Oligarchovia vs. úradníci

Štát, to nie je skupina úradníkov zavretá v budove na námestí, ale ani vláčik na ovládanie pre bohatých.
 
Keď sa nám nedarí, často to zvalíme na toho, komu sa darí. Napríklad v takom podnikaní. Tým, že niekto využije príležitosť a je úspešný v obchodovaní s niečím, zároveň vezme príležitosť pre iného na tom istom trhu a v obchodovaní s tým istým tovarom. Samozrejme, neplatí to absolútne, ale takto sa z úspešných stávajú nepriatelia.
 
V spoločnosti sa robí strašiak z pojmu oligarcha. No koniec-koncov, niečo ako legálnu definíciu pojmu oligarcha nepoznáme. Môžeme sa len domnievať, kto to asi je. Je to ten kto má veľa peňazí? Ten, čo má nielen peniaze, ale aj kontakty? Ten, čo má dosah na procesy rozhodovania v meste, či štáte? Vládne priamo, alebo sprostredkovane?
 
Myslím, že oligarchiu vnímame predovšetkým v spojitosti s majetkom a z neho vyplývajúcou mocou. Preto môžeme za oligarchu v našich podmienkach označiť napr. podnikateľa, ktorý vo svojom okrese úspešne podniká, vytvoril viac ako 50 pracovných miest a povedzme, že aj koho-toho pozná. Jasné, nie je to oligarcha v „ukrajinskom ponímaní“, ale to súvisí napr. s veľkosťou trhu, či množstvom ložísk nerastných surovín v krajine.
 
Tento náš oligarcha, ako sme ho definovali, sa pričinil o fungovanie svojho regiónu. Lebo dal ľuďom prácu, štátu dane a odvody, zveľadil okolie svojho podniku, či bydliska. Preto si logicky nárokuje právo podieľať sa na chode svojho regiónu, či mesta. To učiní napr. tak, že sa rozhodne kandidovať do mestského zastupiteľstva. Tým si vytvára lepší prehľad o fungovaní svojho regiónu, získava známosti a napokon, takto chráni svoje vlastné podnikanie.
 
Vzhľadom na vyššie uvedené nevidím žiaden vážny dôvod na to, aby sa náš oligarcha nemohol podieľať aj na politickom živote. Oponenti môžu povedať, že dochádza ku koncentrácii moci. Je ale úlohou moci, aby sa samo-obmedzila. Aby stanovila mantinely, ktoré sa nemajú prekračovať pre zachovanie zmieru v spoločnosti. A podobne by sme mohli označiť za koncentráciu, ak úradník zastáva viacero pozícií.
 
Stretol som sa s názorom, že oligarcha pri moci znamená menšiu korumpovateľnosť. Môžeme o tom polemizovať. Ako argument nám poslúži aj tzv. teória klesajúcej hraničnej užitočnosti. V skratke, pre milionára má prírastok majetku o 200 Eur oveľa menšiu hodnotu, ako ten istý prírastok pre úradníka s minimálnou mzdou. Preto by mal byť menej náchylný na korupčné správanie. Ani tu však nemôžeme zovšeobecňovať.
 
Štát potrebuje špecializovaný aparát. Na podateľni mestského úradu, v klientskej zóne daňového úradu a pod. Všade tam nájdeme v kanceláriách ľudí, ktorí vykonávajú verejnú službu, teda aj službu pre nás. Zriekli sa možnosti vyššieho príjmu, no zvolili si menšie riziko.
Títo úradníci sú často politicky angažovaní, pričom im to nikto neodopiera, nakoľko je to niekedy nevyhnutnosťou zachovania pracovného miesta.
 
Na Slovensku nemáme priestor na profesionálnu politiku, odhliadnuc od zopár štátnikov na vrchole. Tým chcem povedať, že nie je možné si dosť dobre predstaviť, aby povedzme poslanec mestského zastupiteľstva nerobil nič iné, len sa venoval práci poslanca. Spravidla má zamestnanie a rôzne druhy aktivít.
 
Napriek tomu sme si tu rokmi ohraničili priestor pre politikov a nepolitikov. Politika mnohí z nás vnímajú ako úradníka s kompetenciami. Pripustili sme teda, aby sa vytvorila skupina ľudí, ktorí si osobujú právo rozhodovať, najlepšie hneď po skončení školy. S perom v ruke a papiermi na stole. Preto sme neraz svedkami hnevu ľudí z praxe, keď hovoria: „on sa v tom nevyzná, ja to robím celý život a funguje to inak“. Áno, realita nemusí nevyhnutne vyzerať tak, ako výhľad z okna kancelárie, alebo ako pár viet na papieri.
 
K múdrym a dlhodobým rozhodnutiam musia byť prizvaní viacerí. Úradníci, akademici, podnikatelia, zamestnanci, odborári, mladí aj starší. To všetko pre zachovanie zmieru v spoločnosti.
 
Chceme teda len vládu úradníkov? Myslím, že nie. Politika musí v demokracii vyjadrovať aj pestrosť! Názorov, povolaní, pováh a všetkého ostatného. Lebo štát, to nie je skupina úradníkov zavretá v budove na námestí. Štát sme my všetci.
 
 

Pridať komentár

Feedback