Skeptický slovník pre finančných analfabetov - písmeno L, heslo - Leverage

Páka môže byť užitočný nástroj, ale aj zdroj pracovného úrazu. Jestvujú aj zlodejské páčidlá a páka môže byť použitá aj ako vražedná zbraň.

Leverage je jednoducho dlh, použitý na investíciu. Pákový efekt je druh úveru, poskytovaný vždy na konkrétnu transakciu pri zablokovaní istiny investora, tzv. marginu. Leverage poskytujú clearingoví partneri v celom medzibankovom systéme. Umožňuje investorom na finančnom trhu obchodovať s veľkými objemami finančných prostriedkov, pričom klient vloží na účet len zlomok finančných prostriedkov. To znamená, že s relatívne malým množstvom vlastného kapitálu sa dá dosiahnuť vysoký zisk, resp. vysoká strata. Citlivá otázka je ručenie za potencionálne straty!

Na úrovni jednoduchého partnerstva banka - špekulant je tento pákový efekt tiež celkom jednoduchý. Otázka ale znie, koľko takýchto dlhov môže poskytnúť banka v niektorom okamžiku spolu a ako to vplýva na jej neinvestičných klientov, napríklad drobných sporiteľov!? Istina je pochybná, jej skutočná hodnota závisí od rizikového managementu. Najlepšou ukážkou jeho úrovne v bankách bolo poskytovanie hypoték aj pre tzv. NINJA klientom ("no income, no job and no assets") - subprime lending. Ak sa "zlomí" veľké množstvo pák a padnú aj ceny obchodovaných "cenných" papierikov, nastane katastrofa! Legendárna banka Lehman Brothers mala páku na úrovni 30,7!

Investíciou môže byť všeličo. Napríklad hypotéka na dom v ktorom budete bývať, alebo pôžička na vzdelanie. Ako u každej investície je problém otázka jej návratnosti a ako u každej dlžoby sú problémom podmienky - teda úrok a ručenie. Investícia môže byť čisto špekulatívna. Môžete špekulovať na očakávaný rast hodnoty alebo budúce výnosy, pochádzajúce z vlastnenia investície. Ak sa pohybujeme na pôde nehnuteľností, môžete kúpiť dom preto, lebo čakáte že v priebehu času jeho hodnota porastie alebo preto, že prenajmete byty a bude vám prinášať zisk z prenájmu.

Kľúčovým sa stáva rizikový management, odhad pravdepodobnosti udalostí, prognóza ďalšieho vývoja. Katastrofálnu úlohu v kríze zohrali ratingové agentúry, ktorých úlohou malo byť profesionálne ohodnocovanie rizík.

Jednou z najlepších ukážok toho, že z krízy v roku 2008 sme si nezobrali skoro žiadne poučenie je fakt, že týchto podvodníkov ešte berie niekto vážne a ich "ratingy" (odvodené skôr od angl. rat - potkan, zradca, renegát ...) sa zverejňujú v "odbornej" tlači! Agentúry Moody´s a Standard and Poor´s rozdávali ratingy Aaa resp AAA hlava - nehlava hlavne podľa toho, s kým boli majetkovo prepojené. :-D

V Bratislave môžete vidieť množstvo prázdnych nehnuteľností, pre ktoré ich majitelia nedokázali nájsť ekonomicky výhodný prenájom. Jediná nádej týchto investorov je rast hodnoty (v dnešnej dobe mimoriadne problematický) alebo kamarát politik (intelektuálny a morálny trpaslík, na farbe hrošej kože nezáleží!), ktorý za úplatok dokáže umiestniť do tejto budovy na 30 rokov štátnu správu! (Napríklad Daňový úrad alebo Ministerstvo životného prostredia) :-D

Pridať komentár

Feedback