Kúpte si košeľu

zaplaťte za ňu plnú cenu a po piatich rokoch dostanete z nej len rukáv. Toto je v podstate princíp reštruktualizácie spoločnosti. Či je to Váhostav, Doprastav alebo ktorejkoľvek z cca 500 spoločností, ktoré využili tento zákon. Nový generálny riaditeľ Váhostavu nás navyše presviedča, že by sme sa mali tešiť aj z toho rukávu, veď je to vždy viac ako nič. Nuž podivuhodná logika slovenského manažéra oligarchickej firmy.
Sám pán GR nám zároveň hovorí, že vedenie Váhostavu  už niekoľko rokov dozadu robilo zlé (nezákonné ?) rozhodnutia. Lenže úplne samozrejme predpokladá, že na tieto zlé rozhodnutia by nemal doplatiť Váhostav ale slušné subdodávateľské firmy a živnostníci. Nuž čo k tomu dodať?
Ďalšiu perlu vypotil v relácii o 5 minút 12 pán štátny tajomník keď tvrdil, že za všetko môže vláda Ivety Radičovej, pretože nútila dodávateľské firmy k nízkym cenám. Rád by som pánu tajomníkovi pripomenul, že to je práve povinnosť každého investora: "tlačiť uchádzačov čo k najnižšej cene", samozrejme pri dodržaní kvality diela,  všetkých noriem a termínov. Ak tak vláda Ivety Radičovej robila, tak jej netreba nič iné len poďakovať. O to viac, že išlo o verejné peniaze.
Ak firma (ktorákoľvek) ponúkne v tendry nižšiu cenu ako vie dosiahnuť potom sú len štyri možnosti:

  1. Buď vedome počíta so stratou s tým, že ju dočasne ustojí a vyrovná na iných zákazkách.
  2. Vedome dopredu počíta, že síce dostane menej, ale ona si ponechá dostatok na pokrytie vlastných nákladov a nadštandardných príjmov a stratu prenesie na svojich subdodávateľov.
  3. Alebo dodatočne navýši cenu cez vymyslené dodatky na v skutočnosti nerealizované práce. Tu však potrebuje „ústretovosť“ investora (v tomto prípade štátu) a to aj za cenu podplácania alebo politického lobingu.
  4. Alebo sú vo vedení firmy idioti, ktorí nevedia čo činia, a potom tam nemajú čo hľadať nielen preto aby nepoškodzovali majiteľa firmy ale aj neobracali naruby základné pravidlá trhu.

Ktorá z týchto možností pasuje na prípady firiem Váhostav a Doprastav ponechám na výber čitateľovi. 

Pridať komentár

Feedback