​Ako nevyrúbať les na Kolibe

Charakteristickým pre veľkú časť káuz, ktoré trápia Bratislavčanov, je alibizmus.

Nielen alibizmus pri hľadaní zodpovedných za tieto kauzy, ale aj alibizmus pri hľadaní príčin. Jednou z problémových oblastí sú prípady ako výrub lesa na Kolibe, či kauza Pečniansky les. Hoci od prevalenia sa kauzy prevodu pozemkov na pravom brehu Dunaja uplynuli už 4 roky, a stromy na Kolibe padli pred viac ako pol rokom, magistrát stále nemá potrebu riešiť ich príčiny, a v zásade ani dôsledky.

Riešenia, ktoré sa v médiách prezentujú ako komplikované a spletité, môžu byť veľa krát v skutočnosti naozaj jednoduché. Potrebná je len vôľa ich hľadať. O to viac, ak už podobnú filozofiu slovenské zákony poznajú. Verím, že aj preto návrh, aby mala samospráva prednostné právo získať pozemky od štátnych fondov a štátnych podnikov ešte pred ich zámenou so súkromníkmi, získa v Národnej rade SR dostatočnú podporu.
Ak je pre štátny podnik Lesy SR akceptovateľná zámena pozemkov na Kolibe, či v Pečnianskom lese, za iné pozemky od súkromníkov, nevidím dôvod, prečo by nemalo mať najprv mesto právo ponúknuť na zámenu pozemky vo svojom vlastníctve. Napríklad pozemky, ktoré sú mimo jednej z hlavných rekreačných a lesoparkových zón mesta.

Problém neprehľadných zámen a predajov pozemkov netrápi iba Bratislavu, podobné prípady sa stali aj v Čadci a v ďalších lokalitách na Slovensku. Mestá totiž veľa krát nemajú ani prehľad o pripravovaných zámenách, či odpredajoch zo strany štátnych fondov a štátnych podnikov. A to aj napriek tomu, že verejný záujem by mal byť nadradený záujmom súkromníkov, či majetkovým záujmom nejakej štátnej inštitúcie.

Mesto by okrem získania mestotvorných území získalo aj dôležitú oporu pre jeho plánovanie a rozvoj. Reálne by malo prehľad o tom, ktoré pozemky sa dostávajú  spod kontroly „štátu“ do súkromných rúk. Áno, tieto informácie si je možné dohľadať aj v katastri, no až po uskutočnení prevodu a väčšinou až v čase, kedy už je neskoro. Potom niet vinníka a všetci sa môžu alibisticky vyhovárať, že o zámene, či odpredaji, nevedeli a vlastne je to v súlade so zákonom.

Mojou ambíciou je riešiť príčiny problémov, nie iba dôsledky. A nie len formou politických gest v poslednom roku svojho mandátu. Politici symbolicky pred voľbami režú billboardy ako gesto boja s vizuálnym smogom, či po rokoch nimi schvaľovaného znižovania rozpočtu mestských lesov, navrhujú 4 mesiace pred voľbami zastavenie ťažby.
Správa o stave mesta, ktorá má pomenovať hlavné problémy, ale aj konkrétne riešenia, bude obsahovať podobné návrhy, ako je táto zmena zákona zavádzajúca prednostné právo miest a obcí získať od štátu v zámene pozemky, ktoré sú pre ich rozvoj dôležité. Bratislavčanom netreba len hovoriť, aké problémy ich trápia, my s tými problémami každý deň  bojujeme. 
Bratislava potrebuje jasnú víziu, riešenia príčin negatívnych javov. A ak to riešenie spočíva aj v tom, že primátor začne konečne chodiť z Primaciálneho paláca na Hradný kopec do parlamentu, ja s tým, tak ako dnes, nemám žiadny problém. 
 

Komentáre

Feedback