Ako si založiť vlastný IV. pilier - sľuby sa sľubujú...

Demagógia okolo dôchodkovej reformy znovu ožila. Znovu lietajú povetrím piliere, pričom je jeden chatrnejší ako druhý! Zverte nám Vaše peniaze, MY sa o ne postaráme. Postarajú sa, problémik spočíva v tom, ako ...

Na čo sa stále radi zabúda, je morálny rozmer problému!

Dědeček a babička, ujídají nám z chlebíčka!

Toto bolo heslo si generácia dôchodcov v prvom desaťročí po nástupe komunistov vychutnala v plnej asociálnej kráse "tvrdej päste robotníckej triedy". Znárodnili sa dôchodkové a poistné fondy, veľa dôchodcov dostalo tak mizernú penziu, že sa z nej nedalo ani pri komunistických cenách vyžiť. Ich deti bez reptania sa postarali o svojich rodičov a nakoľko situácia v dôchodkoch sa zlepšovala veľmi pomaly, ďalšia generácia sa musela postarať aj o nových dôchodcov. Teda okrem toho, že financovala rôznym spôsobom aj tie mizerné komunistické penzie, musela predchádzajúce generácie dotovať aj priamo zo svojho zdaneného platu. Nik nereptal a nedal svojim rodičom na javo, že ich musí živiť.

POVAŽOVALO SA TO ZA ELEMENTÁRNU SLUŠNOSŤ!

Socialistické zdravotníctvo a bezhlavou produkciou ničené životné prostredie sa postaralo o zníženie priemerného veku dožitia a teda aj dĺžku poberania penzie. Priebežné financovanie penzií nebol pochopiteľne za takýchto podmienok problém!

Nastúpila "nežná revolúcia", ktorá nebola ani nežná a už vôbec revolúcia. Rozklad morálky, ktorý prebiehal v posledných rokoch reálneho socializmu (veľmi cynický termín Gustáva Husáka, označujúci gangsterský systém, čo so socializmom nemal nič spoločné) sa prejavil v explózii verejnej prezentácie amoralizmu, ktorý sa považoval za "IN". Nastali zásadné cenové pohyby, ktoré predstavovali priamy útok na životnú úroveň dôchodcov. Generácia, ktorá bola vychovaná tak, že okrádať a posmievať sa bezbranným sa nepatrilo, musela si len pretierať oči. A tak ďalšia generácia musela pomáhať predchádzajúcim (svojim rodičom a starým rodičom), lebo štát sa nedokázal znovu postarať o ich dôstojnú starobu. Priebežný systém financovania života dôchodcov vždy fungoval na dvoch úrovniach. Na tej často nepostačúcej štátnej a na úrovni privátnej (Rodina postaraj sa!). Boli výnimky, ale takýto systém fungoval pre väčšinu Slovákov.

Systém priebežného financovania penzií, ktorý papagáji mali potrebu pomenovať anglicky PAY-GO znamenal, že peniaze sa neohriali a nedali sa tak jednoducho ukradnúť. Jednoducho sa presúvali od pracujúcich občanov k z rôznych dôvodov nepracujúcim (nesmieme zanedbať komplexnosť celého systému sociálneho zabezpečenia). Zahrnoval teda aj solidaritu pre tých, ktorí z rôznych dôvodov žili na okraji spoločnosti a nemohli si v minulosti uložiť peniaze pre budúcnosť. Táto solidarita je považovaná nastupujúcimi NiktošAsociálmi "podnikateľmi" za krádež ICH peňazí.

Nastupujúca generácia dôchodcov sa ocitla vo vážnej situácii, ktorú iba z malej časti mala na svedomí účelovo zveličovaná demografická kríza. Skúsme rekapitulovať skutočné príčiny krízy systému sociálneho zabezpečenia bez účelovej kamufláže zlodejov, čo si brúsia zuby na peniaze dôverčivých finančných analfabetov.

1. Nepopierajme predlžovanie času, ktorý sa sociálne dávky poberajú - dôvod je jednoducho predlžujúca sa doba prežívania sociálne odkázaných.
2. Nepopierajme, že klesá pôrodnosť a že vekový priemer obyvateľstva Slovenska stúpa.

V tomto bode sociopatická "analýza" problémov sociálneho zabezpečenia končí. Ako je pre tento typ myslenia charakteristické, je chápaná nesystémovo a neberie do úvahy problémy spoločnosti ako celku. Ale sú uvedené dve príčiny naozaj zásadné a papagájmi ponúkané "riešenia" dokážu spomenuté problémy kompenzovať? Ako sa osvedčili v zahraničí a dokázali skutočne niečo riešiť (okrem životnej úrovne zlodejov)?

Pokračujme ďalšími a zásadnejšími problémami, ktoré znamenajú skutočnú časovanú bombu, ktorý pri svojom výbuchu môže tento sociopatický systém rozmetať nejakou formou násilnej revolúcie.

3. Nezamestnanosť. O príčinách by sa dali napísať celé knihy a nás budú skôr interesovať dôsledky.
4. Napriek predlžujúcemu veku dožitia sa, náklady na udržovanie ťažko chorých ľudí rastú a čo je vážnejšie, zhoršuje sa psychický stav - vážne depresie a iné psychiatrické poruchy, ktoré znamenajú zníženú pracovnú schopnosť obyvateľstva. Dôvody sú pocity sociálneho vylúčenia, neuspokojené ambície, morálny relativizmus a patologický egoizmus, ... atď. Teda aj z generácie, ktorá by mala byť aktívna, sociopatický systém vyrába invalidov "na hlavu" a je jedno, čo boli psychiatrom diagnostikovaný, alebo nie! Podstatným problémom je, že sú práce neschopní!
5. Neochota platiť dane sa začala považovať za hrdinstvo a stala sa dokonca súčasťou ideológie nových "podnikateľov", ktorí majú podporu niektorých politických strán a bláznivých politikov.
6. Diletantizmus politických nominantov na relevantných rezortných ministerstvách. Ich hlavným cieľom je zabezpečiť patrónov klientskej siete, čo ich tam dosadila, objednávkami štátu bez ohľadu na funkčnosť zvereného ministerstva!
7. Presýpanie peňazí z jedného ministerstva do druhého a veľký hrmot okolo. Je to dôsledok nesystémového chápania problému - je napríklad pacient trpiaci na depresie neschopný práce správne diagnostikovaný a či vôbec sa dostal k lekárovi? Bezdomovci na uliciach sú klasický príklad!
8. Diletantmi a zlodejmi konštruovaný a prevádzkovaný II. pilier, ktorý nabúral solidaritu s predchádzajúcimi generáciami na úkor hŕstky pažravých gaunerov.

Najprv si ale pozrime na problém demografickej prognózy Slovenska.

Problém je, že prognózovanie demografických údajov s časovým horizontom nad 15 rokov je veľmi problematické, lebo na všetky parametre vplýva toľko náhodných a dnes už globálnych faktorov, že za žiadnu (vrátane tej vlastnej :-D) prognózu vývoja by som sa nespoľahol. Stačí si pozrieť demografické prognózy napríklad z prelomu XX./XXI. storočia a skutočné hodnoty štatistického úradu.

Brutálnu demagógiu našej pravice charakterizuje veta:

"Systém dôchodkového zabezpečenia opäť nefunguje a nie je to vinou politikov!"

Je veľmi naivná alebo je to jednoducho účelové klamstvo.

1. Politici sú zodpovední za atmosféru spoločnosti, ktorá doslovne vyháňa najschopnejších ľudí do emigrácie alebo minimálne na prácu v tom najproduktívnejšom veku do zahraničia.
2. Politici sú zodpovední za výber daní a poriadok v štáte v tejto oblasti.
3. Politici sú zodpovední za skutočné podnikateľské prostredie na Slovensku (nie iba to, čo prezentujú papagáji propagandisti na Slovensku). Politici sú a boli zodpovední za to, ako a kto privatizoval a teda aj za intelektuálnu a morálnu úroveň našich podnikateľov.
4. Politici sú zodpovední za systém zdravotníctva a teda aj za zdravotný stav obyvateľstva.
5. Politici sú zodpovední za dôchodkovú reformu a jej súčasné žalostné výsledky.

Ak ich niekto dnes zbavuje zodpovednosti za ich súčasné a minulé výčiny a snaží sa všetko zahladiť demografiou, nehovorí pravdu a je otázka, čo je dôvod v nedostatku informácií alebo jednoducho vedome klame.

V tejto prvej časti už iba načrtnem hlavné princípy "riešení", ktoré nám ponúka naša "pravica".

1. Predlžovanie veku do dôchodku.

Sprostosť na kvadrát v situácii, keď nedokážeme zamestnať nastupujúcu generáciu. Bezočivosť od ľudí, ktorí v živote poriadne nepracovali a teda nevedia posúdiť fyzickú opotrebovanosť napríklad 60 r. ženy, ktorá okrem namáhavej práce musela ešte viesť domácnosť a tam drela až do večera. Stačí sa pozrieť na životopisy a rodinný život NiktošAsociálov, čo to presadzujú a všetko je jasné!

2. Penziu môže zabezpečiť iba podnikanie s prostriedkami odloženými na tento účel na finančných trhoch.:-D

Predovšetkým iba malá časť obyvateľstva si to môže dovoliť a nerieši to problém solidarity. Tomuto problému budem venovať osobitnú pozornosť, ale chytrákom môžem naznačiť už dnes! Stačí si porovnať vývoj S&P 500 za posledných 15 rokov a vývoj ceny zlata v US$ (pomerne dobre reflektujúce skutočné znehodnocovanie peňazí) v rovnakom období. Vložiť osud vlastnej penzie v starobe do rúk úplne cudzieho človeka, ktorý bude nekontrolovateľne špekulovať s papierikmi pochybnej hodnoty, to už nie je finančný analfabetizmus, ale obyčajná ľudská hlúposť!

V čase keď Hajekovci s Potkaníkom bez nejakej odbornej diskusie presadili na Slovensku II. pilier, každému triezvemu ekonómovi muselo byť jasné, že tento pilier je postavený na problematických základoch a v skutočnosti nerieši tie najboľavejšie problémy sociálneho zabezpečenia.

Dnes sa páni, ktorí sa nabalili na naivných "sporiteľoch" zúfalo snažia kamuflovať výsledky svojho šafárenia s cudzími peniazmi a keď sa im to nedarí, používajú klasickú mantru našej neschopnej prekorumpovanej pravice - TOFICO! Prví dôchodcovia z II. piliera dostávajú svoje "švajčiarske penzie" a majú možnosť porovnávať. Naše "objektívne" médiá robia všetko preto, aby týchto úbožiakov osprostili tak, aby si nevedeli urobiť čo i len jednoduchú kalkuláciu. Tá kalkulácia je naozaj jednoduchá a spočíva v porovnaní toho, čo "sporiteľ" do systému počas svojej aktívnej etapy života vložil a na druhej strane bilancie toho, čo má šancu reálne dostať! Úmyselne nebudem uvádzať konkrétne čísla, nech ich v záujme objektivity dosadí sám "sporiteľ".

Dôchodok čerstvého šťastného "švajčiarskeho" penzistu sa dá vypočítať relatívne jednoducho, i keď faktor času tento výpočet vystavuje vplyvom presnosti prognózy. Nakoľko do I. piliera prispieval väčšinu času iba 50% čiastkou, ktorá bola potrebná na udržanie pri živote predchádzajúcich generácií, tých druhých 50% (neskôr sa táto čiastka zmenila v prospech I. piliera) musel pridať štát potrebné peniaze pre penzistov (rozumej my všetci, aj tí ktorí II. pilieru neverili). A to je krádež, na ktorej sa podieľali "sporitelia" a okrem iných som aj ja jej obeťou - donútili ma! Z I. piliera zákonite dostane "sporiteľ" naozaj iba minimálny dôchodok a tak čerstvý penzista je pri očakávaní svojho švajčiarskeho dôchodku odkázaný na II. pilier.

Jeho efektivitu zo svojho pohľadu si môže vypočítať jednoducho:

1. Analýzou finančných tokov (cashflow), ktoré odtiekli počas jeho aktívneho života smerom do správcovskej spoločnosti, kde sa mu o jeho peniaze "postarali". Cieľom tejto malej analýzy je ujasniť si

AKO SA POSTARALI!?

2. Nazvime "zhodnotenú" čiastku ŠD - švajčiarsky dôchodok. Tento údaj by mal dostať ako výstup z jeho správcovskej spoločnosti v čase odchodu na dôchodok a to v transparentnej forme. Ak ju má, mal by si ju porovnať s čiastkou, ktorú by dostal, keby:

2a. Peniaze ukladal na viazaný vklad s lepšími úrokmi v banke.
2b. Každého pol roka si kúpil investičné zlato v zodpovedajúcej hodnote pri cenách v príslušnom roku. Ak by si kupoval zlato veľmi rýchlo by zistil, že najlepšie je nakupovať v lete, povedzme 15. júla. Cena zlata sú bez problémov dostupné na Internete aj 25 rokov dozadu, stačí pripočítať bežnú obchodnú maržu odvodenú napr. z dnešných cien u serióznejšej veľkej firmy.
2.c. Kvôli objektivite nech si vypočíta, ako by mu zhodnocoval vložené peniaze priemerný investičný fond - i to sa dá zistiť pomocou indexov Standard & Poor's 500.

Pracovná pomôcka je bežný tabuľkový kalkulátor, minimálne znalosti pri tvorbe vzorcov a výsledok máte na stole povedzme za 1 hodinu aj so zadávaním údajov.

Dôležité upozornenie! NÁSILÍM NIČ NEVYRIEŠITE! Nadávať musíte predovšetkým sebe, lebo na vine je VÁŠ finančný analfabetizmus! Pokiaľ ste naozaj poriadny pravicový dement, začnete vykrikovať TOFICO!

Navrhujem Vám na Vašu duševnú chorobu - obsedanciu Luciferom Ficom jednoduchý liek - štúdium pravicovej literatúry. Vynikajúci liek sú knihy od skutočných pravicových guru - Alana Greenspana, Kiyosakiho, Trumpa, Sorosa. V týchto knihách sa dozviete, aký ste bol hlupák, keď ste naletel na sľuby úplne cudzích ľudí o tom, že sa Vám postarajú o vašu "švajčiarsku penziu".

Nastal deň D a odrazu sa väčšina "sporiteľov" dozvedela, že si nemôžu vybrať zo svojej "sporiteľne" svoje "úspory". TOFICO?

Páni konečne sa zobuďte, náš genialissimus koná úplne v súlade so záujmami správcovských spoločností! Viete čo by sa stalo, keby sa začali masovo vyberať peniaze z tých vašich "sporiteľní"? Ukázalo by sa v plnej nahote, že ste investori a tie Vaše investičné papieriky (lebo to ste tam mali v tej Vašej "sporiteľni") by začali strácať na svojej už dnes pochybnej hodnote! Masový predaj by začal stláčať cenu nadol! Uvedomte si, že aj údaj o hodnote €, ktorí ste pri odchode do dôchodku dostali, predpokladá predaj cenných papierov pri ich dnešnej virtuálnej účtovnej hodnote a reálna hodnota v okamžiku ich predaja na trhu sa môže dosť podstatne líšiť. Ako v klasickej Ponziho schéme, prví dôchodcovia si nemusia, pokiaľ nedôjde k masovému výberu peňazí robiť starosti. Prípadný rozdiel vyplývajúci z reálnej trhovej hodnoty papierikov, ktoré skutočne vlastníte, zakryje prílev peňazí "sporiteľov" čakateľov na budúci dôchodok.

TOFICO ako alibi na slabé zhodnocovanie je úplne smiešne a usvedčuje jeho hlásateľov ako podozrivých podvodníkov. V prvom rade si pozrite elementárne príručky investovania. Dozviete sa z nich, že každý investor by si mal minimálne raz ročne vyhodnotiť svoj cashflow. Investovanie iba na potencionálny nárast cien cenných papierov bol aj pred rokom 2008 nezodpovedný hazard. Pokiaľ majú cenné papiere reálnu (fundamentálnu) hodnotu, musia Vám priniesť spoľahlivý finančný tok každý rok na váš účet. Argumentácia proti Ficovým pravidelným vyhodnoteniam usvedčuje jej autorov buď z diletantizmu alebo prípravy obrovského podvodu!

Ak táto vláda zabraňuje okamžitému výberu peňazí v celej čiastke, chráni skôr správcovské spoločnosti, ako Vás. Lebo zabraňuje jednoduchej taktike, ktorú by som použil, ak by som naletel na II. pilier. Okamžite by som vybral všetky peniaze, lebo správcovské spoločnosti ich zhodnotili mizerne a investoval by som sám. A nakoľko sú spôsoby, ktoré sú obtiažne kontrolovateľné, mohol by som sa hrať na nezodpovedného alkoholika, ktorý ich za rok prepil. Mohol by som pri patričnej dávke drzosti za rok - dva prísť s natrčenou dlaňou na sociálku, lebo z toho základného dôchodku z prvého piliera nedokážem vyžiť. Táto vláda chráni predovšetkým seba, lebo tento typ podvodu nedokáže ošetriť a na príslušné sociálne dávky nemá peniaze! Kolaps II. piliera tiež nie je v jej záujme, lebo sociálne nepokoje by musela zvládnuť ona, a nie skutoční majitelia tých Vašich "sporiteľni", kúpajúci sa niekde v Belize! Súčasné hry s dedením majú iba jeden účel - kamuflovať žalostné výsledky "z(ne)hodnocovania" správcovských spoločností.

Keď ste sa zmierili s realitou a prestali nadávať na Fica, čaká Vás náročnejšia úloha - urobiť si prognózu Vašej penzie na minimálne 15 rokov dopredu. Nepočítajte s dlhším horizontom, lebo život v trvalom strese a nadávaní na podvodníkov nemôže trvať dlhšie, ako do 77 roku. :-D Jednoduché predelenie ŠD/15 ročne, alebo ŠD/180mesačne nestačí. Lebo Vaše úspory prevezme iná banda, ktorá sa tiež o ne postará! :-D Musíte dúfať, že ich vám bude naďalej zhodnocovať minimálne na úrovni inflácie. V horšom prípade ich bude znovu znehodnocovať! Inak za 20 rokov ste žobrák bezdomovec!

Treba povedať na rovinu - žiaden systém kolektívneho (štátneho alebo súkromného) sociálneho zabezpečenia nedokáže v budúcnosti zabezpečiť sám o sebe dôstojný dôchodok. Predstava nezadržateľného rastu všeobecného bohatstva obyvateľov Slovenska minimálne na 30 rokov dopredu nám nehrozí. Ochota na solidaritu klesá, nožnice reálnych príjmov sa budú ešte viac otvárať.

Kto sa nepostará sám o seba, zaplače!

Pridať komentár

Feedback