Sociopatoekonómia - Konkurencia na výpalnícky spôsob

Ďalšie prikázanie zo sociopatického Desatora je - 6. Liberalizácia obchodu. Ak sa sociopat začne venovať problémom globalizácie, výsledkom sú až pôvabne nasprostasté úvahy.

Ploché myslenie sociopata sa prejavuje okrem iného v neschopnosti vidieť problémy vo všetkých ich rozmeroch. Jednoducho v ich "flatlande" sa vníma všetko iba jedným rozmerom - peniazmi. Pri ich úvahách v globálnych rozmeroch ich sprostota nevyhnutne nadobudne globálne rozmery v súlade s ich duševným obzorom, ohraničeným špičkou ich vlastného nosa.

24. Sociopatický zákon Pavlika Morozova

Sociopatické myslenie je možné modelovať ako plochu v polárnom systéme súradníc s polomerom limitovaným duševným obzorom nenažratého darmožráča - typicky vzdialenosťou e.....ntra toho, čo nazýva mozog (väčšinou je to dutý priestor) a špičkou nosa nositeľa.

Normálny človek nemá problém pochopiť, že kubík smradu vypustený do ovzdušia a liter jedu vypustený do rieky napríklad v Číne je taký istý, ako keby sme ich vyprodukovali na Slovensku. Ľudské práva na život (bezpečnú a život neohrozujúcu prácu, spravodlivú mzdu umožňujúcu dôstojný život) obyvateľa Ázie alebo Afriky sú nezávislé od geografie. Je úplne pochopiteľné, že trvalo udržateľný rozvoj vyžaduje pomerne veľké náklady. Udržateľnosť nie je iba ekologický problém, ale i sociálny a revolúcia v ktorejkoľvek krajine sveta má dramatický dopad na celý svet. Súčasné udalosti na Ukrajine nám to presvedčivo predviedli v celej kráse tohto problému. Každému normálnemu človeku to nevyhnutne dôjde, iba sprostý sociopat začne nadávať na Putina!

25. Sociopatický zákon Pavlika Morozova

Think-tank je pomenovanie pre zlatú klietku pre sprostých a lenivých papagájov, ktorá plní úlohu zbrane ideologickej vojny. Nemá nič spoločné s myslením, ide o mechanickú reprodukciu sociopatických mantier na úrovni "inteligencie" telefónneho záznamníku.

Je zjavné že trh môže byť efektívny iba vtedy, keď je súťaž v jeho rámci prebiehajúca korektná. Sociopatoekonómia tento problém systematicky zanedbáva a preto sa nemôžeme čudovať, že analýzy konkurenčného prostredia produkované darmožráčmi z rôznych "think-tankov" predstavujú predraženú makulatúru, ktorá končí v koši a nik ju nepoužíva (okrem ideologických dristov politikov :-D).

Ak sa EÚ správne rozhodla, že v Európe sa budeme snažiť o taký rozvoj, ktorý nás nezadusí a neotrávi, že sociálne nepokoje majú obrovské náklady, ktoré treba kalkulovať do každej ekonomickej úvahy, potom by táto stratégia mala byť zahrnutá aj do úvah o liberalizácii zahraničného obchodu. Ak liberalizovaný zahraničný obchod nemá deformovať konkurenčné prostredie, potom náklady na túto stratégiu, zaťažujúce domácich podnikateľov, by mali byť kompenzované v dovozných clách pre krajiny, ktoré sú rajom pre krátkozrakých pažravcov, ničiacich ekológiu Zeme a ľudské životy.

Je úplne zbytočné podpisovať nejaké protokoly týkajúce sa ekológie a ľudských práv, keď ekonomický tlak by veľmi účinne donútil krajiny a hlavne pažravcov v nich podnikajúcich, rešpektovať normy trvalo udržateľného rozvoja.

Absencia ochrany podnikateľov, podnikajúcich v EÚ má aj drastické ekonomické dopady. Pažraví asociáli vytvárajú tlak na znižovanie daní, ale získaný kapitál neinvestujú v krajine, kde si ich vydupali, ale presúvajú ich do týchto rajov pre pažravých asociálov! Proklamované oživenie ekonomiky sa nekoná, naopak sociálna nerovnosť zvyšuje napätie v krajine, ktorá poskytla daňové výhody.

Problémom dňa sa stala deflácia. Zdanlivo je to výborné, ceny sa znižujú a tak čoho sa báť. Ak ale ceny klesajú pod prijateľnú úroveň, v extrémnych prípadoch pod úroveň výrobných nákladov, znamená to automaticky koniec podnikania v krajine, nezamestnanosť, pokles daňových príjmov a následne deficit štátneho rozpočtu!

Aké východisko nám ponúkajú sociopati, hrajúci sa na ekonómov? Jednoduché - zníženie úrovne ochrany životného prostredia a životnej úrovne v EÚ na úroveň rozvojových krajín. A to všetko iba preto, aby sa hŕstka krátkozrakých nenažraných pažravcov mohla prežrať až do prasknutia!

Henry Ford v čase veľkej krízy vyjadril paradoxnú obavu, že bude trvať príliš krátko na to, aby sa ľudia poučili! Veľmi múdry pán a táto jeho myšlienka platí v dnešnej dobe umocnená na n-tú!

Pridať komentár

Feedback