Protokoly finančných mudrcov - II./1

Teológia úžerníctva - Starý Zákon (Tora, Talmud)

Ako úvod do problematiky vývoja úverového bankovníctva je veľmi vhodné si rekapitulovať, ako sa stavajú k úroku resp. úžere náboženstvá knihy - židovstvo, kresťanstvo a islam.

Starý Zákon sa vyjadruje jednoznačne :

Exodus 22:24 - "Ak požičiaš peniaze NIEKOMU Z MÔJHO ĽUDU, chudobnému, ktorý je pri tebe, nechovaj sa k nemu ako úžerník, nerátaj mu úroky."

Leviticus 25:35-37 - "AK TVOJ BRAT schudobnie a nevládze sa udržať pri tebe, ty mu vypomôž; nech nežije pri tebe ako cudzinec a usadník. Neber od neho úroky ani príplatok, ale boj sa svojho Boha, aby TVOJ BRAT mohol žiť pri tebe. Svoje peniaze MU nedávaj na úroky, ani svoj pokrm za príplatok."

Deuteronomium 23:20 - "Neber od SVOJHO BRATA úrok od peňazí, ani úrok od potravy, ani úrok od nejakej veci, čo sa požičiava."

Ezekiel 22:12-14 "... bral si úžeru a úrok, násilne si vymáhal zisk OD SVOJHO BLÍŽNEHO, NA MŇA SI ZABUDOL - znie výrok Hospodina Pána. Preto zatlieskam rukami nad tvojim ziskom, ktorý si dosiahol, i nad krviprelievaním, ktoré bolo v tebe. Obstojí svoje srdce?"

Urobil som tento nekompletný výber citátov zo Starého Zákona, ale už aj z neho jasnie vidno interpretačné problémy. Ich základným kameňom je výklad (hermeneutika) pojmov MÔJ ĽUD, BRAT, BLÍŽNY. Treba si hneď uvedomiť, že židovský a kresťanský výklad týchto pojmov sa musia principiálne odlišovať!

Je realitou, ktorú priznala dokonca aj katolícka cirkev, že kresťania boli infikovaní antisemitskými postojmi ("Zabili nám Krista!"). Tento antisemitizmus mal niekedy veľmi brutálne formy, od apartheidu (život Židov v Ghetách) až po vyvražďovanie (vyčíňanie križiakov napr. v Nemecku cestou do Svätej zeme). Ale je nesmierne hlúpe a nespravodlivé nepriznať aj reakciu Židov:

SEMITSKÝ RASIZMUS AKO PROTIPÓL ANTISEMTIZMU.

Nemá zmysel rozmazávať škandalózne výroky niektorých rabínov v minulosti. Dnes sa už vzájomné hrany obrusujú, ale to neznamená, že nie sú problémy na oboch stranách barikády. Ale je realitou, že na židovskú interpretáciu spomenutých pojmov mala vplyv sektárska psychológia vyvoleného národa MY-ONI a z nej vyplývajúci semitský rasizmus.

Potreba úveru bola vynútená rozmachom medzinárodného (najmä námorného) obchodu. Bankový úver sa stal nevyhnutnosťou. Je reálne, aby ten kto poskytuje úver, podstupoval riziko a mal prevádzkové náklady BEZ PRIMERANEJ ÚHRADY?

Pri posudzovaní primeranosti úroku v obchodnom styku je to teda klasický príklad managementu rizík. Najmä v obdobiach, v ktorých pravdepodobnosť straty nákladu najmä na mori bol pomerne vysoká! Potreba úverovania bola teda vysoká a ponuka bola blokovaná náboženskými predpismi. Kresťanstvo a Islam chápali pojem brat, blížny, môj ľud veľmi široko a preto úrok a úžera boli z hľadiska ich viery neprijateľné.

Naproti Talmud umožňuje veľmi pružnú hermeneutiku vo vzťahu ku Gójom, prakticky dvojakú morálku. Kto má záujem, nech si prečíta Talmud - Mas. Baba Metzia 113-4 a podivný dialóg medzi Eliášom a rabínom ben Abbuhom na nežidovskom cintoríne v kontexte úvah o úrokoch a úveroch, o ktorých pojednáva táto časť. :-D

Táto dvojaká morálka umožnila Židom - bankárom požičiavať inovercom peniaze aj s úžerníckym úrokom, pričom tento mal často charakter trestajúci a stal sa nástrojom mocenského ovládania. A nad týmto faktom dokáže zatvárať oči iba semitský rasista. Vzájomná nenávisť, výroky a aj otvorene rasistické texty NA OBOCH STRANÁCH pretrvávajú dodnes a často úplne blokujú racionálnu analýzu bankovníctva. Dôležité je uvedomiť si, že

BANKOVNĆTVO SA ZRODILO Z MORÁLNEHO HNOJA, KTORÝ OBSAHOVAL OKREM VOJEN, PAŽRAVOSTI A PODVODU AJ PODSTATNÚ PRÍMES TOHO NAJODPORNEJŠIEHO RASIZMU (SEMITSKÉHO AJ ANTISEMITSKÉHO).

Toto je potrebné mať na zreteli práve pri analýze obdobia, ktorým sa bude zaoberať II.diel mojich "Protokolov finančných mudrcov".
 

Pridať komentár

Feedback