Euro skončí – je len otázne ako

V zjednotenej Európe v roku 2012 má sebezvaná „politická elita“ všetko iné, len nie situáciu pod kontrolou. Zostupná špirála sa zdá byť nezastaviteľná a nasávacím účinkom ťahá nezadržateľne euro ku dnu. Napriek tomu nás upokojovači a krasorečníci presviedčajú o opaku. Euro a tým aj celá eurozóna sa nachádzajú vo vážnej kríze. Otázka už neznie, či euro padne, ale akým spôsobom.

Vyhliadky teda nie sú pre krajiny eurozóny moc ružové. Všetky opatrenia na riešenie hospodárskej krízy - najmä v eurozóne sa skončia jedným krachom. Celý experiment jednotnej meny pre krajiny s rôznou výkonnosťou ekonomík sa ukáže v plnej nahote ako politická ilúzia a naivita politikov, ktorí nerešpektovali ekonomické zákonitosti. To sa už teraz vypomsťuje v čoraz viacerých krajinách, pre ktoré je takáto mena jednoducho moc pevná a nemôžu s ňou byť konkurencieschopné, ako napríklad Nemecko, ktoré malo zrovnateľne silnú marku. Mimochodom marka, v tlačiarni bankoviek mi jej šéf minulý týždeň povedal, že marky vedia vytlačiť do pol roka.

Problémy s eurom najlepšie vidno okrem malého Grécka najnovšie aj na „veľkej“ ekonomike, tak veľmi zadľženého Španielska. Euro prinieslo týmto, najmä južným krajinám, možnosť zadlžovania sa za veľmi nízke úrokové sazby a z toho vyplývajúce problémy súčasnosti. V Španielsku stúpla teraz nezamestnanosť na rekordných 25 percent (u mládeže až 50), čím drží táto krajina primát v rámci Európskej únie. Zároveň stúpa pravdepodobnosť, že vláda bude musieť opäť masívne pomôcť bankám a to sumou až 100 miliárd eur. To samozrejme obsahuje v sebe riziko ďaľšieho zadlžovania sa štátu a prehlbovania, už tak či tak, veľkej recesie. Špirála sa točí čoraz rýchlejšie a ťahá aj tých niekoľko zdravých ekonomík v eurozóne ku dnu.

Nemohúcnosť predstaviteľov Európskej únie a dokonca ich určitá podriadenosť globálnym finančným zoskupeniam premenila aj menovú eurozónu na dlhovú úniu, ktorá slúži k faktickej privatizácii štátnych rozpočtov a národných bánk štátov Eurozóny a to v prospech súkromných bánk. To síce zásadne odporuje Maastrichtskej zmluve, ktorá je práve v týchto dňoch 20 rokov v platnosti, ale akosi to politikom nevadí. Najväčším problémom eurozóny bolo a je práve nedodržiavanie tejto platnej zmluvy, ako aj pravidiel týkajúcich sa zadlžovania štátov ktoré zaviedli euro. Podľa zmluvy zodpovedajú za vlastné dlžoby a nemôžu tieto prenášať na iné krajiny, ako sa to teraz deje. Množiace sa rozpočtové deficity krajín eurozóny sú preto najväčšou hrozbou a povedú k rozpadu menovej únie.

Spoločná mena spôsobila skoro vo všetkých krajinách eurozóny hospodársky útlm a viedla k nezodpovednému nárastu štátnych dlhov. Navyše spôsobuje aj rastúce nepriateľstvo medzi veriteľskými a dlžníckymi krajinami. Veď aj veľa dobre nažívajúcich rodín sa často rozvadí na peniazoch. Ako vidno s európskymi krajinami je to podobné. Experiment eura, v čiste politickej realizácii, priniesol len katastrofu pre Európu a svet. Ekonomické zákony sa nedajú politickým rozhodnutím negovať. Žiaľ na takéto nedomyslené rozhodnutia niekoľkých politikov teraz doplatia (finančne) najmä obyvatelia eurozóny a aj Európskej únie.

Vzhľadom k prertrvávajúcim ekonomicky neodborným a čiste politickým postupom vedúcich predstaviteľov Európskej únie v otázkach dlhovej krízy krajín eurozóny (dlhy sa splácajú ešte väčšími dlhmi) a následného krachu bank (momentálne Španielsko) je potrebné mať pripravený plán B, teda opätovného zavedenia národnej meny. Čím skôr, tým lepšie. Krach eura je už len otázkou ako skončí.

Som toho názoru, že je potrebné podporovať európsku integráciu, ale len takú, ktorá nebude v rozpore s národnými záujmami krajín, teda aj Slovenskej republiky. Treba pritom rešpektovať princíp subsidiarity jednotlivých krajín. V žiadnom prípade sa nemôže pripustiť degradácia identity a ekonomickej suverenity európskych národov, ktoré prešli historickým vývojom tohto kontinentu, a to vrátane slovenského národa. Preto treba zavrhnúť myšlienku vybudovania federálneho európskeho superštátu. Jeden experiment s eurom už stačil.
 

Pridať komentár

Feedback