Štát šikanuje ľudí

Zámer alebo zneužívanie zákona štátnymi úradmi? Rezort práce šetrí... a peniaze sa snaží získať od komunít, ktoré sa nevedia alebo nemôžu brániť. Ide hlavne o znevýhodnených občanov a ľudí so ZŤP.

Požiadali sme o vydanie štatútu chránenej dielne na príslušnom bratislavskom úrade práce. Projekt sme vypracovali podľa zákona a priložili sme všetky požadované dokumenty. V termíne, kedy nám malo byť vydané rozhodnutie sme dostali oznámenie o tom, že úrad zistil v žiadosti nezrovnalosti.
Samozrejme, konkrétne aké, úrad neuviedol. Za to stručne a vecne oznámil, že našu žiadosť postúpil nadriadenému orgánu. Na termín vybavenia žiadosti, pravdepodobne úrad v tej rýchlosti pozabudol.
Ďalším zaujímavým momentom bolo, keď sme volali na telefónne číslo, ktoré bolo uvedené v oficiálnom oznámení, podpísané riaditeľkou odboru zamestnanosti Úradu práce. Automatický záznamník nám oznámil, že číslo je dočasne odpojené z dôvodu možného zneužitia.
Neznalosť zákona neospravedlňuje, tak sme si pozreli Zákon o správnom konaní, ktorým sa štátny úradník musí riadiť. Perličkou na záver tohto „naťahovania so štátom“ sme s prekvapením zistili nasledovné: „Úrad môže prerušiť konanie a vyzvať účastníka na doplnenie alebo upresnenie údajov v žiadosti a potom v konaní pokračovať“.
Čo v praxi znamená, že úrad nás pravdepodobne pozabudol vyzvať na doplnenie alebo odstránenie nedostatkov. Štát je skutočne dôsledný v hádzaní polien pod nohy, diky Janči Richter!
 

Tento článok sa vám páči.

Pridať komentár

Feedback