Sociopatoekonómia - Aj privatizácia štátom sa považuje za privatizáciu...

8. Prikázanie sociopatoekonomického Desatora znie - Privatizácia – štátne podniky by mali byť privatizované. Hlavným dôvodom bolo presvedčenie, že súkromné podniky sú lepšie riadené než podniky štátne.

Ako je to v sociopatoekonómii už bežné, platí aj v tomto prípade

9. Sociopatoekonomický zákon Pavlika Morozova

Pracovným jazykom sociopatoekonómie je newspeak Georga Orwella.

V tomto prípade je kľúčový newspeakovo chápaný pojem "súkromný". Ale aby som nebol podozrievaný z "detskej nemoci ľavičiarstva", zacitujem z knihy pravicového "guru" Alana Greenspana:

„... v priebehu života nasledujúcich generácií sa vlastníctvo rozptyľovalo a potomkovia zakladateľov spoločnosti nededili vždy ich podnikateľské a managerské schopnosti. ... držanie akcií sa stalo záležitosťou investovania a nie aktívneho vlastníctva ... Ovládanie firiem prešlo nepozorovane od akcionárov na vrcholový management (CEO - Chief executive officer). ... Keď sa akcionári stále menej angažovali, začali títo CEO predkladať svoje návrhy na členov správnej rady akcionárom, ktorí si navykli ich odhlasovať prakticky iba formálne.“

Po škandáloch Enronu a WorldComu tárať o súkromnom vlastníctve v takýchto podnikoch dokáže iba náš NiktošAsociál z darmožráčskeho think-tanku! Kľúčom k pochopeniu celej tragédie je analýza vlastníckych vzťahov, ktorá je predmetom iného prikázania sociopatoekonomického Desatora – synergia účinkov týchto rád je až šokujúca.

Ďalší problematický pojem, ktorý je použitý v tomto 8. prikázaní sociopatoekonomického desatora, je pojem "lepšie riadené". Ak použijem pojem "lepší" alebo "horší", s matematického hľadiska predpokladám, že každému prvku množiny dokážem priradiť takú hodnotu, že prvky môžem podľa nej usporiadať do nejakého poradia.

Pokiaľ sopciopatoekonómia nedokáže definovať iné hodnoty, ako je sebecký záujem hodnotiaceho, je každému premýšľajúcemu človeku jasné, že problém je predovšetkým v tom, kto hodnotí. :-D Ak to veľmi zjednoduším, v prípade podniku hodnotiteľom môže byť vlastník/vlastníci, manageri, zamestnanci, podnikateľskí partneri, zákazníci a v neposlednom rade občania štátu, v ktorom podnik pôsobí. Problémom aj ako obvykle dostatok informácií každého hodnotiaceho subjektu, lebo paradoxne každý človek ak nemá dostatok informácií nedokáže objektívne zhodnotiť ani súlad s vlastnými záujmami. Neuznanie tohto faktu je kameň úrazu liberálnych utopistov, ktorý ich kladie na úroveň komunistickej utópie.

Ak ste si pozorne prečítali vyjadrenie pravicového guru a hlavne pochopili, čo napísal, idiotizmus 8. sociopatického prikázania je tak zjavný, že netreba nič dodávať. To "lepšie riadené" nezávisí iba od toho, kto hodnotí, ale aj jeho informácií, ktoré má k dispozícii.

Ale s ohľadom na synergické efekty Desatora sa budem venovať jednej kategórii podnikov - prirodzeným monopolom pôsobiacim v prostredí verejného záujmu. Práve pri hodnotení privatizácie takýchto podnikov veľmi krásne vidieť problém relativity hodnotenia podľa toho, kto hodnotí a aké hodnoty používa! Primitivizmus hodnotenia iba na základe finančných nárokov na štátny rozpočet sa ukáže až po nejakom čase a nenávistné scény spojené s úmrtím Margarety Thatcherovej v inak veľmi triezvej Veľkej Británii sú jeden z následkov primitívnej politiky tejto "kupeckej dcéry".

Ako klasické príklady uvediem dva krásne príklady, omieľané liberálnymi idiotmi aj na Slovensku.

1. Železničná doprava.

Koľko sprostých kecov sa už popísalo o privatizácii železníc vo Veľkej Británii! Dnes už uplynulo dostatok času na to, aby bolo možné porovnať výsledky privatizácie presadenej "Železnou lady"!

Situáciu železníc vo Veľkej Británii veľmi pekne ilustruje fakt, že verejnosť vyjadruje nespokojnosť s úrovňou poskytovaných služieb a výškou cestovného. Po privatizácii iba niekoľko veľmi vážnych nehôd na železnici alarmovalo vládu, aby sa začala zaoberať problémov úspor súkromných železníc na úkor bezpečnosti. Dnes je stav taký, že znárodnenie železníc je opäť na stole:

http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/ed-miliband-labour-re-nationalise-r...

V záujme objektivity treba napísať, že sú aj privátne železnice, ktoré poskytujú kvalitné služby a za primerané ceny. Takáto situácia je v krajinách, kde slepo neinterpretujú utopické liberálne drísty a dokážu zaviesť účinnú reguláciu prirodzených monopolov a podnikov poskytujúcich služby verejnosti.

2. Vodárne a kanalizácie.

Aby som sa zbytočne neopakoval, uvediem link na samého seba :-D

http://moje.hnonline.sk/node/14093

Je to presne ten istý problém relativity použitého hodnotenia, ako v prípade železníc! Sociopati politici pokojne privatizovali verejné služby bez adekvátnej diskusie na verejnosti a výsledok často otvoreného podvodu zabetónovali pomocou veľmi ťažko rušiteľných zmlúv s podmienkami výhodnými iba pre evidentne politikov korumpujúceho privatizéra! Privatizujú sa dokonca niektoré činnosti štátnej správy, s katastrofálnymi ekonomickými následkami na štátny rozpočet. Prenájmy budov na 30 rokov pre štátnu správu, predražený outsourcing odborných činností (ktorý viedol napríklad k „nástenkovému“ tendru brutálne zneužitému Slotovou bandou - a autori systému mali ešte tú drzosť sa rozdrapovať a ukazovať prstom na Fica!) - to tiež patrí do tejto kapitoly.

Nátlak na transformujúce krajiny vytvárali inštitúcie ako IMF, World Bank, OECD, WTO, EU’cez "Strategic Action Programmes" teraz nazývané newspeakovo "Poverty Reduction Strategic Papers (PRSP). Všetko inštitúcie s pochybnou legitimitou riadené so škandalóznou neefektívnosťou a korupciou! Aktérmi boli profesionálni darmožráči papagáji v "think-tankoch", nehanebné nezodpovedné ale hýčkané biele kone, ktoré za svoje drísty nenesú žiadnu zodpovednosť. Pre týchto bláznov a polobláznov je charakteristické, že ako správne hysterky sa pohybujú iba v extrémnych polohách - privatizovať všetko a úplne bez regulácií a vecnú kritiku svojho naivného prístupu okamžite označia ako odpor proti privatizácii vôbec (s nálepkovaním "socan", "ľavičiar", "komunista").

26. Sociopatický zákon Pavlika Morozova

Sociopatoekonómia sa symptomaticky prejavuje hystériou jej hlásateľov.

Ako vidno, práve pri privatizácii je najkrajšie vidieť synergické efekty sociopatoekonomického Desatora - kombinácia 7., 8. a 9. prikázania je priam vražedná!

Pridať komentár

Feedback