ZAHOĎME ZBRANE

Inter arma silent musea, alebo kde rinčia zbrane, mlčia múzy. Známy citát, neskôr prevzatý do piesne Karla Kryla, sprevádzaný mierumilovným vybrnkávaním na gitare a pokojným spevom. Nedostatok múz a ideálov je jednosmernou cestou k likvidácii civilizácie.
 
John Lennon zanechal pekný odkaz v skladbe Imagine. Spieva: „predstav si, že nie sú štáty...nie je prečo zabíjať, ani prečo umierať...predstav si, že všetci ľudia žijú život v mieri.“ A naproti tomu najfrekventovanejšia definícia politiky: „boj o moc“. Všimnime si ten rozdiel. Mnohí psychológovia vo svojich publikáciách označujú potrebu vládnuť iným za deviáciu. Sebapresadzovanie bez akejkoľvek determinácie je dnes, ale určite tomu tak bolo mnohokrát aj v minulosti, označované ako excelentná vlastnosť človeka. Počúvam: „ten politik je ako šelma, ten právnik je ako dravec...“. Ozaj, sme zvieratá? A opäť naproti tomu mnohé biblické state, kde je Boží človek označovaný ako baránok v súboji s diablom v podobe šelmy.
 
Neviem, či sa najprv hádajú politici a po ich vzore ľudia, alebo naopak. Vlastne politici sú ľudia zvolení ľuďmi. Komu je zverená moc? Aténska demokracia je dnes pošliapaná mediálnymi hrami, marketingom bez hraníc a ostychu, peniazmi a záujmami kapitálu. Časy, kedy vládli múdri, sú preč. Jazyk ako britva je lepším do reklamy než seriózne riešenie. Predáva sa, čo sa kupuje. Vzhľadom na tu uvedené, neviňme politikov zo stavu krajiny, spoločnosti a regiónu, viňme seba. Poupratujme si doma a uvážme, koľko dobra sme spravili v rodine, práci, meste. Či sme boli čestní, pravdovravní, seriózni a úctiví. Krajina to nie je len štátny rozpočet a ministerstvá, krajina, to sú aj každodenné skutky.
 
Politikov však treba viniť, ak presahujú svoje právomoci. Dnešok je toho v skutku skvelým príkladom. Prečo? Pretože mnohí mocní tohto sveta hrajú šach s našimi životmi. Napätá situácia medzi KĽDR a USA, rozvrátený sever Afriky, boje v Ázií – položme si otázku – načo toto všetko? Úplne najhlbšou odpoveďou je vnútro každého z nás, lebo ono ostane rozorvané ak sa odchýlime od dobra a vyberieme si zlo. Vo vnútri treba hľadať odpoveď. Vo vnútri nájdeme aj odpoveď na svetové konflikty.
 
Je úplnou posadnutosťou tvrdiť, že potrebujeme zbrojiť, dávať na armádu viac ako na školy, stavať protiraketové obrany, zavádzať povinnú vojenskú službu a robiť vojenské cvičenia.  My potrebujeme len mier. Potrebujeme pravý opak toho, čo robíme.
 
Ak o najväčších politických vrahoch v dejinách vyšlo najavo, že boli aj z lekárskeho hľadiska nie v poriadku a napriek tomu ich počúvali masy a napriek tomu spôsobili smrť mnohých ľudí, akú máme záruku, že to isté nezistíme neskôr o mocných tohto sveta, ktorí vyzývajú na zbrojenie a podnecujú napätie? Vláda každej krajiny by mala zvážiť, či bude nasledovať iracionalitu a bezduchosť niektorých mocných tohto sveta. Lebo my potrebujeme mier a nie 2% HDP na armádne výdavky.
 
Zahoďme zbrane. Politici, zahoďte zbrane. Vyzbrojme sa vzájomnou úctou a pochopením. Medzinárodné a medzištátne problémy nech sa riešia diplomaticky a úprimne. Za okrúhlym stolom a s dobrým koňakom. Uvedomte si, že držíte v rukách vaňu so životmi vašich spoluobčanov. Pozemský život je krátky na to, aby ste boli len pragmatickými politikmi, začnime sa pozerať na hlbšie idey. Možno nezostáva veľa času.
 
Tento článok je veľmi slabý oproti peniazom zbrojárskych skupín. Ale nech ako útla holubica mieru vletí aj do Tvojej duše. 

Pridať komentár

Feedback