Self-Invested Personal Pension (SIPP) vo Veľkej Británii

Fiasko penzijných fondov založených na investovaní do papierikov pochybnej hodnoty je vo svete už tak okaté, že iba úplný hlupák alebo podvodník, profitujúci na hlupákoch to nevidí!

http://www.bullionvault.com/gold-sipp-pension-plan.do

Od roku 2006 UK Treasury vo Veľkej Británii umožnila investovať do zlata ako súčasť individuálneho penzijného plánu a okrem daňového zvýhodnenia v extrémnych prípadoch prispeje 45% ceny na nákup!

http://www.mattioli-woods.com/services/sipp.php

Okrem tohto na zlato orientovaného systému sú aj kombinované systémy, s minimálnymi nárokmi na správu (minimalizovanými možnosťami na okrádanie penzistov)

http://www.jameshay.co.uk/SIPP/Index.aspx

Sú aj ďalšie príklady z celého sveta. Google Vám predvedie celú plejádu! Je neuveriteľné, že Hayekovskí utopickí liberáli podporovali kolektívne investovanie s jeho vysokými nákladmi na správu a rizikami defraudácií a machinácií s obchodovaním akcií zamestnancami a majiteľmi.

V samotných USA jestvuje ideálny liberálny model pre vlastný III. pilier - Individual Retirement Arrangements (IRAs).

http://en.wikipedia.org/wiki/Individual_retirement_account

V Kanade je niečo podobné:

http://en.wikipedia.org/wiki/Registered_Retirement_Savings_Plan

Tu sa naozaj dá hovoriť o sporiteľoch! Popri solidárnom I. pilieri – priebežnom financovaní to mohol byť ideálny model pre nových zbohatlíkov na zabezpečenie si pokojnejšieho života v starobe. To, že sa prijal náš II. pilier malo úplne iné dôvody, ako „zhodnocovanie“! Okrem luxusnej turistiky a vysokých platov samozvaných „expertov“ sopliakov model Chren na ministerstve tam boli evidentne iné dôvody, o ktoré by sa mala konečne začať interesovať kriminálna polícia! Som presvedčený, že ak by sa odkryla pravda o tom, ako sa šafárilo za Dzurindových vlád s penziami, vypukla by občianska vojna a veľa vtedajších „politikov“ a „expertov“ by muselo vziať nohy na plecia a utiecť zo Slovenska! I keď jeden už kandiduje na luxusný dôchodok europoslanca EP! Že by svedomie a/alebo strach ?:-D

Pridať komentár

Feedback