Fatálny omyl vedcov o príčine klimatickej zmeny

Iste ste sa stretli z informáciou, že na púšti v noci klesá teplota až na bod mrazu, aj keď je leto. To preto, lebo v prostredí chýba termoregulácia a tou je voda. Púšť však nemôže byť tam, kde je voda. Lebo energia vody (modrá energia) s energiou slnka (žltá energia) za prítomnosti CO2 (bezfarebný plyn) v atmosfére spúšťa proces fotosyntézy a tá produkuje biomasu (zelená krajina). Takto je aj s farbami. Originálne farby sú žltá a modrá a ich prienikom je farba zelená. To znamená, že zelená krajina je produktom energie vody na zemi, Slnka na nebi a uhlíka vo vzduchu . Našťastie nie je v moci človeka zastaviť toky energie Slnka na našu Zem.
Horšie je to s vodou. Objem vody môžeme v čase i priestore meniť a to brutálnym spôsobom. Preto sa veľké časti planéty Zem menia na vysušenú krajinu. Vo vysušenej krajine skáče teplota od extrému po extrém. Odborníci usúdili, že extremalizácia teplôt je výsledkom  globálnej klimatickej zmeny a našli aj vinníka. Sú nimi producenti skleníkových plynov CO2. Experti totiž dospeli k záveru, že keď priemerná teplota planéty rastie a rastie aj koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére, tak musí byť príčinou klimatickej zmeny zvyšovanie koncentrácie skleníkových plynov CO2. K tomu záveru došli klimatológovia na základe spracovaných dát o raste teploty a oxidu uhličitého a to rozvinuli do scenárov, v ktorých chýba voda! Predpokladali, že stav vody v atmosfére je nemenný a to bohužiaľ nie je pravda.
Voda (H2O) je skleníkový plyn a jeho objem v atmosfére je  neporovnateľne väčší s objemom skleníkových plynov CO2. A ak by ozaj bolo príčinou klimatickej zmeny zvyšovanie koncentrácie skleníkových plynov, potom by nám stačilo vysušovať krajinu, aby sa menej H2O dostávalo do atmosféry a mali by sme problém klimatickej zmeny vyriešený (z fyzikálneho hľadiska nie je podstatné, či skleníkový plyn je čistý, alebo špinavý). Ono to však presne naopak. Vplyvom odlesňovania, odvodňovania, vysušovania a pečatenia zemského povrchu produkcia skleníkových plynov H2O do atmosféry sa znižuje oveľa rýchlejšie, ako je zvyšovanie koncentrácie skleníkových plynov CO2 z priemyselnej činnosti človeka i z utlmovania fotosyntézy vplyvom vysušovania krajiny.
Navyše znižovanie produkcie skleníkových plynov H2O do atmosféry sa deje nie globálne ale lokálne, maximálne regionálne.  Najdramatickejší pokles produkcie skleníkových plynov H2O je v sídelných útvaroch, kde sú rozsiahle plochy „zapečatené" a dažďová voda bez možnosti vsaku a výparu, je odkanalizovaná do morí a oceánov. Stalo sa totiž bežnou praxou, že všetku dažďovú vodu zo spevnených povrchov odvádzame do najbližšieho potoka, či rieky a tie pre istotu tiež zabetónujeme, aby sa ani kvapka nestratila z koryta, ale odtiekla do mora.
Sú ešte ďalšie zaujímavé súvislosti. V zelenej krajine s dostatkom vody prebieha permanentný výpar vody do atmosféry. To sa deje pričinením Slnka. Energia Slnka, ktorá tečie do krajiny, dvíha vodu z ekosystémov a tým ich ochladzuje, lebo na výpare vody sa spotrebuváva ohromné množstvo energie slnečnej energie, ktoré sa mení na latentné teplo. Latentné teplo sa  presúva do vyšších vrstiev atmosféry, kde sa pri kondenzácii vodných pár uvoľňuje a ohrieva ju. Toto je jeden z najdômyselnejších klimatizačných zariadení planéty Zem.
Možno aj tu treba hľadať „vedecký škandál" klimatológov, ktorí sa „pomýlili" v určení o koľko storočí zmiznú Himalájske ľadovce. Prečo? To preto, lebo znižovaním intenzity vertikálneho prenosu tepla od zemského povrchu do atmosféry je možné predpokladať pomalší proces roztápania Himalájskych ľadovcov. A keďže „experti, scenáristi a simulátori" klimatickej zmeny vo svojich scenároch naďalej nepočítajú s možnými zmenami toku energie vplyvom zmien vodného režimu krajiny, tak sa zákonite pomýlili. Preto mierne povedané upravujú scenáre klimatickej zmeny rôznymi „bulharskými" konštantami a pri každej ďalšej nepredvídanej udalosti budú nútení scenáre upravovať zas.
Strata dôvery klimatológov má ďalší nebezpečný precedens. To využívajú klimaskeptici na  dokazovanie, že klimatická zmena neexistuje. Čo tiež nie je pravda. Klimatická zmena prebieha. Nie však globálne,  ale regionálne v závislosti od stavu poškodenia krajiny zadržiavať dažďovú vodu vplyvom „pečatenia" zemského povrchu v tom ktorom regióne.  Sprievodným javom regionálnych klimatických zmien spôsobených vysušovaním krajiny je utlmovanie procesu fotosyntézy. Tým sa menej uhlíka (CO2) ukladá do vegetácie a viac ostáva v ovzduší. Uhlík je potrava rastlín. A tam, kde nie je voda, nie je ani vegetácia a neprebieha ukladanie uhlíka vo vegetácie.
Keďže v globále ubúda vegetácia (odlesňovanie, urbanizácia,  dezertifikácia), pribúda uhlík v atmosfére. Vodný a uhlíkový cyklus na kontinentoch sú navzájom na sebe závislí! Dalo by sa povedať, že úbytok skleníkových plynov H2O z atmosféry sa snaží planéta Zem kompenzovať pribúdaním skleníkových plynov CO2. Klimatológovia tomu hovoria pozitívna spätná väzba. Záver teda znie: „Zvyšovanie koncentrácie skleníkových plynov nie je príčinou klimatickej zmeny, ale len sprievodným javom klimatickej zmeny".
To však neznamená, že by sme mali akceptovať pribúdanie skleníkových plynov CO2 v atmosfére. Práve naopak. Posilňovanie produkcie skleníkových plynov H2O do atmosféry môžeme očisťovať atmosféru od uhlíka. Navyše, zvýšenie produkcie skleníkových plynov H2O v atmosfére odčerpáva teplo od povrchu Zeme a prenáša ho do vyšších vrstiev atmosféry. Ak by sme teraz začali s riešením zvýšenia schopnosti zadržiavať dažďovú vodu v krajine, problém klimatickej zmeny by bol vyriešený za 20 rokov, možno aj skôr.
Vyriešili by sme zároveň globálnu krízu vody, globálnu potravinovú krízu i globálnu bezpečnosť. To sa však nepodarí, lebo čo by robili experti na klimatickú zmenu i ich odporcovia. O čom by sa hádali? Takže teraz nezáleží na obchodníkoch s teplom, s vodou, či klimatickou zmenou, ale na nás občanoch, či vieme „prekabátiť" spomínaných obchodníkov a naštartovať zbieranie dažďovej vody vo svojej záhrade, alebo vo svojom parku a ozdravovať si vlastnú klímu a nechať obchodníkov nech sa hádajú.
Vieme dobre, ako sme systematický, trpezlivo a usilovne doteraz pracovali na riešeniach, ktoré vysušovali prostredie kde žijeme. Robili sme to preto, lebo odborníci za nás mysleli a navrhli nám používať systémy zbavovania sa dažďovej vody. Keďže sme kultúrni občania, vieme sa z vlastných chýb poučiť a chceme robiť dobro pre novú generáciu, aby nemala traumu z klimatickej zmeny, preto meníme paradigmu vody: „dažďová voda je dobro pre ľudí, potraviny i prírodu, spôsobuje radosť zo života, zabezpečuje rozvoj hospodárstva i ozdravuje klímu". Preto od dnešného dňa my všetci začíname usilovne pracovať na riešeniach zadržania dažďovej vody tam kde padá. Nepustíme dažďovú vodu do kanála, ale jej umožníme zadržať sa tam kde padá, aby sa mohla vypariť do atmosféry a ozdraviť klímu!
 
 

Komentáre

K tomuto článku by se toho dalo napsat hodně, kdybych měl procházet všechny ty nesmysly, které pan Kravčík napsal. Ale jako příklad jen jednu věc:
Pan Kravčík napsal: "K tomu záveru došli klimatológovia na základe spracovaných dát o raste teploty a oxidu uhličitého a to rozvinuli do scenárov, v ktorých chýba voda! Predpokladali, že stav vody v atmosfére je nemenný a to bohužiaľ nie je pravda.". Něco podobného tvrdil nedávno i ve Facebookové skupině Klimatická zmena ("Vedci zabudli na vodu v scenároch klimatickej zmeny").
Už v té Facebookové skupině jsem panu Kravčíkovi dokázal, že nemá pravdu, že modely a scénáře s vodou počítají.
Dal jsem mu odkaz na algoritmický popis modelu Arpege ( http://www.cnrm.meteo.fr/gmgec/arpege-climat/ARPCLI-V5.2/doca/arp52ca.pdf ), kde si může najít pojmy jako "latent heat", "soil moisture" nebo "evaporation" a uvidí, jestli a jak s tím modely počítají. Samozřejmě, že počítají, každý se může přesvědčit.
Dal jsem mu odkaz na datový server http://pcmdi9.llnl.gov/esgf-web-fe/live , kde si může najít a stáhnout tisíce datových souborů k namodelovaným veličinám jako "surface upward latent heat flux", "soil moisture", "evaporation",... Tedy k veličinám, které se přímo týkají obsahu vody v půdě. O vlhkostních charakteristikách atmosféry nemluvě.
Prostě lze snadno dokázat, že jeho tvrzení o chybějící vodě v modelech a scénářích je nepravdivé. Kdyby se to stalo jednou, dá se to považovat za omyl. Pokud to ale pan Kravčík tvrdí znovu, i když jsem mu už dříve dokázal, že pravdu nemá, neumím to nazvat jinak, než LEŽ. A opakovaná lež je NOTORICKÁ LEŽ...

No a mimochodem - na https://www.e-education.psu.edu/earth103/node/664 je jasně ukázáno, že vývoj absolutní vlhkosti vzduchu (obsah vodní páry ve vzduchu) se mění úplně opačným způsobem, než co tvrdí pan Kravčík: "Dalo by sa povedať, že úbytok skleníkových plynov H2O z atmosféry sa snaží planéta Zem kompenzovať pribúdaním skleníkových plynov CO2". Jenže žádný úbytek vodní páry z atmosféry se prostě NEKONÁ...

Obrázok používateľa Michal Kravčík

Milý pán Metelko, žiaľ Vaše úvahy vychádzajú z ilúzie o zvyšovaní vlhkosti vzduchu kvôli zvyšenej teplote. Na potvrdenie Vašich nezmyslov použivate článok s experimentom s dvomi hrnčekami s vodou ohrievaných rôznou teplotou "experiment with two pots of water on the stove with the burner beneath each set to a different temperature". Tým Ste len potvrdili fatálny omyl celej "vedy" o klimatickej zmene. Realita nie je o dvoch hrnčekoch vody ohrievaných rozdielnou teplotou. Ide o ohrievanie dvoch hrnčekov tou istou teplotou. Jeden hrnček je totiž prázdny a prehrial.
A ta mapa v článku o zvýšení vlhkosti ovzdušia totiž porovnáva vlhkosť ovzdušia ku koncu roku 2010 s priemernou vlhkosťou ovzdušia za obdobie od 1981 do 2010, čo je ďalší nezmysel "vedeckého" zdôvodnenia o klimatickej zmene

Pane Kravčíku, zvyšování vlhkosti vzduchu kvůli vyšší teplotě, to není iluze, to je termodynamika. Tedy pokud Vám to slovo něco říká. Ty hrnečky jsou tu vedlejší.
A v tom Vašem příkladu si odporujete. Nejprve píšete o hrnečcích s "tou istou teplotou", ale hned v další větě se jeden hrneček "prehrial".
No a s tou vodní parou v atmosféře - na http://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/2013-state-cl... je to, doufám, vidět jasněji.

Obrázok používateľa Michal Kravčík

Pán Metelko, práve tie hrnčeky sú veľmi dôležité. Len si to zlé vysvetľujete. Ešte raz sa Vám to pokúsim vysvetliť, čo nie je v scenároch o klimatickej zmene a Vy máte pocit, že Ste mi dokázali, že to tam je. V realite to takto funguje:
Dva hrnčeky s vodou na plynovom sporáku sú s rovnakou intenzitou ohrievania. To preto, lebo lúče Slnka na obidva hrnčeky rovnako svietia. Jeden z nich počas ohrievania prederaví a z neho voda sa nie len odparuje vplyvom tepla, ale aj vyteká. Preto sa rýchlejšie vyprázdni. Ohrievanie naďalej pokračuje až sa ten hrnček prehreje a spôsobí dramatický nárast teploty. To sú tie tepelné ostrovy v ktorých je nižšia vlhkosť ovzdušia, ktorá Vám nič nehovorí a v scenároch klimatickej zmeny nie je, aj keď vy máte pocit, že to tam je...

Pane Kravčíku, to, co popisujete, je naprosto primitivni, nic nového. K realitě v klimatickém systému to ale má hodně daleko. Ten Váš hrneček zcela vyschne. OK. Tomu na Zemi odpovídá snad jen poušť, a to ještě ne úplně. Na většině povrchu je pořád co vypařovat, na 70% povrchu máte dokonce oceán.
Jinak je vidět, že ty odkazy, které jsem Vám dal, jste buď nečetl, nebo jim nerozumíte. Ten algoritmický popis modelu tohle popsat umí, pokud dojde k vysušení povrchu. Modely třeba Saharu a teploty na ní popsat umějí velice dobře.
Takže ještě jednou - pane Kravčiku, LŽETE...

Obrázok používateľa Michal Kravčík

Pane Metelko, nerozumiete princípu vzťah voda a energia Slnka a s tým súvisiaca fotosyntéza a termoregulácia planéty Zem. Žiaľ preto dávate zbrane do rúk klimaskeptikom o tom, že klimatická zmena neexistuje a za to nesiete zodpovednosť a navyše Ste platený daňovými poplatníkmi našich bratov v Čechách...

Ano, reagujete podle očekávání, pane Kravčíku. Hlavně se nevyjadřujete k důkazům o Vašich lžích, které jsem uvedl...
Já Vás ale docela chápu. Potřebujete diskreditovat klimatologii, klimatické modely, klimatology, hydrology a další, aby se nepřišlo na to, že ta Vaše hypotéza je založena na Vašem nepochopení fyziky. Vy máte neznalost věci jako kvalifikační předpoklad, protože kdo se ve fyzice trochu vyzná, ten vidí, jaké nesmysly tvrdíte. Soukmenovce najdete jen mezi sobě rovnými a stejně "kvalifikovanými", jako jste Vy...
Nebo si myslíte, že klimatologové nevědí, jak vypadá rovnice tepelné bilance zemského povrchu? To se učí hned na začátku studia všeobecné klimatologie. Klimatologie to zná, v modelech to samozřejmě je (viz ty odkazy, které jsem Vám dával). Díval jste se na to? Pochybuji o tom...
Jenže Vy jste ochoten tvrdit, že to tam není, jste ochoten doslova zapřít nos mezi očima, jste ochoten lhát i o fyzice, jen proto, abyste udržel tu svou nesmyslnou teorii při životě.
Tomu se normálně říká dogmatismus. Nebo podvod. Vyberte si...

Obrázok používateľa Michal Kravčík

Pane Metelko, poznáte to porekadlo? "Podľa seba súdim teba". Takže brzdite. Fyzike nerozmiete Vy a ten link, ktorý Sre uviedli v argumentácii to len potvrdzuej, že aj Vaši kolegovia tomu nerozumejú. Ak by Vám ozaj išlo o vec, tak by Ste si dôkladne preštudovali vzťah voda a energia Slnka a hlavne tú časť ako sa znížuje produkcia latentného tepla a zvyšuje produkcia cíteľného tepla, keď vysušite prostredie, alebo odvodnite ho. To Vám zjavne nič nehovorí, lebo Vám stačí, že ak zvýšite intenzitu ohrievania hrnčeka, že sa zvýši výpar. Možno to platí na Vašom sporáku, ale naplatí do v prírode, lebo Slnko stále rovnako ohrieva zemský povrch. Zvýšená produkcia tepla nastáva iba ak voda sa stratí a toto vo svojich klimatických scenároch nemáte a preto, Vám vychádzajú bludy, že príčinou klimatickej zmeny je CO2. Takže prosím pozrite si na Váš podvod a mňa si nevšímajte, lebo ja to robím ako dobrovoľník a Vy Ste platený z peňazí daňových poplatníkov. Mimochodom robíte všetky možné obštrukcie, aby Vám verejnosť neprišla na tento podvod. Aj preto Ste sa zavesil na tento blog, keď Ste ma vyhodili z facebookovej skupiny "klimatická zmena" aby Ste umlčali iné názory na klimatickú zmenu

Pane Kravčíku, že bych Vás soudil podle sebe? Proč? Vždyť to by ani nešlo. Já argumentuju termodynamickými zákony, Vy barvičkami ("...energia vody (modrá energia) s energiou slnka (žltá energia) za prítomnosti CO2 (bezfarebný plyn) v atmosfére spúšťa proces fotosyntézy a tá produkuje biomasu (zelená krajina)...)" Větší blbost jsem už dlouho nečetl. To má být argument? Argument proti termodynamice? Možná by Vám to prošlo někde v mateřské škole. Na základní už ale ne...
Brzdit nebudu, proč taky? Až začnete argumentovat fyzikálně korektně, můžeme si docela popovídat, ale dokud budete psát blbosti, půjde to těžko. Mimochodem - zahrnujete do svých hypotéz taky Dunning-Krugerův efekt? To by mě vážně zajímalo. Ten se totiž ve Vašich hypotézách uplatňuje velmi silně.
Pokusím se ještě Vám odpovědět na jednu věc: je nesmysl, aby v klimatických modelech a scénářích nebyla vodní bilance. Ta se tam totiž nijak nezadává, ta se v modelech počítá. Pokud byste si přečetl ty odkazy, které jsem Vám dal, a kdybyste jim rozuměl, viděl byste to. Že něco nechápete, to není vina klimatologů, ale jen a jen Vaše.
Z Facebookové skupiny "Klimatická zmena" Vás vyloučili proto, že jste nejen kázal bludy, ale vyložené lži a, bohužel pro Vás, se na to přišlo. Ale já jsem Vás nevyhodil, nejsem administrátor, dokonce jsem proti Vašemu vyloučení vznesl námitku. Bohužel jsem prohrál...
Nechci umlčet žádné názory na klimatickou změnu, pokud to budou názory fyzikálně korektní. To jste, bohužel, zatím nepředvedl.

Obrázok používateľa Michal Kravčík

Páne Metelko, argumentujete síce termodynamickými zákona na princípe metafyziky a to je základný problém i fatálny omyl konceptu globálnej klimatickej zmeny, do kategórie ktorej patríte aj vy. Možno argumentujem farbičkami pre materské školy a je pre mňa prekvapením, že Vy nedokážete im porozumieť. Ako môžete rozumieť termodynamickými zákonmi, keď nedokážete porozumieť farbičkám z materskej škôlky:-)

No, bál jsem se toho, že těmi barvami argumentujete vážně... :-) Ta energie vody - modrá energie - co to fyzikálně je? Žádná energie není ani modrá, ani zelená, ani jinak barevná. To Vás ve škole neučili? Kde jste na tuhle blbost přišel?
A mimochodem - voda není modrá. Voda je bezbarvá. Sluneční záření je žluté asi tak stejně, jako je modré, červené, fialové, oranžové, zelené,... - mám pokračovat? Chcete teď ještě něco dokazovat tím "mícháním barviček"?
A asi nevíte, co je metafyzika. To jste tedy zase střelil pěkně vedle. Termodynamika je jen jedna a je to součást standardní fyziky. Fyziky pro střední školy. Žádná metafyzika.
Pane Kravčíku, Vy nejen že lžete, Vy jste normální fyzikální diletant a typický fyzikální polovzdělanec...

Obrázok používateľa Michal Kravčík

Svatá prostoto pane Matelko. Vaše vstupy sú tu iba preto, lebo cítite ohrozenie rozpadu Vaších dogmiem pod tlakom iných poznaní, ktorým sa bránite. Vaša poloha je asi taká ako tých ktorí zubami, nechtami bránili názor, že zem je ploská. Ani k jednej vete z článku Ste sa "vedecký" nevyjadrili.

Pane Kravčíku, můžeme se bavit "vědecky". A docela se na to těším. Jenže bavit se odborně o té Vaší hypotéze by především vyžadovalo, abyste pochopil základy termodynamiky. Protože to, o čem píšete, JE termodynamika a NENÍ to skládání barev. Ať se Vám to líbí nebo ne, ať tomu rozumíte nebo ne. To je fyzice úplně jedno. Mimochodem - je tedy voda modrá nebo bezbarvá? Už jste na to přišel?
Jen těm svým teoriím neříkejte, prosím, "poznání". Je to čiré fyzikální diletantství, okořeněné lží, jak jste už několikrát předvedl.

Obrázok používateľa Michal Kravčík

Nechápem, prečo vás ako "vedca" tak vytáčajú farby a prečo odputávate problém od podstaty. Vyjadrite sa k meritu veci, ako vy vysvetlite vedecký vplyv vysušovania ekosystémov na zmenu termodynamiky, keď tu ju donekonečna omieľate...

Pane Kravčíku, na jakou změnu termodynamiky? Termodynamika je jen jedna, ta se nemění.
A jakou barvu má tedy voda? Je modrá nebo bezbarvá?

Pane Kravčíku, Vy tedy umíte kličkovat, jen abyste nemusel odpovědět, jen abyste nemusel přiznat, že tvrdíte nesmysly.... Ale možná je to pro Vaši práci taky důležitý kvalifikační předpoklad...
Pokud znáte nebo si najdete definici metafyziky, zjistíte, že termodynamika nesplňuje podmínky definice, není to nic metafyzického. Ani být nemůže...
"Metafyzika se nezabývá vlastnostmi různých jsoucen ani přírodními zákony, ale otázkami, které jdou za metodiku a možnosti přírodních věd. Stojí tak v protikladu k empirickým, například přírodním vědám,..."
Jenže termodynamika JE vyjádřením přírodních zákonů, NEJDE za možnosti přírodních věd, NESTOJÍ v protikladu k přírodním vědám... Tedy je v přímém rozporu s metafyzikou...
Je to, pane Kravčíku, je další Vaše lež. Už se do svých lží pěkně zamotáváte.
Jinak - obvyklá otázka: je voda modrá nebo bezbarvá? O tom není třeba moc přemýšlet, odpověď znají už děti z mateřské školy, tak Vy snad taky...
Nebo ne???

Obrázok používateľa Michal Kravčík

Nuž pane Metelko, perlite. Svatá prostota. Minule som Vám napísal, že podľa seba súdim Teba. Ešte pred tým som Vám pripomenul, že nerozumiete fyzikálnemu javu, ako sa zvyšuje prehrievanie zemského povrchu a navyše do toho pletiete CO2.

Pane Kravčíku, možná byste se měl dát vyšetřit. Do čeho pletu CO2? Kde jsem psal o CO2? Už asi trpíte nějakými bludy...
Nebojte se, rovnici tepelné bilance povrchu zvládám. To je jeden ze základů klimatologie. A taky termodynamiky, což je pro Vás asi sprosté slovo. Ale ať se Vám to líbí nebo ne, ať tomu rozumíte nebo ne, ten "fyzikálný jav, ako sa zvyšuje prehrievanie zemského povrchu" - to je čirá termodynamika. Na tom nic nezměníte ani svými diletantskými názory.
Dvě otázky:
1) jakou barvu má voda?
2) Chcete se dál v téhle diskusi ztrapňovat?

Obrázok používateľa Michal Kravčík

Milý pene Metelko, už onedlho príde čas, kedy pochopíte aký Ste nedoštudovaný a budete sa hanbiť za to, čo Ste tu písali. Hanbiť sa nebudete iba vtedy, keď svoje "vedecké" tvrdenia budete dogmatický obhajovať...

Takže pokračovat chcete. Dobrá. Opravdu se těším na dobu, až dokážete, že termodynamika je metafyzická, že fyzikální zákony se řídí míchánim barev, ale třeba taky že gravitace je zdrojem energie. Zatím jste nedokázal nic, jen o tom hloupě žvaníte.
Nedokážete ani odpovědět na otázku, jestli je voda modrá nebo bezbarvá. To jste tedy velký odborník na vodu... :-)

Obrázok používateľa Michal Kravčík

Vaše insitne otázky nesvedčia o Vašej vysokej odbornej kvalite. Už som Vám raz povedal, že Vy Ste platený z daní občanov, takže Vy mate odpovedať na otázky občanov a nie občania Vám. Ja ako občan mám právo otvárať témy a Vy platený z našich daní máte kvalifikovane odpovedať a nás dovzdelať a nie utočiť na predkladateľov otázok. Možno Ste si nevšimol, vedúca úloha strany v spoločnosti sa z ústavy vypustila a Vám to zjavne robí problémy. Takže teraz som sa rozhodol tu čitateľom vysvetľovať HN krok po kroku prečo takí experti ako vy zakrývate podvod o príčine klimatickej zmeny...

Výborně. Já to budu komentovat a můžeme se dostat i k tomu, jaké podvody zakrýváte Vy a jak diletantsky prosazujete to svoje.
Jinak, pane Kravčíku, píšete o "dovzdělání". Problém je v tom, že Vy jste proti "dovzdělání" naprosto imunní. To byste totiž musel začít studiem termodynamiky a ne ji prohlašovat za něco metafyzického...

Obrázok používateľa Michal Kravčík

Pán Metelko, ak Ste si nevšimol ja som komentoval Vás, že máte metafyzický pohľad na problém vzťahu vody a energie v súvislosti s klimatickou zmenou a Vy ma obviňujete že prehlasujem zákony termodynamiky za metafyzické. To je ďalší dôkaz o Vašej bezbrehej nadradenosti nad zákonmi, teda z pohľadu vedúcej úlohy strany v spoločnosti. Uvedomujete si to? Asi nie...

Nemám metafyzický pohled na problém vztahu vody a energie. Vycházím z termodynamiky a ta je jen jedna.
Že Vám to ale připadá metafyzické, tomu se už ani nedivím.

Obrázok používateľa Michal Kravčík

Zlé si vysvetľujete termodynamiku. Tá je len jedna. Váš pohled vychádza z krivého zrkadla...

A ten správný pohled je jaký? Podle barviček?
Pane Kravčíku, člověku, který tvrdí, že gravitace je zdrojem energie snad nemůže nikdo věřit z fyziky ani čárku...

Pán Metelka, úplne zbytočne si deriete klávesnicu. Kravčík so svojimi bludmi sa sem presťahoval z adresy kravcik.blog.sme.sk
Všetky upozornenia na nezmysly, ktoré ste mu doteraz otrepali o hlavu, už počul stokrát. Pokiaľ by však išlo iba o hlúpe reči, tak by bolo všetko viacmenej v poriadku, bol by to len ukážkový prípad polovzdelaného exhibicionistu. Oveľa horšie je, že na realizáciu svojich nápadov dostal od slovenskej vlády 42 milionov eur, pričom pôvodným zámerom bola miliarda... Našťastie ho zastavili relatívne skoro, viaceré jeho aktivity momentálne skúmajú príslušné kontrolné orgány.
Ak sa chcete pobaviť, tak si zalistujte v jeho blogoch na vyššie uvedenej adrese. Len tam uvidíte čo všetko sa dá nakecať pospolitému ľudu a aké náročné je dakedy vysvetliť, že tá fyzika z druhého stupna základnej školy asi mala nejaký význam a existuje dôvod, aby si z nej človek čosi zapamätal.

Pane Packo, je mi to jasné. S panem Kravčíkem jsem už dříve diskutoval jinde, četl jsem dost jeho blogů, takže vím, o co jde. Ale není to nic extra, u nás v Čechách máme taky takové. Jen nedostali ty miliony a zůstali tedy jen u žvanění...
Já jen nechci, aby jeho nesmysly zůstaly bez odezvy. A když bude chtít diskutovat, můžeme. Pan Kravčík se tím ale jen víc a víc zamotává do svých lží. Jsem zvědav, kam až je ochoten v tom zajít. Několikrát jsem mu dokázal, že lhal, k tomu se, jako správný zbabělec, nevyjádřil a snaží se odvádět řeč jinam. Jít proti jasným důkazům je těžké, přiznat vlastní chyby také. Ale dostal se tam sám. A v demokracii má každý právo se vyjádřit, ale také má každý právo těmi vyjádřeními ze sebe udělat blbce. Já v tom panu Kravčíkovi bránit nebudu...

Obrázok používateľa Michal Kravčík

Za chvíľu tu bude stádo majority proti minoritnému hlasu. Už som raz kdesi napísal. Ak nemá Kravčík pravdu a lže, bude o jedného blbca na planéte Zem viac, ale ak nemáte Vy pravdu a lžete, tak pán Boh zavaruj súčasnú civilizáciu pred kolapsom...

Feedback