Majú úspešní a poctiví podnikatelia suplovať štát tam kde on zlyháva ?

S týmto názorom sa z času na čas stretávam či už pri podnikaní alebo aj v dennej tlači. Môj názor je že nemajú a že úspešný podnikateľ nikdy nemôže a  ani nebude chcieť  suplovať štát tam kde on zlyháva. Nemajú totiž k tomu nástroje aby reálne a hlavne zásadným spôsobom mohli zmeniť prácu polície, prokuratúry a súdov, atď. Iná vec je, že poctiví podnikatelia majú eminentný záujem na tom aby si štát plnil svoju úlohu a vytváral podmienky vhodné pre úspech slušných a schopných občanov tohto štátu.
Najväčšou prekážkou pre prácu a rozvoj poctivých firiem je korupcia. Dá sa síce súhlasiť, že za korupciou je pomerne úzka skupina ľudí, ale jedným dychom je treba dopovedať, že táto úzka skupina má zásadný vplyv na podnikateľskú „nekultúru“ v biznise a jej zavinením sú tisíce malých živnostníkov, malých a stredných firiem, ktorí stratili vieru, že slušnou prácou sa dá slušne uživiť. Na každom kroku sa ako podnikateľ stretávam s názorom tejto početne výrazne väčšej skupiny obetavých ľudí, ktorých baví vlastná práca, že by najradšej so všetkým skončili. To, že tak zatiaľ neurobili, je len vernosť vlastnoručne vybudovaným hodnotám, predsa len ako tak fungujúcim firmám a potreba sa  nejako uživiť. Čo je však zlé a deštruktívne je skutočnosť, že stratili radosť z budovania firmy, z malých úspechov a vieru v spravodlivosť.
Sféra biznisu je skutočne rezervoár lídrov. Je však prirodzené, že úspešný podnikateľ nebude nikdy spokojný s prestupom do politiky, pretože tým stratí to čo si najviac cení. To je sloboda rozhodovania, okamžité riešenia a tým aj výsledky a pocit bezprostrednej užitočnosti. Takéto možnosti prostredie politických strán kde prevláda servilnosť, intrigánstvo a kariérizmus, neposkytuje. Do politiky žiaľ vstúpili nemajetné figúrky, ktorí zacítili vôňu peňazí a možno aj počiatočné ideály rýchlo zamenili za honbu za zlatým teľaťom (uvediem len výrok, ktorý mi povedal jeden z nich: „idú okolo mňa milióny, tak prečo by som si z nich neodhrabol“).
Čo Slovensku veľmi chýba je stotožnenie sa občana so štátom. Občan musí mať pocit, že štát to som aj ja. Ak okrádajú štát, tak okrádajú aj mňa. To zatiaľ na Slovensku neplatí a aj preto si môžu s našimi daňami narábať politici tak ako narábajú.
Áno cieľom musí byť zapojiť do protikorupčného boja širšiu verejnosť. Nech to niekedy aj vyzerá ako donkichotstvo, ale inej cesty niet. Zlodeji totižto sami seba neodsúdia ani sa nepošlú do väzenia. Chcieť od osvietených podnikateľov aby prevzali na seba aj zbieranie dôkazov, teda vlastne aj vyšetrovali, je úloha, ktorá im neprislúcha a nie je ani podopretá zákonom. Štát je tu na to aby robil to na čo bol ustanovený a my všetci to od neho žiadajme a kontrolujme. Nebudeme suplovať funkcie štátu, dávame mu nesmierne veľa peňazí na to aby robil to, načo bol ustanovený  a čo sa od neho aj prirodzene očakáva.

Pridať komentár

Feedback