Bez peňazí v stodole raj

V právnom štáte by si mali byť pred zákonom všetci jednotlivci rovní a zákon nielen rešpektovať, ale ho aj dodržiavať. Aj podľa samotnej ústavy môže každý konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. Zamyslela som sa preto nad deliacou čiarou medzi ľudskými právami a dodržiavaním zákona. K takejto úvahe ma podnietili nedávno zverejnené informácie o neustále rastúcich neoprávnených odberoch plynu.

Generálna prokuratúra vydala nedávno usmernenie, podľa ktorého sa fyzické osoby pri odbere plynu bez platnej zmluvy dopúšťajú trestného činu krádeže. V období rozmáhajúcich sa čiernych odberov sa dané usmernenie javí ako správne a jednoznačne hovorí o krokoch voči odberateľom, ktorí sa bezdôvodne obohacujú.

O sociálnych rozmeroch neoprávnených odberov nemožno v tomto prípade diskutovať. Sociálnu politiku totiž musí riešiť štát. Inak by sme sa dostali k diskusii, či aj vzhľadom na svoju životnú situáciu si môžu chudobní dovoliť v obchode ukradnúť základné potraviny.

V roku 2012 odhalila SPP-distribúcia 1 700 neoprávnených odberov a v tomto roku ich počet zrejme porastie. Usmernenie generálnej prokuratúry tak dáva jednoznačný výklad a zabraňuje siahodlhým diskusiám vo veci neoprávnených odberov. Treba však zdôrazniť, že ruka zákona zasahuje v tomto prípade nielen proti čiernym odberateľom plynu, ale zároveň chráni tých platiacich občanov, ktorí sú taktiež prostredníctvom štátu 51 %-tnými majiteľmi plynární. Riadni odberatelia teda doplácajú na neplatičov dvakrát. Prvýkrát tým, že sa psychologicky narúša platobná disciplína a druhýkrát, že sa zhoršujú hospodárske výsledky firmy, ktorú spoluvlastnia.

Stretla som sa už aj s argumentmi, že merače v bytoch čiernych odberateľov plynári odpojiť nemôžu, kým majiteľ bytu alebo domu nedá súhlas s prístupom do svojho obydlia. To mi pripomína situáciu, keď uháňa vodič po diaľnici 190 km/h a pri zastavení policajnou hliadkou argumentuje obmedzovaním pohybu, ktorý mu garantuje základná listina ľudských práv. Aj preto si problematika čiernych odberov vyžiadala profesionálne usmernenie. To sa síce môže z ľudského hľadiska zdať dosť kruté, no upozorňuje občanov, že bez peňazí nemôžu naozaj očakávať v stodole raj.

Pridať komentár

Feedback