Je zisk nemorálny? Áno aj nie.

Zisk, ziskuchtivý, vykorisťovanie – tieto slová používali komunisti ako strašiak pre ohlupovanie ľudí. Kapitalisti mali podľa vtedajších ideológov jediný cieľ a to bolo hromadenie zisku na úkor pracujúcich. Keď počúvam pána premiéra ako keby som sa vrátil do doby socialistického temna.
Áno základná poučka o podnikaní hovorí, že prvoradým cieľom podnikania je tvorba zisku. Ako podnikateľ s tým nielen že súhlasím, ale robím všetko preto aby moje aktivity mali za cieľ vytvoriť zisk. Ale tu končí môj súhlas s pánom premiérom a uvediem dva rozdiely kde sa ja majiteľ firmy odlišujem od socialistického nazerania na zisk od dnešných mocných v nášom rozkrádanom Slovensku. Môj principiálne odlišný pohľad na zisk je v dvoch bodoch a tie sú: spôsob akým sa ku zisku dopracujem a účel ako zisk použijem.
Najprv k tomu prvému: Podnikaním nie je ak zisk vytvárame okrádaním štátu a spoluobčanov. Podpisovanie nevýhodných a predražených zmlúv so štátnymi organizáciami je tvorba zisku ? Nie, je to bohapustá zlodejina, tak ako bolo zlodejinou okrádanie občanov nebankovými spoločnosťami. Zakladanie spoločností len za účelom získania financií z eurofondov a následné nezaplatenie faktúr  týmito spoločnosťami svojim subdodávateľom je tvorba zisku ? Vysúdenie škody od FNM bez akejkoľvek konkrétnej výrobnej činnosti je tiež len obyčajná zlodejina. Je v poriadku „zisk“, ktorého základom je korupcia? Pýtam  sa pána premiéra: tu vám tvorba „zisku“ nevadí ? Nezvolili sme si náhodou našich zástupcov na to aby zabránili takejto tvorbe zisku?
Zisk má byť produktom určitej prospešnej činnosti. Je jedno či to je výroba áut, pečenie chleba alebo stavebné podnikanie. Podstatné musí byť, že za ním je nejaký užitočný produkt a nie vymyslená a fiktívna „hodnota“.
Teraz k tomu druhému: Načo je nám podnikateľom vôbec zisk ? Nestačilo by keby sa výnosy rovnali nákladom? Nuž nestačilo a  rozdiel medzi podnikateľom a zbohatlíkom je to, akým spôsobom vytvorený zisk použijú. Tí prví na investície, na rast miezd svojich zamestnancov, na zlepšenie pracovného prostredia, na inovácie, na nové stroje, atď. atď. Ak im zostane čosi z toho aj na dividendy (po zaplatení 22% dane zo zisku štátu) tak je fajn. Tí druhí najprv celý zisk pred zdanením odvedú do daňových rajov – štát vylíž si labu. Potom všetko na osobný luxus a prepychový život. Čo tam po rozvoji vlastnej firmy, veď sme ju založili len včera, vyberieme z nej všetko čo sa dá a potom ju dáme do konkurzu alebo ešte lepšie do reštruktualizácie aby sa dalo „podnikateľsky“ kradnúť aj ďalej.
Prečo túto tému zisku vôbec rozoberám, veď to predsa ovláda už aj malé dieťa? Nuž len som dnes počúval pána premiéra ako dehonestujúco tu obviňoval zisk ako pôvodcu zla. Asi treba pripomenúť tým čo to nevedia, že zisk nie je niečo nemorálne a zlé. Takým sa stáva len vtedy keď sa neoprávnene k nemu niekto dostane a ešte ho aj nesprávne použije.
Alebo žeby sme si znovu zopakovali Marxa a Engelsa? To hádam len nie.
 

Pridať komentár

Feedback