Vláda sa nesmie správať ako bohatí arabskí šejkovia

Vláda nemá harmonogram ani koncepciu nákupov v rezorte obrany. Proces je neprehľadný a nerealistický. To treba zmeniť. Ako na to? Navrhujem plán.

Považujem za správne, že Slovensko chce meniť starú ruskú techniku. Je zastaraná a v mnohých prípadoch nekompatibilná s armádami našich spojencov. Lenže celý proces má aj druhú stranu – peniaze slovenských občanov, ktoré treba treba šetriť, ako sa len dá, a míňať čo najefektívnejšie pod prísnym dohľadom.
 
Vláda už rozhodla o nákupe prepravných lietadiel. V krátkom čase sa chystá nakupovať vrtuľníky. Hovorí o nákupe radarov. Bude musieť rozhodovať aj o nadzvukovom letectve, aj keď zaspala lepší čas na rozhodnutie.

Všetko je to potrebné, áno. Prinesie to však enormný nápor na verejné financie, a to sa zatiaľ vôbec nehovorí o pozemných silách.

Bohužiaľ, vláda jednej strany dnes nemá jasnú stratégiu postupu. Nemá harmonogram ani celkovú koncepciu nákupov. Proces nákupov v rezorte obrany sa nedá považovať za prehľadný, kontrolovateľný a realistický.

V prvom rade si preto musí zodpovedať, aké sú naše priority.  

Nasledovné otázky by mali byť zodpovedané v tzv. rozvojovom pláne, teda v štandardnom plánovacom dokumente, ktorý vláda nie je schopná predstaviť a schváliť od roku 2012:
 

  • Čo? Aký typ techniky a výzbroje skutočne potrebuje naša armáda?
  • Kedy? Aký bude časový harmonogram?
  • Ako? Akú metódu zvolíme?
  • Za koľko? Máme na to vôbec? 
O tomto pláne následne by mali predstavitelia vlády rokovať so všetkými parlamentnými politickými stranami. Pretože proces nových akvizícií a celkovej modernizácie si vyžiada obrovské finančné prostriedky. A najmä presiahne mandát jednej vlády.

Preto by na tom mala existovať zhoda všetkých dôležitých politických síl. Na záver plán musí „požehnať“ ministerstvo financií a alokovať potrebné finančné prostriedky.

Bohužiaľ, dnes nič z toho na Slovensku neplatí. Nemáme harmonogram ani celkovú koncepciu nákupov. Nakupujeme podľa utajovaných koncepcií.

Spomínaný, strednodobý modernizačný plán (tzv. Rozvojový plán rezortu obrany) je blokovaný v pripomienkovom konaní kvôli zásadnej pripomienke ministerstva financií.

Pri veľkých akvizíciach pre potreby obrany by Slovensko malo využívať inovatívne postupy, medzirezortnú a nadregionálnu spoluprácu. Ponúkajú sa možnosti spojeneckých inštitúcií založených práve za účelom koordinácie obstarávania s cieľom zníženia cien tovarov a služieb.

Bez využívania takýchto moderných postupov sa vláda bude naďalej správať ako bohatí arabskí šejkovia, ktorí si radi napriamo kúpia to, čo sa im práve páči.

Pridať komentár

Feedback