Sociopatoekonómia - Návod ako predať how(-)no(u)

7. Prikázanie sociopatoekonomického desatora znie - Liberalizácia priamych zahraničných investícii – bariéry zabraňujúce vstupu zahraničných firiem na domáce trhy by mali byť zrušené. Cieľom bolo získať zdroj kapitálu, znalostí a know-how.

Desať sociopatického Desatora, ktoré sa zvykne nazývať "Washingtonský konsenzus", sa nedá posudzovať oddelene. Ich synergický efekt bol na krajiny, ktorého aplikovali skutočne zničujúci.

To prikázanie znie veľmi pekne, pokiaľ si prakticky nešpecifikujeme, čo sa prakticky myslelo pod "bariérami zabraňujúcimi vstupu zahraničných firiem na domáce trhy"! Tentoraz sa budem venovať špecificky podmienkam v postkomunistických transformujúcich sa krajinách a to konkrétne Slovenska.

1. Ochrana zahraničných investícií a to všetkých možných a nemožných právnych formách. Namiesto triviálne jednoduchého postupu, ktorý by zabezpečil cez fungujúci právny štát ochranu VŠETKÝCH investícii, vrátane domácich investorov, si ekonomicky silní dravci kladú výpalnícke podmienky, jednostranne zvýhodňujúce zahraničných investorov. Deformujú tak podnikateľské konkurenčné prostredie v štáte do tej miery, že sa pre domácu konkurenciu stalo nehanebne likvidačné! Keď zoberieme nehanebnú korupciu na špičke politiky na Slovensku, výsledok je katastrofa. Zdravotná poisťovňa, ktorá sa dostala k podnikaniu iba vďaka podmienkam výberového konania, zvýhodňujúcim zahraničných záujemcov, uzavrie zmluvu, ktorej predmetom podnikania je práca s verejnými zdrojmi a zdravie obyvateľstva, podľa HOLANDSKÉHO PRÁVA, akcionári sídlia v daňovom raji a dokáže si pomocou korupcie špičkových politikov vytvoriť právne prostredie, ktoré prakticky predstavuje prezumpciu viny jej partnerov, ktorým má z týchto verejných zdrojov vyplácať úhrady za poskytnuté služby! Ľudia ktorí podpísali takúto zmluvu a vybrali takéhoto parazita verejných zdrojov nesedia v krimináli, ale naopak sa rozdrapujú v médiách a poučujú Slovákov o trhu! Ako protihodnotu sme dostali how-nou, ktoré chce ministerka, ktorá bola nominovaná "lavicovou" politickou stranou, zaplatiť stovkami miliónov € ako náhradu "poistného kmeňa"! Prečo má takúto hodnotu, čo to je a prečo a za čo vôbec niečo parazitovi niečo platiť, keď už vycical zo Slovenska stovky miliónov €, to sa ani neobťažuje zrozumiteľne vysvetliť. Načo, veď to voliči "lavicovej" politickej strany ani nepožadujú!!! :-D

2. Zahraniční investori nehanebne zneužívajú katastrofálnu situáciu v postkomunistických krajinách a kladú si vydieračské podmienky. A neschopné vlády, ktoré sú plné morálnych a intelektuálnych trpaslíkov, podpíšu čokoľvek a dokonca sa v servilnosti medzi sebou predbiehajú. Prečo? Aby zakryli žalostné výsledky vlastného vládnutia a zalepili deficit diletantského nezodpovedného hospodárenia príjmami z privatizácie a nezamestnanosť lepili domácu konkurenciu ničiacimi úľavami na daniach a rôznymi dotáciami! Prekorumpovaní ministri podpisujú privatizačné zmluvy s tajnými dodatkami, pričom výšku predajnej ceny zdôvodňujú deformovanými kalkuláciami, ktoré nezahrňujú všetky náklady a v tajnom dodatku špecifikované budúce výnosy! Predaj SPP, bánk, energetických a telekomunikačných podnikov sú ukážkové príklady. Ak dnes sme schopní vyčísliť výšku podvodu, tak to pre istou nik neurobí, lebo by vypukla občianska vojna a pár ministrov by skončilo s rozmlátenými hlavami.

26. Sociopatický zákon Pavlika Morozova

Liberalizácia v podaní sociopata neznamená spravodlivé a rovnaké podmienky pre všetkých!

Miloš Zeman je problematický "násoska", ale čo sa týka ironických aforizmov je zatiaľ neprekonateľný. Našu privatizáciu krásne vyjadril takto:

"My sme im dali fabriky a oni nám dali hovnou!"

Pridať komentár

Feedback