Chcú zmeniť Slovensko, chcú zmeniť SNS, ale nedokážu zmeniť seba

Snem SNS sa chcel 6.septembra 2014 na Táloch vysporiadať s tkzv. čiernym obdobím strany a súčasne chcel zvoliť nových podpredsedov, ktorí boli dlhé roky v strane a nemali škandály. SNS chcela dať jasný odkaz v boji s korupciou. SNS sa chcela vrátiť k hodnotám a raz za rok udeľovať cenu Martina Rázusa. SNS sa sama vyhlásila za univerzálneho koaličného partnera.  Týmito vyhláseniami robil predseda SNS reklamu snemu v médiách. Aká je realita po sneme SNS? 

1) Predseda SNS JUDr. Andrej Danko vstúpil do SNS po parlamentných voľbách v roku 2006. V priebehu volebného obdobia 2006-2010 ho Ján Slota nominoval do štyroch dozorných rád - Slovenská záručná a rozvojová banka a.s., Západoslovenská energetika a.s., METRO a.s., a BIONT a.s. bez vedomia predsedníctva SNS. O takej "dôvere" sa dlhoročným členom SNS mohlo len snívať. Dankov finančný apetít bol však nekonečný ako vesmír. Od roku 2007 poskytoval ako advokát právne služby Miestnemu úradu v Rači za paušálnu odmenu 150 000 Sk mesačne. Zaujímavou okolnosťou je, že v tom čase bol vicestarostom Rače poslanec NR SR Rafael Rafaj zo SNS. V uvedenom volebnom období poskytoval Danko ako advokát právne služby aj Miestnemu úradu v Ružinove za paušálnu odmenu 2500 eur mesačne. Zaujímavou okolnosťou je, že v tom čase bol starostom Miestneho úradu v Ružinove Slavomír Drozd, ktorý je Dankov blízky priateľ. S obľubou spolu cestovali na futbalové zápasy v zahraničí napr. zápas Chelsea - Žilina v Londýne. V uvedenom období stihol Danko poskytnúť právne služby aj a.s. Verejné prístavy, ktorú riadili Slotovi nominanti. Danko si za objednaný právny úkon vyúčtoval dohodnutú odmenu 1 000 000 Sk. Zaujímavou okolnosťou je, že a.s. Verejné prístavy mali v tom čase svoje právne oddelenie. Keďže v Košiciach neexistujú právnici, musel riaditeľ Záchrannej služby Košice dňa 30.12.2009 podpísať s Dankom, advokátom z Bratislavy zmluvu o poskytovaní právnych služieb za dohodnutú paušálnu odmenu 1750 eur mesačne. Zmluva bola uzavretá na dobu určitú do 31.12.2010. Zaujímavou okolnosťou je,že naše zdravotníctvo dlhé roky avizuje nedostatok finančných prostriedkov. Kedy sa začala Dankova kariéra? V podstate sa začala počas vlády Vladimíra Mečiara, keď Ján Slota v roku 1996 zabezpečil Ondrejovi Dankovi (otec Andreja Danka) privatizáciu Lesného závodu v Revúcej - Lesostav Danker a.s., ktorý mal základné imanie 61 409 000 Sk. V predstavenstve sprivatizovaného závodu sedeli Ondrej Danko, jeho syn Andrej Danko a jeho snúbenka, neskôr manželka Silvia Žiaková. V dozornej rade ich kontrolovali Júlia Danková rod. Görgeiová (matka Andreja Danka) a Lenka Danková (sestra Andreja Danka). Ako sa privatizačné dobrodružstvo rodiny Dankovcov skončilo? Rozkradnutím, neplatením odvodov a daní, výpoveďami, doposiaľ nevyplatenými mzdami a konkurzom. Slota sa vo volebnom období 2006-2010 nepostaral len o Andreja Danka, nezabudol ani na jeho otca. Slovenská pošta, ktorú riadili Slotovi nominanti náhle zistila, že musí kúpiť v Revúcej budovu. Samozrejme, že budovu v Revúcej kúpila od Ondreja Danka za 8 000 000 Sk. Pre koho bola tá kúpa výhodná, vedia určite len Slota a Danko. "Láska" Slotu k rodine Dankovcov nemala hranice. Dôkazom toho je skutočnosť, že Slota dal dňa 25.9.2010 v Ružomberku zvoliť na sneme SNS za prvého podpredsedu strany Andreja Danka v rozpore so stanovami SNS. Danko v zmysle stanov SNS nemohol byť riadnym delegátom snemu, mohol sa ho zúčastniť len ako Slotov hosť. Dňa 6.10.1012 "zaľúbený" Slota dielo skazy dokonal, keď dal Danka zvoliť za predsedu SNS. V histórii SNS bola prvýkrát zvolená za predsedu strany osoba, ktorá má po matke maďarský pôvod. Uplynulo necelých sedem mesiacov a Danko sa Slotovi "poďakoval", keď ho dňa 23.4.2013 dal vylúčiť zo SNS. Danko dokázal po vylúčení Slotu v rekordnom čase zmeniť identitu SNS a z národnej strany vyrobiť univerzálneho koaličného partnera...

2) Prvý podpredseda SNS a bývalý europoslanec Ing. arch. Jaroslav Paška by mal oboznámiť našu verejnosť, za akých okolností získal počas vlády Vladimíra Mečiara vlastnícky podiel v hotely Bratislava, kde v orgánoch Hotel Bratislava a.s. a Hotel Bratislava Tours s.r.o. zastupovali jeho záujmy TRANSINVEST s.r.o., Irena Pašková, Martin Paška, Anna Pašková, Miloš Černák atď. Určite si Jaroslav Paška spomenie z akých dôvodov odpredal svoj podiel v hotely po konzultácii s dnes už nebohým Jozefom Svobodom, ktorý tam bol určitý čas predsedom dozornej rady...Taktiež by mal Paška verejnosti prezradiť, ako sa stal počas vlády Vladimíra Mečiara majiteľom budov a železničnej vlečky na Kopčianskej ulici v Bratislave... Jaroslav Paška je v tejto kategórii veľmi "skúsený architekt". Svedčia o tom aj úplne výpisy z obchodného registra a účelové prevody obchodných podielov vo firme EDOS s.r.o. a následná činnosť Paškovho klanu vo firmách TRANSINVEST s.r.o. a ENDOTRON s.r.o. Jaroslav Paška síce má na verejnosti  uhladené a slušné vystupovanie, ale vždy boli jeho prioritami len peniaze. Opakovane neúspešný kandidát na funkciu predsedu BSK Jaroslav Paška dostal v župných voľbách v rokoch 2009 a 2013 od voličov odmietavé stanovisko. Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014 tento stav len potvrdili, keď voliči Paškove zotrvanie v Bruseli tiež odmietli.

3) Podpredseda SNS MUDr.Štefan Zelník tiež nie je žiadnou novou tvárou v strane. Dlhoročný osobný, politický a obchodný priateľ Jána Slotu nemohol v priebehu dvoch rokov absolvovať morálnu očistu. Ministerstvo zdravotníctva SR vo volebnom období 2006-2010 vypísalo projekt modernizácie menších neštátnych zdravotníckych zariadení. Súťaže sa zúčastnilo 23 záujemcov a úspešní boli 4 záujemcovia. Jedným z tých úspešných bola firma ŽILPO s.r.o. Žilina, ktorá v tejto súťaži získala prezent 1,65 milióna eur. Väčšinovým vlastníkom uvedenej firmy je Štefan Zelník. Vo volebnom období 2006-2010 vyhlásili Štátne hmotné rezervy SR tender na dodávku vakcín proti prasacej chrípke. V tendri uspela firma Sanofi Pasteur, ktorá dodala Slovenskej republike 1 milión vakcín za 7,6 milióna eur. Jediným konateľom firmy Sanofi Pasteur v Slovenskej republike bol v tom čase Vladimír Oleár, ktorý bol súčasne aj asistentom poslanca NR SR Štefana Zelníka. Firma Sanofi Pasteur zanikla v Slovenskej republike dobrovoľným výmazom v obchodnom registri dňa 5.9.2013. Taktiež zrejme nie je dielom náhody, že nejaký Vladimír Oleár je spoločníkom Štefana Zelníka vo firmách ŽILPO s.r.o Žilina, Lekáreň Žilpo s.r.o. Žilina, HYGMA s.r.o. Žilina, VIKOM s.r.o. Žilina a ZEKOL s.r.o. Žilina.

4) Podpredseda SNS PhDr. Anton Hrnko CSc. bol členom a funkcionárom KSČ od roku 1981. V roku 1985 získal hodnosť kandidáta vied. Nie je tajomstvom, že v socialistickom režime získali vedeckú hodnosť len preverení ľudia, ktorí mali dôveru straníckych orgánov. Anton Hrnko ich dôveru nepochybne mal. Na základe inštrukcií ŠTB bola v roku 1990 založená SNS, ako politická protiváha VPN a KDH. Anton Hrnko pri tejto akcii nechýbal... Vo februári 1994 na tkzv. "očistnom sneme" SNS vylúčilo 135 delegátov snemu Ľudovíta Černáka, Antona Hrnka a Vladimíra Miškovského zo strany. Po vylúčení zo SNS si Černák s Hrnkom ihneď založili Národno-demokratickú stranu a v marci 1995 sa zlúčili s Demokratickou úniou. Hrnko pôsobil v predsedníctve Demokratickej únie dva roky s osobami, ktoré mali rôzne záujmy... V tom čase našiel v tejto strane spoločné hodnoty s Milanom Knažkom, Jánom Budajom, Jozefom Moravčíkom, Romanom Kováčom, Tiborom Šagátom, Jurajom Švecom, Vladimírom Bajanom a ďalšími. Dnes sa vracia na scénu ten istý Hrnko, aby pomohol oživiť tkzv. národné hodnoty a tradície v SNS. Autori a sponzori súčasného scenára v projekte SNS majú zrejme personálne problémy, lebo Hrnko so svojou politickou minulosťou a morálnym profilom evidentne nie je riešením. Dokonca ani pre neparlamentnú SNS.

5) Podpredseda SNS Ing. Vladimír Chovan sa ako nominant Mečiarovho HZDS vo funkcii ministra pôdohospodárstva SR stihol "presláviť" len tým, že dal v máji 2010 za peniaze daňových poplatníkov vyrobiť  25 000 kusov predvolebných letákov propagujúcich HZDS, ktoré boli uhradené priamo z účtu kancelárie ministra pôdohospodárstva. Poľnohospodár Vladimír Chovan pôsobil vo funkcii ministra pôdohospodárstva od 16.9.2009 do 8.7.2010 a okrem predvolebných letákov HZDS ešte dokázal vymenovať nového generálneho riaditeľa š.p. LESY SR a alibisticky odmietnuť legislatívne aktivity členov petičného výboru ĽUDIA PRE LESY. Veľkolepé plány Vladimíra Chovana v projekte výroby a spotreby mlieka a mliečnych výrobkov, ako i chove jatočného hovädzieho dobytka neboli nikdy realizované v rozsahu, aby sa obnovila potravinová sebestačnosť Slovenska, ktorá je najnižšia v EÚ. V pozícii ministra pôdohospodárstva toleroval existujúci režim nespravodlivého rozdeľovania dotácií, ktorý sa tiež podieľa na likvidácii poľnohospodárstva na Slovensku.

6) Ústredná tajomníčka SNS JUDr. Martina Stodolová sa po pôsobení v kanceláriách Sociálnej poisťovne, Ministerstva životného prostredia SR a EXIMBANKY rozhodla so značkou SNS podnikať, keď sa dňa 9.8.2013 stala jedinou konateľkou Agentúra SNS s.r.o. Bratislava. Bude nepochybne zaujímavé sledovať obchodnú činnosť a podnikateľské úspechy tejto firmy...

Snem SNS sa voľbou nového predsedníctva nedokázal vysporiadať predovšetkým so súčasnosťou. Predstavitelia SNS nikdy nedokážu skartovať svoju minulosť. Ich sklony k chamtivosti, klientelizmu, tunelovaniu a korupcii sú evidentné aj z verejne dostupných informačných zdrojov. Časy, keď sa predstavitelia SNS na téme obhajoby národnoštátnych záujmov bezohľadne priživovali a sofistikovane zneužívali pronárodnú orientáciu občanov Slovenska sú minulosťou. Môže sa SNS v tejto personálnej zostave vrátiť k nejakým hodnotám, bojovať proti korupcii a udeľovať cenu Martina Rázusa? Odpoveď si musia dať nielen voliči SNS, ale aj všetci slušní ľudia, ktorí nechcú žiť v morálnom suteréne Európy.

 

Komentáre

Vážený pán Sládek,
po zhliadnutí Vášho blogu na adresu SNS mi nedá nereagovať a to hlavne na časť podpredsedu MUDr.Štefana Zelníka. Neviete o ňom absolútne nič a píšete tu o bájkach vytvorené médiami. Aj keď mi je pán doktor Zelník menovec nezastávam ho preto že som tiež členom SNS, že mi je menovec ale preto nakoľko ho osobne poznám. Je to jeden z mála charakterných politikov akých poznám. Čo ste dosiahli v živote vy? Na rozdiel od Vás zamestnáva vo svojom zariadení ŽILPO tím špičkových lekárov, ktorí vedia ľuďom pomôcť narozdiel od lekárov čo berú človeka len ako kus na ktorom môžu zbohatnúť a ich zdravie im je ľahostajné. ŽILPO je jednou z najmodernejších polikliník v rámci Česko-Slovenska a to že získal príspevok na rekonštrukciu zariadenia vybudovanom v 40.rokoch minulého storočia je vďaka špičkovému projektu. Všetky médiá ho očierňovali že získal tieto financie práve on, že ľlo o lobing a podobné bájky. Bol som po tejto akože kauze na ŽILPe a osobne som videl čo sa za tie peniaze spravilo. Pán doktor Zelník pozval všetky očierňujúce médiá aby sa prišli pozrieť čo sa za tie peniaze spravilo...neprišla ani noha. Ak ste už taky zdatný a znalý mali by ste vedieť že medicínska technika tiež niečo stojí, ako aj to že prerobenie celej budovy si vyžaduje určité náklady. Zrekonštruované každé poschodie, vymenené výťahy, vybudované operačné sály jednodňovej chirurgie ako aj pooperačné lôžka. Všetko to šlo na zkvalitnenie zdravotnej starostlivosti. Iné nemocnice a polikliniky sú v dezolátnom stave, preto leho ich riaditelia dané zariadenia tunelujú. Žilpo prosperuje! Ako je potom možné že v Žilpe je umiestnená magnetická rezonancia ktorá svojho špičkového druhu je druhou v Európe? Keby bolo ŽILPO takým zariadením kde pracujú samý neschopáci asi by nemali tú najmodernejšiu diagnostickú techniku nemyslíte? Ďalej ohľadom vakcín a asistenta pána doktora Zelníka, zasa konšpiračné teórie a bájky médií. Asistent pána doktora Zelníka bol len sprostredkovateľ zmlúv medzi spoločnosťou a štátnymi hmotnými rezervami. To je ako keby som ja prišiel na úrad a poverili ma preniesť papiere resp doručiť ich z bodu A do bodu B.Nikde nieje na žiadnej zmluve Olearov podpis. Sám Zelník na tlačovke povedal, že ak nájdu jednu jedinú zmluvu kde figuruje Oleárove meno že sa vzdá poslaneckého mandátu. Zaujímavé že dodnes nikto takú zmluvu nenašiel.Pán doktor Zelník si prešiel všetkými stupňami v zdravotníctve, pozná problematiku ako aj riešenia. Nestal sa z neho človek čo bol len nejakým chirurgom a zrazu ho niekto vytlačil na vrchol. Dokázal to sám svojou kvalitnou prácou! Očierňovať a kydať hnoj vie každý..pýtam sa Vás verejne čo ste dosiahli VY?! SNS je tu už viac ako 143 rokov a áno bývalý predseda SNS ako aj pani Belousovová stranu značne poškodili svojim správaním a vyjadreniami. Nový predseda pán Danko to zo stranou myslí vážne a chce navrátiť slušnosť a hrdosť SLOVENSKEJ politike na rozdiel od vlastizradcov tohoto štátu a národa! SNS je jediná strana ktorá prešla sebareflexiou a dokázala si spraviť poriadok vo vlastných radoch! Buď ste zaujatý ako väčšina voči SNS alebo potom len dobre zaplatený panáčik čo za prachy bude kydať na všetkých za ktorých mu dobre zaplatia!

Obrázok používateľa Peter Sládek

Pán Ján Zelník "náhodný menovec" Štefana Zelníka! Skutočný autor Vášho komentára zrejme nepostrehol, že som nespochybnil odbornú spôsobilosť lekára Štefana Zelníka a jeho zamestnancov. Spochybnil som okolnosti, za akých dostalo neštátne zdravotnícke zariadenie prezent 1,65 milióna eur v čase, keď si do štátnych zdravotníckych zariadení musia hospitalizovaní pacienti priniesť toaletný papier, príbor, mydlo, uteráky atď. Ak si niekto svoje súkromné zdravotnícke zariadenie zrekonštruuje a zmodernizuje len za svoje finančné prostriedky a zvýši tak hodnotu svojho majetku, sú všetky výhrady neopodstatnené. Nesúhlasím s Vašim všeobecným názorom, že riaditelia tunelujú štátne nemocnice a polikliniky. Aj v týchto zdravotníckych zariadeniach pracujú a zachraňujú životy renomovaní odborníci a obetavý personál, ale za nedôstojné mzdy. Systém financovania štátnych zdravotníckych zariadení, ktoré liečia drvivú väčšinu ľudí v Slovenskej republike nedoriešila ani jedna vláda a parlament. MUDr. Štefan Zelník bol v minulosti štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR a viacnásobný poslanec NR SR. Doporučujem Vám pán Ján Zelník, aby ste absolvovali diskusiu s MUDr. Śtefanom Zelníkom, ktorý Vás určite oboznámi v akom režime sa realizujú súťaže a prideľovanie finančných prostriedkov... A na upresnenie, to zariadenie vybudované v 40. rokoch minulého storočia v ktorom podniká firma Žilpo s.r.o. Žilina a ďalšie firmy bol projekt, ktorý "dominantne" podporil primátor Žiliny Ján Slota...Čo sa týka vakcín proti prasacej chrípke je verzia o sprostredkovateľovi a doručovaní z bodu A do bodu B naivná a groteskná... Dvojročná expiračná doba vakcín už pominula a museli byť znehodnotené. Nie je preto možné zistiť, čo bolo obsahom všetkých vakcín, ktoré Slovenská republika kúpila za 7,6 milióna eur... Nie som advokátom Anny Belousovovej, ale nemám vedomosť, že by figurovala v klientelistických a korupčných kauzách. Ak Belousovová značne poškodila SNS tým, že získala vo voľbách do NR SR v roku 1998 len 98 801 preferenčných hlasov, v roku 2006 len 90 613 preferenčných hlasov a v roku 2010 v dôsledku Slotových škandálov len 60 948 preferenčných hlasov, tak je akákoľvek diskusia v tejto rovine zbytočná. Pán Ján Zelník, niečo som snáď v živote dosiahol aj ja, ale určite nepatríte do kategórie ľudí, s ktorými by som to chcel bilancovať. Môžem Vás ubezpečiť, že nie som dobre zaplatený panáčik, ani vlastizradca slovenského národa a štátu, lebo to by korešpondovalo s trestnou činnosťou proti republike. Toho dobre zaplateného panáčika nemusíte hľadať, poznáte ho osobne a je to Váš súčasný idol. Na záver Vám pán Ján Zelník niečo prezradím, nikde a nikdy nemôže byť národná strana univerzálnym koaličným partnerom z programových a principiálnych dôvodov!

Vážený pán Peter Sládek, media by mali byť nestranné a najmä hľadať PRAVDU. To že sa pozeráte na veci svojimi očami a máte na to vlastný názor - to neznamená,že sa nemýlite alebo len na základe čiastkových informácií ste urobili mylné závery. Som presvedčený,že mate naviac. Naša spoločnosť potrebuje ľudí , ktorý pranierujú neduhy, hľadajú chyby....Na to, aby ste však tento cieľ splnili musíte alebo aspoň mali by ste chcieť sa zoznámiť s pravdou. Pokiaľ by ste pokračovali v takomto strieľaní od pasu dehonestovali by ste seba a iných, a vždy majte na pamäti, že aj na tej druhej strane sú ľudia a nie vždy to čo tvrdíte Vy je skutočná pravda a svojimi závermi im ubližujete.
Ale teraz k Vášmu blogu v časti podpredseda SNS Štefan Zelník - na reakciu pána Jána Zelníka ( píšete v "náhodný menovec" ? - je to skutočne tak je to menovec. Ten však keď čítal o eurofondoch - prišil do Žiliny - povedal mi zaujíma ma tento problém, pretože aj ja sa volám Zelník , píšete mu, že som dostal prezent v sume 1,65 miliona eur- vážený pán Sládek príďte sa pozrieť čo sme s tých peňazí všetko urobili - zrekonštruovali a zmodernizovali polikliniku ktorá neslúži mne ani mojim spoločníkom ale poskytuje zdravotnú starostlivosť spádovému územiu cca 30 000 ľudí. Peniaze ktoré sme z erofondov dostali sa využili do jedného eura a natrvalo tu zostanú pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Pozývam Vás pán Sládek príďte sa pozrieť - čo budete chcieť Vám poskytneme - faktúry, projekt môžete si to skontrolovať tu u nás na tvare miesta. Ak bola rekonštrukcia a modernizácia predražená alebo nezmyselná potom ma kritizujte, ale je to nespravodlivé ak pranierujete prácu niekoho bez toho aby ste si overili skutočnosti.
Čo sa týka vakcín pán Sládek - môžete mi veriť alebo neveriť nemám nič spoločné s toto transakciou- podstatná je skutočnosť že obchod prebehol priamo medzi Správou štátnych hmotných rezerv (peniaze išli zo štátneho rozpočtu a tie musia byť zúčtované do jedného eura) a priamo francúzskou spoločnosťou Sanophi Pasteur. Napriek tomu,že generálny riaditeľ pre Čechy a Slovensko sídli v Prahe, túto zmluvu podpisovali priamo vo Francúzku. Medzi Sanofi Pasteur a Správou štátnych hmotných rezerv nebol žiadny sprostredkovateľ , bola to štátna objednávka na ktorú som nemal a ani nemohol mať žiaden vplyv. Nakoniec chcem dodať že Správa štátnych hmotných rezerv vakcíny nakúpila najlacnejšie z okolitých štátov napríklad v porovnaní z ČR asi o 40 % lacnejšie. Záverom vážený pán Sládek je dobre a správne ak media budu sledovať a kontrolovať a to nie len politikov, budu pranierovať tých čo zneužili svoje postavenie .... prosím Vás hľadajte pravdu- ale skutočnú pravdu. Moje pozvanie pre Vás aj pre tých čo chcú hľadať pravdu stále platí.

Obrázok používateľa Tomáš Halas

Som obyvateľ Žiliny, denne chodím okolo polikliniky. Budova bola postavená z materialov ake
sa používali v osemdesiatych rokov, panelove steny, hlinikove a železne okna... do ktorej sa nič neinvestovalo ...jednoducho typicka komunisticka stavba zanedbana z vonka aj z vnutra, zdravotnicka technika mizerná. Kto mohol hľadal lekársku starostlivost v susedných poliklinikách. Dnes je to jedno z najlepších zdravotnickych zariadení v Žiline. Prosím Vás pán redaktor týchto ludí by ste mali dávať za príklad a nie ich haniť. Kiež by tak vyzerali aj ostatne polikliniky na Slovensku.

Vážený pán Sládek. Prosím, skúste vystúpiť zo svojej anonymity a niečo o sebe napísať. Kto ste, čo robíte, aký je Váš názor, či postoj k veciam verejným, ergo, čie farby hájite? Vždy je dobré vedieť, aké pohnútky vedú človeka k tomu, aby niečo napísal a zverejnil?! Či pisateľ má skutočný záujem dopátrať sa pravdy, objektívne a nestranne vyhodnocovať všetko, čo sa deje okolo neho, a tak pomáhať slušnosti pri presadzovaní spoločensky užitočných, ba až život zachraňujúcich počinov. Dlhé roky som pracoval v médiách. Odišiel som z nich v roku 2001, keď sa niektorí funkcionári odborov rozhodli zbaviť sa denníka Práca tým najprimitívnejším spôsobom, že ho očiernili zo stratovosti (Aj Vy len očierňujete). Samozrejme, že to nebola pravda. Len sa hľadal dôvod. A ten sa musel nájsť. A napokon sa našiel. Práca sa totiž veľmi hrubo spreneverila voči vtedajšej vláde tým, že mediálne nechválila bombardovanie Juhoslávie v marci 1999, ale jej korešpondent priamo z bojov (Hovorí sa tomu adresná dokumentárnosť) uverejňoval krvavé, srdcervúce komentáre aj o zabíjaní civilného obyvateľstva. Písal o bezprecedentnom kroku USA a NATO pri porušení medzinárodného práva a bezduchej, poníženej servilnosti vtedajšej vlády M. Dzurindu, ktorá, okrem ministrov Jána Čarnogurského a Pavla Koncoša, rozhodla o preletoch amerických bombardérov nad naším územím. Bombardovanie, ktoré nazval vojnový štváč, zločinec, zradca a zapredanec zo slobodomurárskej lóže, Václav Havel, humanitárnym. Práca však mohla žiť ďalej, keby... Keby som si vedome, dobrovoľne pod sebou nepodpílil konár, čím som zároveň existenčne ohrozil seba i svoju rodinu. Totiž, asi mesiac po bombardovaní som mal telefonát z americkej ambasády, v ktorom ma slušne, veľmi zdvorilo požiadali, či by som neprišiel k nim na stretnutie s pánom ambasádorom. Odmietol som s vysvetlením, že ak niečo odo mňa chce, rád ho u seba prijmem tak, ako som prijal ruského či čínskeho veľvyslanca. Áno, samovražda v priamom prenose. Zachoval som sa takto preto (A platí to aj naďalej), lebo každý o mne vie, že nemám cenu. To znamená, nikdy si ma nikto ničím nekúpil, nepodplatil. Preto som zostal slobodný, preto som aj ďalej mohol nahlas hovoriť len to, čo si myslím, snažiac sa prísne rešpektovať všetky morálne, etické atribúty žurnalistiky. A dnes si myslím, pri čítaní Vašich názorov, že Vaše slovné eskamotérstvo, snaha za každú cenu dostať doktora Štefana Zelníka pod tlak, nahlodať v ľuďoch akýsi pocit nedôvery, pochybnosti, slávi úspech. Bude to však Pyrhovo víťazstvo. Z vlastnej praxe viem, ako ťažko sa odpovedá najmä na polopravdy (vyhral súťaž), pravdy (postavil kliniku), ktoré zmiešavate s úplnými klamstvami. Čo znamená "dominantne" podporil? A čo mal primátor urobiť? Mal vari povedať nie?! Vaše čiernobiele videnie je až šokujúco účelovo priehľadné. Napríklad, vy, pán Sládek, dovolím si tvrdiť, že o imunizačnom programe z pohľadu jeho organizácie, neviete absolútne nič. Pričom sa až priveľmi silene snažíte ľudí presvedčiť najmä expresívnymi výrazmi, z ktorých cítiť nepríjemný zápach Vašej žlče a realitu cez krvavé oči, ktoré nevidia, resp. nechcú vidieť pravdu. Veď si len zopakujme aspoň posledné vety: Môže sa SNS v tejto personálnej zostave vrátiť k nejakým hodnotám, bojovať proti korupcii a udeľovať cenu Martina Rázusa? Odpoveď si musia dať nielen voliči SNS, ale aj všetci slušní ľudia, ktorí nechcú žiť v morálnom suteréne Európy.
Odpoveď skutočne dajú voliči, ktorých takáto sofistikovaná manipulácia len utvrdí, že sa rozhodujú dobre. Viete, pán Sládek, kto chce manipulovať, musí byť skutočne dobrý profesionál. Vy, chvála Bohu, k nim naozaj nepatríte, i keď sa do tejto polohy trápne nešikovne štylizujete. Rád by som Vám, skôr, ako si prečítate článok, ešte pripomenul, že súčasnú vládu doktor Zelník predbehol o niekoľko rokov. Kto rozbil polikliniky? Kto prinútil lekárov rozpŕchnuť sa tam, kde nebudú musieť platiť výpalnícky prenájom? A dnes práve táto vláda v júni roku 2014 priam fanfarónsky ohlasuje, že ide postaviť 140 zdravotníckych stredísk, ktoré budú financované z fondov EÚ! Išlo ma roztrhnúť od jedu, keď som si prečítal vetu z článku denníka Sme, citujem: V Holandsku, Severnom Írsku či Fínsku to funguje,“ povedal Ivan Poprocký z Inštitútu zdravotnej politiky ministerstva zdravotníctva.Na Slovensku sa polikliniky začali budovať v zmysle zákona 20/1966 Zb. Zákon o starostlivosti o zdravie ľudu. Ale dnešní mladí experti, poradcovia, analytici, prognostici najprv odsúhlasia (mlčaním) rozvrat, chaos, likvidáciu, nazvú to napríklad dekompozícia, deatetizácia a pod., aby po istom čase (Veď ľudia zabudnú) mediálne hrmotne, oslavne prišli so záchrannými humanitárnymi, sociálnymi, či zdravotníckymi balíčkami, ktoré nezabudnú zakomponovať do svojich hesiel, ako Robíme pre vás...

Sľúbený článok: Zastavte Novotného (I.)
Topiaci sa vraj aj slamky chytá. V súčasnosti už pomaly sa ponárajúci krížnik, ktorý pod vlajkou SDKÚ osem rokov sebavedome brázdil politické „vody“ Slovenska, čoraz zbesilejšie, ako sa blíži termín volieb, začína strieľať okolo seba. Keďže sa mu minula ostrá munícia, nasadil do boja demagógiu, polopravdy, lož spojenú s amnéziou k vlastným chybám. Jeho „námorná pechota“ skladajúca sa z bývalého predsedu vlády, ministrov, poslancov a verných členov však počas svojho vládnutia porodila niekoľko nepodarených „detí“, ktoré s bohorovnou ľahkosťou napokon podhodili do starostlivosti tej prichádzajúcej... Nič nové pod slnkom. (Veď ani hniezda záchrany neskúmajú, o aké deti ide). Deje sa tak všade na svete. Tam, vo vyspelejšej demokracii, odchádzavší však radšej múdro mlčia. Nie ako na Slovensku, keď niektorí členovia tejto „elitnej“ pechoty, ju dnes veľmi hlasito kárajú za to, lebo sú vraj nepodarené, neslušné, hlúpe, nevďačné, arogantné, chamtivé a podobne. Medzi takýchto kritikov sa začlenil aj horlivý poslanec, lekár Viliam Novotný zo SDKÚ.
Svoje dieťa, nákup očkovacej látky proti vírusu A(H1N1), nepriamo splodil kedysi aj on. Ako je to možné? Kde totiž bol pán poslanec, keď sa zrodil nápad ministra Zajaca odobrať kompetencie MZ SR, konkrétne Úradu verejného zdravotníctva SR, pri zabezpečovaní centrálneho nákupu všetkých očkovacích látok, v rámci imunizačného programu detí a mládeže, ako aj chrípkových vakcín? Prečo bol hluchý na upozornenia takých odborníkov ako prof. MUDr. M. Šašinka, DrSc., prof. MUDr. S. Dluholucký, CSc., ktorí dopredu predvídali, čo to bude pre Slovensko znamenať? Prečo ani len formálne poslanec Novotný nezaprotestoval, keď boli tí, ktorí nesúhlasili s decentralizáciou nákupu, čiže zavedením „voľných trhových vzťahov“, zo svojich funkcií bez vysvetlenia odvolaní? Nevšimol si, že ako prvá musela odísť h. doc. MUDr. Mária Avdičová, CSc., Hlavná odborníčka MZ SR pre epidemiológiu a zakrátko po nej aj MUDr. Pavol Šimurka, v tom čase Hlavný odborník MZ SR pre pediatriu? Vznikajúci problém totiž už vtedy veľmi pregnantne anticipovali a presne (aj mediálne) pomenovali. Potom sa „pozornosť“ ministra Zajaca obrátila aj na vtedajšieho odvážlivca Hlavného hygienika SR doc. MUDr. Ivana Rovného, PhD., MPH., ktorý napokon z funkcie tiež „dobrovoľne“ odstúpil. Prečo si lekár Novotný neprečítal ani len článok v Zdravotníckych novinách (č.40/2005) od doc. MUDr. H. Hudečkovej, PhD., MPH, ktorá vtedy napísala: „Nielen odborníci v oblasti epidemiológie a klinickí pediatri, ale i pediatri primárneho kontaktu sa zhodli, že je potrebné obnoviť činnosť imunizačnej komisie, ktorú minister zdravotníctva (R. Zajac, pozn. redakcie) zrušil. Odborné komisie pre imunizáciu sú zriadené vo všetkých štátoch Európskej únie, USA, Kanade, Austrálii a v mnohých iných krajinách sveta a v odborných otázkach pre národné imunizačné programy majú všade nezastupiteľné miesto. Úlohou imunizačnej komisie, ako poradného orgánu pre hlavného hygienika a ministra zdravotníctva, je pripravovať odborné podklady pre všetky otázky týkajúce celého rozsahu imunizačného programu, navrhuje nové postupy a zmeny v imunizačnom programe a predkladá iniciatívne návrhy ministerstvu zdravotníctva. A toto momentálne absentuje. Samotný pediater nemôže rozhodovať o tom, čo chce očkovať. O tom musí rozhodnúť skupina odborníkov, ktorí disponujú potrebnými informáciami o očkovacích látkach, ich zložení, účinnosti, bezpečnosti, ale i podkladmi o chorobnosti obyvateľstva, epidemiologickej a imunologickej situácii“.
O čo sa chce Novotný staviť?
Ekonomické, organizačné, ako aj medicínske výsledky za obdobie fungovania Národného imunizačného programu dnes totiž už jasne hovoria o zbytočne luxusne vysokých nákladoch, porušovaní predpisov pri distribúcii a predaji vakcín, o ich nedostatku, vyplývajúceho z organizačného chaosu pri plánovaní a pod. Vtedy ale totiž išlo o niečo úplne iné. Išlo „urobiť“ lukratívnejším a najmä prístupnejším biznis aj v obchode s vakcínami... A tak sa vytvoril ničím nerušený priestor pre vznik a rozvoj indukovanej preskripcie zo strany niektorých lekárov pri presadzovaní tzv. „lepších vakcín“. A „lepšie“ vakcíny boli práve tie s doplatkom (celkovo doplatky rodičov za vakcíny zaradené do tzv. povinného očkovania detí dosiahli v roku 2005 viac ako 54 miliónov Sk., údaj zo ŠÚKL), informácie o predaji „nadštandardných“ vakcín sa „distribuovali“ priamo lekárom do ambulancií. Rodičia boli doslova vydieraní informáciami, že ak si priplatia, dostanú ich deti „lepšiu“ vakcínu. A práve toto bolo tŕňom v oku zástancom voľného trhu. Prečo? Veľmi zjednodušene: Úrad verejného zdravotníctva SR kedysi pravidelne vyhlasoval verejné súťaže (v dostatočnom časovom predstihu) na zakúpenie tej vakcíny, ktorú výrobca ponúkol za najnižšiu cenu, ktorá bola registrovaná (samozrejme) Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, čiže spĺňala podmienky účinnosti, bezpečnosti a kvality. Ďalšími kritériami boli termín jej dodania a čas expirácie. Výsledkom bolo, že sa významne znížila cena očkovania slovenskej populácie. Kto si však chcel kúpiť inú, možnosť mal. Toto všetko sa však Zajacom zrušilo. Objednávky vakcín sa dostali do rúk pediatrom, ktorí s receptom posielajú mamičky do lekární po vakcínu. A zdravotné poisťovne platia, resp. preplácajú. A obdobne sa tak deje aj s vakcínou proti chrípke, kde túto právomoc majú aj všeobecní praktickí lekári.
Dnes, viac ako po troch rokoch, s témou objednávania a financovania vakcín, na mediálnu scénu veľmi razantne a sebavedome vstúpil poslanec a lekár Novotný. Akoby však prichádzal z inej planéty. Začal žlčovito kritizovať presne to, čo splodil minister Zajac. Lenže, vinu dnes hádže nesprávnym smerom, na súčasného ministra a hygienikov. Akoby rátal, že si ľudia tejto maličkosti nevšimnú. Jeho rétorická agenda sa skladá z kritiky systému a kvality očkovania, nákupov, ceny, distribúcie a pod. Rozviruje hladinu, burcuje verejnú mienku, poskytuje jedno interview za druhým, a až neskôr, s odstupom času, sa v priamom televíznom dueli s prekvapením od ministra zdravotníctva R. Rašiho „dozvedá“, že vakcína proti prasacej chrípke, ktorá vyhrala tender, je nielen registrovaná v niekoľkých štátoch EÚ, ale, že v rámci platnej európskej liekovej legislatívy nič nebránilo ani Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv ju zaregistrovať aj na Slovensku. To znamená, že musela prejsť klinickými skúškami, ktoré potvrdili jej účinnosť, bezpečnosť a kvalitu. Poslancovým svedomím to však vôbec nezatriaslo. Keď sa tento argument ukázal ako falošný, vytiahol zo svojej zbrojnice ďalší, citujem: "Ak minister zdravotníctva tvrdí, že sme kúpili najlacnejšie vakcíny, asi nevie počítať. Chrípka tu už je, a oni sa len vyhovárajú, prečo ešte nemáme vakcínu," (1. decembra 2009 pre Plus jeden deň). Aj iné médiá citujú Novotného: "Ministerstvo zdravotníctva a Úrad verejného zdravotníctva katastrofálne podcenili situáciu, nepripravili krajinu na možnú epidémiu spôsobenú pandemickým vírusom chrípky a za to nesú plnú zodpovednosť." Alebo: "Stavím sa s vami, že sme vakcíny kúpili najdrahšie ako sa dalo a v zdravotníctve pomaličky prichádza na pretras zdravotnícka kauza Interblue." Novotný totiž vystúpil pred národom s novým tvrdením, že vakcínu lacnejšie kúpili Maďari i Česi, a naznačil, že na Slovensku sa niekto nehorázne nabalil.
O akých pokusoch hovoril Novotný?
Takže poporiadku. Rozoberme si najskôr problém ceny vakcíny. Realita je taká, že Slovensko kúpilo vakcíny za jednu z najnižších cien v Európe. Prečo? Česká republika nakúpila vakcíny približne po 7 eur., Slovenská republika po 7,60 eur. Nejde o paradox. Český hovorca ministerstva zdravotníctva totiž najprv informoval, že tento rok zaplatí ČR 160 miliónov českých korún, ale neskôr informáciu doplnil, že na budúci rok zaplatia ďalších 220 miliónov českých korún, čiže dokopy 380 miliónov Čk. Prerátané súčasným kurzom, ide o 14 miliónov eur, teda cena jednej „českej“ vakcíny je 14 eur. V tejto ich cene nie je zarátaný ďalší nevyhnutný zdravotnícky materiál: ihly, injekčné striekačky, tampóny, doprava k jednotlivým lekárom. A túto cenu potvrdilo aj české ministerstvo zdravotníctva, že ČR zaplatí za celú dávku vakcín v prepočte 14 mil. eur. Vakcína s adjuvans (ktorú majú v Českej republike), sa navyše musí spotrebovať do 24 hodín. Ak sa tak nestane, straty môžu dosiahnuť až 50 %, v závislosti od prístupu a manažovania očkovania očkujúcim lekárom (potvrdzujú to aj problémy v krajinách, ktoré už používajú pandemickú vakcínu). Vakcínou v SR (pri dodržiavaní optimálnej skladovacej teploty) môže lekár očkovať až 7 dní aj to je jednoznačný priestor na úsporu. V cene vakcíny, ktorú kúpila SR sú zahrnuté aj náklady na distribúciu (distribučné firmy si k cene môžu účtovať až 14 percentnú prirážku z ceny lieku) striekačky, tampóny, ihly. Víťazná firma dodala na Slovensko milión dodávok vakcín Panenza, za ktoré štát zaplatil 7,6 milióna eur. A čo sa týka Maďarska? Tak len toľko, že áno, v porovnaní so Slovenskom zaplatia Maďari za každý kus o viac ako tri eurá menej. Ale tamojšia domáca firma, ktorá zabezpečuje dodávky iba v rámci Maďarska, má iba národnú registráciu, čiže vakcína je bez klinických skúšok. To sú aj jednoznačné dôvody, prečo nebolo možné nadviazať obchodné kontakty. Porovnávanie cien vakcíny na Slovensku a v Maďarsku je v tomto prípade hrubo účelovo zavádzajúce.
Novotného však ani tieto vlastné bludy nezastavili. Národ beztrestne strašil ďalej. Napríklad výrokmi o tom, ako MZ SR a Úrad verejného zdravotníctva SR „strašne podcenili situáciu“. Aj preto sa v tlači objavovali senzačné titulky typu: Prvá obeť prasacej chrípky na Slovensku?! Vakcíny majú všetci okolo, Raši je pokojný, Vakcíny opäť posunuli, zomrela ďalšia žena, Zdravotníctvo je nepripravené. A prečo by novinári takto svoje články netitulkovali, keď lekár, poslanec si v istej TV (10. 12. 2009) dovolil povedať vetu: "Pýtajú sa ma, či na zdravotníkoch chce niekto v tejto krajine robiť klinický pokus, teda, že na nich vyskúšame tú vakcínu."
Bola Novotného hystéria namieste?
Pán poslanec sa týmto vyjadrením nielenže vyfauloval ako lekár, politik, ale zároveň aj naplnil podstatu trestného činu šírenia poplašnej správy (parr. 315-316 TZ) a porušil Deontologický kódex SLK v bode č. 30. A opäť mu len pripomeniem, že tento systém, ktorý odobral kompetencie MZ SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, dnes Novotný tak bohorovne kritizuje, vlastne vytvoril Novotným tak ospevovaný a ofukovaný minister Zajac. A že vraj vakcíny, podľa Novotného, prišli na Slovensko neskoro...?! Stačí sa, pán poslanec, pozrieť do ročných kalendárov, kedy na Slovensku začína a končí epidémia chrípky a zistíte, že so železnou pravidelnosťou to býva mesiac február a „oficiálne“ končí 30. apríla. Kedy ste pán poslanec Novotný spustili svoju štvavú kampaň? Áno, už v novembri. Hystéria, pod tlakom ktorej sa napokon kupovali vakcíny, bola taká vybičovaná práve vašou zásluhou, že už nikto pozornejšie nepočúval slová Hlavného hygienika SR doc. MUDr. Ivana Rovného, PhD., MPH, ktorý informoval, že niet dôvodov na obavy, že by sa mali ľudia zaočkovať aspoň sezónnou chrípkovou vakcínou. V tomto duchu sa k prasacej chrípke vyjadroval aj prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc., riaditeľ Virologického ústavu SAV, virológ MUDr. Gustáv Russ, CSc., prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., rektor Vysokej školy zdravotníctva Sv. Alžbety, ale názor týchto svetových kapacít poslanec Novotný flagrantne ignoroval. Ako aj ignoroval fakt, že vôľa dať sa zaočkovať proti chrípke, keďže ide o nie povinné, ale dobrovoľné očkovanie, je stále, oproti odporúčaniam WHO, na Slovensku beznádejne slabá. V roku 2002 sa zaočkovanosť pohybovala okolo 6,5 %. V roku 2009 dosiahla 12,7-percentnú, Európska únia odporúča 30-percentnú. A čo sa týka našich seniorov, tak u nich sa odporúča až 75 percentná zaočkovanosť. Nuž, ak obyčajnému človeku opakovane cez médiá povie lekár, poslanec, že sa očkovaním ide robiť na zdravotníkoch experiment, zamáva to aj vzdelanejšími ľuďmi. Takže, na jednej strane bil na poplach, že chýbajú vakcíny, aby bez nádychu a akejkoľvek odbornej znalosti zasa tvrdil, že ide o neregistrovanú, a preto nebezpečnú vakcínu.
Že Zajac niečo pokazil si Novotný nevšimol?

Pozorná a vnímavá redaktorka denníka Pravda Ľuboslava Štofková napísala na margo prasacej chrípky už 1. 12. 2009 veľmi dôležitú myšlienku: „Podľa skúseností Maďarov a Čechov nie je isté, či sa vôbec ľudia na Slovensku budú chcieť dať zaočkovať“. „Minister zdravotníctva Richard Raši sa neobáva prípadného nedostatku vakcín, lebo ako poznamenal, pravdepodobne sa mnohí z tých, ktorým sa vakcinácia odporučí, rozhodnú, podobne ako v Európe, nezaočkovať“, informovala zasa TASR. Len pán poslanec akosi o tom nechcel nič vedieť. Účel totiž svätí prostriedky. To by sa v Nemecku nemohlo stať. Tam platia tzv. publicistické zásady, v ktorých sa dočítate, že v správach o medicíne je nutné sa vyhnúť všetkým formuláciám, ktoré by vyvolávali nepodložené obavy alebo neopodstatnené nádeje verejnosti. Koľko ľudí na Slovensku sa po výrokoch poslanca a lekára Novotného teda dá(lo) zaočkovať proti prasacej chrípke? Exempla trahunt. A preto som v priamom prenose videl len ministra Rašiho a hlavného hygienika Rovného. Dňa 30. 11. 2009 rozhlasová stanica Okey v správach o 18.00 uvádza: „Lekárov oveľa viac trápi, že štát na nich hodil administrovanie celého očkovacieho procesu“. Pozor, tento systém, opakujem, nevymyslel Raši, ale Zajac. Kto sa teda lekárom za toto všetko aspoň ospravedlní? Zajac, Novotný, SDKÚ...?
A čo teraz urobíme so zvyšnými, nakúpenými vakcínami pán Novotný? Kto podľa vás ponesie za neefektívne nakladanie s verejnými financiami zodpovednosť? Kto vyzval ľudí, aby sa neočkovali, lebo ide o experiment? Dnes by mal pán poslanec Novotný pohnúť s očkovaním tak, že zo svojho zaplatí mediálnu kampaň podporujúcu vakcináciu proti prasacej chrípke. Nikto iný totiž za tento problém nenesie zodpovednosť. A infantilné až amorálne tvrdenie, že nízky počet zaočkovaných je preto, lebo vakcíny prišli neskoro, len ilustruje odbornú úbohosť pána poslanca.
Všetko zlé býva vždy na niečo dobré. Ukazuje sa totiž, že minister Raši by po takýchto skúsenostiach mal urobiť nápravu, jednoducho prejsť k bývalému, osvedčenému systému, ktorý, čuduj sa svete, majú aj v USA, čiže k plošným, centralizovaným nákupom. A vôbec nejde o socialisticko-boľševický model, ako ho kedysi označila istá pani doktorka, horlivo podporujúca a fanaticky vykonávajúca nové „transformačné“ kroky ministra Zajaca. Len raz by takto označila americké zdravotníctvo a slobodné, nezávislé americké média by ju načisto roztrhali na kusy.
A len úplne na záver chcem poslancovi a lekárovi Novotnému pripomenúť ešte jeden fakt, že ak bolo Slovensko naozaj nepripravené na chrípku, tak to bolo v roku 2005 až 2006, teda za vlády SDKÚ. Vtedy skutočne hrozil nebezpečný kmeň chrípky, tzv. vtáčí. Pandémia vo svete hrozivo narastala, počet mŕtvych sa rátal na tisíce. A ako sa k tomuto reálne hroziacemu problému postavil minister Zajac? Dňa 5. októbra 2005 mala k predmetnej problematike prebehnúť na Úrade verejného zdravotníctva SR tlačová beseda. Deň predtým bola na priamy príkaz Zajaca zrušená (rušil som ju osobne zaslaním mailu všetkým pozvaným médiám). Dňa 11. októbra 2005 odvoláva Zajac Hlavného hygienika SR doc. MUDr. Ivana Rovného, PhD., MPH, absolventa odboru hygieny Karlovej univerzity v Prahe za to, že vraj nezvládol komunikáciu na túto tému, aby na jeho miesto, po „neosvedčení“ sa riadením úradu poverenej hygieničky MUDr. Dariny Lopušnej, MPH, dosadil do tejto funkcie gynekológa-pôrodníka doc. MUDr. Františka Valáška, CSc. Zrušená tlačová beseda sa napokon koná (pod vedením gynekológa) o niečo „neskôr“, dňa 9. marca 2006. Teda až po piatich mesiacoch, ale chvála bohu už bezo mňa, lebo výpoveď pre nadbytočnosť som na príkaz Zajaca, ako mi povedal docent Valášek, dostal hneď ráno, v deň jeho príchodu. Kde ste boli vtedy, pán lekár Novotný? Prečo ste netrúbili na poplach? Prečo ste nežiadali hlavu ministra, že neskoro informoval verejnosť? Veď to už aj „klasická“ chrípková epidémia pomaly doznievala... A viete vôbec, aká bola štatistika úmrtnosti?! Anglosaské právo hovorí, že čím viacej slobody, tým viacej zodpovednosti. Preto, pán poslanec Novotný, začnite už zodpovedne mlčať.

PhDr., Mgr. Ivan Bielik, PhD., MPH, MHA

Feedback