Mgr. Juraj Bardy - priekopnik slovenskej amatérskej astronómie

Bývalým stredoškolákom (jeho žiakom) a tým, čo majú blízko k astronómii, určite nie je treba predstavovať, stredoškolského profesora Juraja Bardyho, slovenského astronóma amatéra – spoluzakladateľa Astronomického kabinetu pri Okresnom osvetovom stredisku v Považskej Bystrici. Poznáme ho ako prísneho, náročného, spravodlivého, ale stále optimisticky naladeného človeka, plného energie a živej aktivity, ktorý mal svoj podiel na rozsiahlej činnosti a zaslúžil sa o rozvoj amatérskej astronómie v Považskej Bystrici a jej okolí.

Mgr. Juraj BardyMgr. Juraj Bardy – slovenský astronóm amatér, ktorý sa venoval propagácii a popularizácii poznatkov z astronómie.

Stredoškolský profesor Juraj Bardy, slovenský astronóm amatér - sa narodil 23.09.1919 v dedinke Nesluša, okres Kysucké Nové Mesto, kde absolvoval základnú a meštiansku školu a do Považskej Bystrice prišiel ako 15-ročný mladík z Kysúc po ukončení meštianskej školy.

Od skorého detstva poznal povinnosti a po nich potom často sedával v korune vysokej lipy a pozoroval Slnko, ktoré prechádzalo oblohou a zapadalo za obzor. Už vtedy sa mu začal otvárať pohľad na svet a začal spoznávať čas. Ako chlapec pochádzajúci zo zaostalej kysuckej dedinky musel začať v roku 1937 pracovať ako robotník v Žilinskej súkennej fabrike na výrobu látok. Tvrdá práca nádenníka ho naučila vážiť si cieľavedomosť a oddych. I keď nebol vyučený remeslu jeho práca a pocit radosti z nej mu stačili k životnému optimizmu.

Neminula ho trpká skúsenosť ako účastníka bojov v II. svetovej vojny v rokoch 1940 – 1944. Po návrate z vojenčiny v rokoch 1945 – 1947 pracoval ako robotník v drevárskej továrni v Kroměříží a neskôr pracoval v továrni na letecké súčiastky, potom sa mu naskytla možnosť ísť za strojvodcu na parnú lokomotívu.

I napriek tomu, že skúšky zložil, neodchádza na lokomotívu, lebo otvorili večernú priemyslovku pre pracujúcich v Považskej Bystrici a on sa rozhodol v rokoch 1949 –1953 na nej študovať. Počas štúdia bol vedený k práci, k dôslednosti, k nutnosti zachovávať poriadok, a potom od roku 1950 ako učiteľ v strojárskom učilišti v Považskej Bystrici nestráca svoj cieľ. Tu začína obdobie záujmu o matematiku a prírodné vedy – fyziku a astronómiu.

Po maturite odchádza v rokoch 1953 –1958 študovať matematiku a fyziku na Prírodovedeckú fakultu UK do Bratislavy. Počas vysokoškolského štúdia začal pôsobiť na Gymnáziu v Považskej Bystrici ako stredoškolský profesor, kde zotrval až do odchodu na dôchodok v roku 1982.

Jurajovi Bardymu sa podarila v roku 1960 postaviť meteorologickú stanicu v parčíkovej oblasti III. Základnej školy, neďaleko bolo umiestnené Gymnázium, v ktorom pôsobil ako pedagóg. Študenti sa zodpovedne starali o stanicu, sledovali a zapisovali zmeny na prístrojoch. Stanica obsahovala základné potreby pre jej vybavenie, ako sú teplomery, vlhkomer a dažďový hrniec. Pri prestavbe školy stanica zanikla.

Slnečné hodiny sú umiestnené v parku oproti Ulice Ivana Krasku, neďaleko štadiónu v Považskej Bystrici. Na návrh Juraja Bardyho, ich v roku 1970 skonštruoval Eduard Škorpík, zamestnanec Považských strojární n.p. , ktoré sú doteraz funkčné. Materiál na ich výrobu daroval výrobný závod PS, zariadenie je dosť veľkých rozmerov asi 3m3, veľmi silné, nepoškoditeľné, t.č. zafarbené žltou farbou. Touto raritou sa veru nemôžu popýšiť v hociktorom meste. Je zaujímavé, ako nám prezradil autor, že takéto hodiny sa nachádzajú aj v Amerike, v Chicagu. Náhodou ich tam odfotografovala jeho vnučka. Je len smutné, že hodiny zatieňuje nefunkčná rozbitá fontána, ktorá sa v ich blízkosti nachádza.

Počas svojho aktívneho života sa pedagóg venoval dôkladnej príprave študentov. Výsledkom úspešného pedagogického pôsobenia sú úspešní absolventi prírodného zamerania vysokých škôl, ktorí sú jeho odchovanci.

V čase aktívnej práce vyniká aj v mimoškolskej činnosti. Svoju úlohu organizátora rôznych podujatí chápal v plnej miere aj ako úlohu spoločenskú. So svojimi odbornými kvality, ale i ľudskými vlastnosťami stále udržuje priateľské vzťahy s priaznivcami amatérskej astronómie. Mal cit pre spravodlivosť, a to pravidelne dokazoval ako porotca v astronomických súťažiach.

Najväčším snom Juraja Bardyho, slovenského astronóma amatéra bola výstavba Okresnej ľudovej hvezdárne v Považskej Bystrici na Šibeničnom vŕšku v roku 1973. Tomuto snu podriadil svoj voľný čas i napriek tomu po spracovaní a vybavení projektových dokumentov –neuspel. V jeho snahách sa snažila pokračovať trojica mladých astronómov amatérov – František Michálek z Vrtižera, Zdeno Velič z Beluše a Marián Mičúch z Plevníka-Drienového. Po roku 1989 sa trojica amatérskych astronómov snažila riešiť situáciu vybudovaním vlastných pozorovateľní. Od roku 1999 začali vznikať občianske združenia a amatérska astronómia v Považskobystrickom regióne sa začala spájať s menom Juraja Bardyho.

Takmer polstoročia venoval svoj voľný čas veľkej záľube – amatérskej astronómii. Aktívne pracoval v Spoločnosti matematikov a fyzikov Slovenska. Bol členom Akadémie vzdelávania v Považskej Bystrici, Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV v Tatranskej Lomnici, a tiež patrí medzi členov Slovenského zväzu astronómov amatérov. Ako člen Ústredného výboru Spoločnosti PROMETHEUS v Bratislave viac rokov prednášal na rôzne prírodovedné témy. V roku 1985 sa nemalou mierou zaslúžil o vznik Astronomického kabinetu pri Okresnom osvetovom stredisku v Považskej Bystrici a stal sa jej prvým predsedom. V súčasnosti je čestným členom Rady Astronomického kabinetu pri Považskom osvetovom stredisku v Považskej Bystrici. Astronomický kabinet sa snaží v rámci svojich možností podporovať osamotených astronómov, ale aj kluby vo svojom regióne. Za šírenie astronomických poznatkov získal 1.cenu Mikuláša Konkolyho a 9 plakiet od kultúrnych ustanovizní za rozvoj kultúry a astronómie.


Juraj Bardy bol vynikajúcim prednášateľom, vedel sa prispôsobiť vekovému i sociálnemu zloženiu poslucháčov a aj tú najkomplikovanejšiu problematiku vedel podať zrozumiteľne - populárnou formou. Svojimi prednáškami pre záujemcov v meste, na dedinách, školách, dokázal upútať pozornosť každého poslucháča, nakoľko vedel vhodne využívať učebné pomôcky na vyučovacom predmete z fyziky, ktoré si vytvoril sám pre tieto účely.


Jeho činorodá, záslužná práca má široký záber, a preto nie je možné nespomenúť jeho mimoškolskú činnosť, a tiež veľké úsilie venované organizovaniu olympiád, vytváraniu a vedeniu astronomických, vzdelávacích krúžkov (23 astronomických krúžkov so žiakmi Gymnázia v P.B., 2 vzdelávacie krúžky pri Mestskom kultúrnom stredisku v P.B.), ale i vedeniu krúžku pre obsluhu meteorologickej stanice pri Gymnáziu v Považskej Bystrici, ktorej bol iniciátorom a mal radosť z ich úspechov, ktoré dosiahli.

Mýlil by sa ten, kto by sa domnieval, že amatérska astronómia vyčerpávala jeho voľný čas. Mal aj ďalšie záľuby, ktorým sa venoval. Svoje estetické schopnosti využíval v záhradkárskej architektúre, o ktorú sa zaujímal a stále zaujíma.

23.septembra 1999 viceprimátor MUDr. Jozef Zedník na pôde Mestského úradu v Považskej Bystrici prijal bývalého stredoškolského profesora Mgr. Juraja Bardyho z príležitosti krásnych 80-tych narodenín. Bývali študenti si zaspomínali na svoje študentské časy: Ing. Petrík spomenul zaujímavé hodiny astronómie, návštevy hvezdárne. MUD. Zedníkovi utkveli v pamäti hodiny výchovy, keď ich profesor ako prvý učil estetickému cíteniu a spoločenskému správaniu (napr. kde a ako sa nosí vreckovka vo vrecku saka, ako sa používa príbor a pod.) Ďalší študenti spomínali na prísnosť, s akou posudzoval minisukne, kárované saká, rifle či účesy, takto sa im zapísal do pamäti. Juraj Bardy na záver povedal, že jeho vzťah k mládeži neskončil s ukončením pedagogického pôsobenia. Rád sa jej venoval vo voľných chvíľach i na dôchodku. Čo bolo v mojej moci, to som mládeži dal.

Slnečné hodiny Pri slnečných hodinách

Ku gratulantom k významnému životnému jubileu sa pridal aj Ing. Marián Mičúch, predseda astronomického klubu, ktorý sa vyjadril, že je mu ľúto, že ho pán profesor Bardy neučil, no vďačí mu za veľa, za vzťah k amatérskej astronómii. Práve vďaka nemu skonštruoval vlastné ďalekohľady, vybudoval vlastnú pozorovateľňu v Plevníku-Drienovom, a tiež založil Astronomický klub v Plevníku-Drienovom, ktorý je so súhlasom pomenovaný na Astronomický klub Juraja Bardyho.


Pri príležitosti významného životného jubilea 85 rokov Astronomický kabinet pri Považskom osvetovom stredisku zorganizoval stretnutie priaznivcov astronómie a študentov gymnázia s oslávencom pri slnečných hodinách.

Jubilantovi prišla v mene kolegov z gymnázia zagratulovať PhDr. Oľga Nováková, ktorá si na neho zaspomínala: Pán profesor Bardy učil matematiku a fyziku a v mnohom ovplyvnil nielen študentov, ale aj nás kolegov. Tieto predmety boli jeho srdcovou záležitosťou. S rovnakým zanietením sa venoval aj astronómii. Roky tu viedol astronomický krúžok. Som rada, že sa s ním stretol aj môj starší syn, ktorý napokon vyštudoval astronómiu.

Jubilant poďakoval za toto milé stretnutie. Zaspomínal si na roky strávené s mládežou, s ktorou si rozumel. A keďže ho zaujímal vesmír, dlhé roky viedol astronomické krúžky.
Mal som rád svoju mládež a dúfal som, že aj ona mňa. Dnešný deň je len spomienka na to všetko, čo som prežil, už mám 85 rokov. To je skutočne veľa. Náhodou som zdravý, z čoho sa teším. Ono je dobre, keď má človek prečo žiť. Moja práca je teraz na záhradke. To je záľuba, ktorá vyplýva z mojej lásky k prírode. S úsmevom dodal, že na toto stretnutie bude spomínať ešte dlhé - dlhé roky.

V roku 2009 bolo Jurajovi Bardymu udelené Verejné uznanie za celoživotnú aktívnu činnosť v oblasti astronómie a výchovu mládeže so zameraním na prírodné vedy.

Jeho obdivuhodný životný elán mu možno len závidieť.

Za všetkým stačí uviesť výrok Juraja Bardyho: ... som odchovanec a stúpenec socialistickej spoločnosti a osobným vývojom som dospel do štádia, že o sebe môžem povedať, že som ateista a komunista. Svojim žiakom a poslucháčom som vštepoval do vedomia pozitívny vzťah k prírode, k nadobúdaniu vedeckého svetonázoru, k obdivu javu, ktorý nazývame život ....

Zdroj: 90 ROKOV Mgr. Juraj Bardy – stredoškolský profesor, významný slovenský astronóm amatér, Bulettin, Astronomický klub Juraja Bardyho, Astronomický kabinet pri Považskom osvetovom stredisku v Považskej Bystrici, 2009 

Pridať komentár

Feedback