Kšefty a klamstvá okolo regionálnej politiky?

Navštívil som už mnoho mestských a obecných zastupiteľstiev, rozprávam sa často s poslancami aj bežnými ľuďmi. Teraz som bol práve v Slatinke pozrieť, ako tam prebieha dohodnutý postup, aby sme zachránili domy pred zbúraním, čo je na dobrej ceste.

Všade sa mi potvrdzuje jedna vec. Problémy, ktoré sú v regiónoch, v obciach a mestách, sú spoločné pre celé Slovensko. Nerozumiem akú logiku majú tvrdenia, ktoré sa objavujú v poslednom čase, že regionálna politika má nejaké iné pravidlá ako tá celoslovenská. Že na regionálnej, na krajskej úrovni, sa môžu spájať strany, ktoré inak stoja proti sebe. Že prirodzene môžu spolupracovať strany, ktoré sa v parlamente obviňujú z toho, že ich politika spôsobuje zhoršovanie života bežných ľudí. Tých, ktorí v regiónoch, krajoch žijú. Že spájanie sa takýchto názorovo rozdielnych strán môže byť v záujme kraja, a že to je dobré spojenectvo.

Kde je tu logika? Majú snáď občania banskobystrického kraja iné problémy ako nitrianskeho, prešovského, košického, žilinského, trnavského alebo ďalších?

Ja si myslím, že nie. Problémy sú úplne rovnaké, tie principiálne problémy, ktoré ich trápia, sú tie isté, akými sa zaoberáme v parlamente a kritizujeme vládu Smeru, ako svojou politikou tieto problémy zväčšuje. Tým najväčším problémom je nezamestnanosť, zlá vymáhateľnosť práva, sociálny systém, ktorý dáva viac za ničnerobenie ako za prácu a množstvo, množstvo vecí, ktoré treba riešiť, a ktoré sa snažíme riešiť, a o ktorých diskutujeme v parlamente.

A keď je to problém na parlamentnej úrovni, kde o riešení týchto problémov vedieme spor s vládnou stranou, so Smerom, tak na krajskej úrovni kde sa tie problémy vypuklo prejavujú, si budeme s touto stranou hrkútať?

Budeme sa s ňou objímať a v parlamente ju budeme kritizovať? Má toto nejakú vnútornú logiku? Má to nejaké racio?

Ja si myslím, že absolútne nie. To, že na regionálnej úrovni je to inak, sú výmysly, ktoré majú len ospravedlniť lokálne korýtkarčenie. Ospravedlniť konanie ľudí, ktorým nezáleží na tom, aby sa tie problémy odstránili, aby sa tu ľuďom žilo lepšie, aby mali viac práce, ale majú zabezpečiť len to, aby sa pár funkcionárov okresného rangu dostalo len k nejakej funkcii na regionálnej alebo okresnej úrovni.

To je vec, s ktorou ja absolútne nemôžem súhlasiť. A myslím si, že s tým nemôžu súhlasiť ani ľudia, ktorí žijú či v banskobystrickom alebo ktoromkoľvek inom kraji. Tak až ich nechceme klamať, tých ľudí, ktorí tu žijú a o ktorých by nám malo ísť, ak chceme byť úprimní, tak musíme byť úprimní aj v regionálnej politike. Pretože tá rieši tie isté problémy ako celoslovenská politika a problémy, ktoré dopadajú na tých istých ľudí. Ľudí, žijúcich v jednotlivých regiónoch, mestách a obciach. Keď tak budeme konať, vtedy nám možno ľudia uveria.

Ľudo Kaník, poslanec SDKÚ-DS, kandidát na župana banskobystrického VÚC.

Pridať komentár

Feedback