
 

Vážení budúci dôchodcovia. To najlepšie, čo môžete aktuálne urobiť je, vybrať si indexový fond. Osobne odporúčam fond kopírujúci index MSCI World. Tým aspoň zabránite našim „fond manažérom“ pokaziť čo sa dá a zároveň môžete dúfať, že jedného dňa budeme mať vládu, ktorej prioritou budú naše dôchodky a nie politické preferencie, populizmus a kšefty.
Starší súvisiaci článok TU.

Pridať komentár

Feedback