Slovensko je vyradené

Z čoho? Z programu potravinovej pomoci pre rok 2013. Vyradila ho z neho Európska komisia. Ako dôvod uviedla, že „Slovensko nevytvorilo vhodné podmienky na to, aby zabezpečilo bezpečnú, správnu a včasnú implementáciu tohto programu v roku 2013“.

Nie je ambíciou tohto článku robiť arbitra sporu medzi predchádzajúcim ministrom Zsoltom Simonom a terajším Ľubomírom Jahnátkom. Každý si totiž „melie“ svoje. A v danej chvíli to nie je to najpodstatnejšie.

 

Zhrňme si fakty:

 

Fakt č. 1  – 3500 ton cestovín a múky sa vyparilo...

Po páde vlády Ivety Radičovej bol podpísaný osobitný dodatok k zmluve o dodávke potravinovej pomoci medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) a dodávateľom múky a cestovín. Tento dodatok bol podpísaný 25. novembra 2011 riaditeľom PPA V.Harajom. Podľa dodatku sa rozšíril okruh skladov, kde mali byť dodané cestoviny a múka. Avšak sklady uvedené v tomto dodatku sú zároveň aj skladmi, ktoré patria priamo dodávateľom múky a cestovín.

Navyše v dodatku k zmluve o potravinovej pomoci je aj jedno osobitné ustanovenie, a síce  o tzv. „fikcii doručenia.“ Píše sa v ňom, že pokiaľ si 27. februára 2012 PPA neprevezme potravinovú pomoc, teda keď nepodpíše protokoly a neprevezme potraviny, nastáva fikcia doručenia. To znamená, ako keby tých 3500 ton, ktoré stále chýbajú, bolo doručených.

Navyše v predmetných skladoch nebola umožnená ani kontrola - nepovolil ju dodávateľ. Odhadovaná škoda je 1,2 milióna Eur.

Otázka teda znie, či tých 3500 ton múky a cestovín, vôbec niekedy existovalo...

 

Fakt č. 2 – zachraňujeme 1,2 milióna eur, zriekame sa 5 miliónov eur...

Rezort už pod novým vedením  v máji 2012 deklaroval, že sa nechce zapojiť do programu potravinovej pomoci v roku 2012. Namiesto rozdávania novej pomoci sa chcel pokúsiť dodať aj zvyšných 3 500 ton múky a cestovín. Náklady na rozdávanie podľa plánu pritom mal na seba vziať štát.

Rezort sa rozhodol „tlačiť v rokovaniach na dodávateľa a distribútora, aby sa tých zostávajúcich 3 500 ton predsa len dodalo odkázaným občanom aj za cenu, že nám nebudú zo strany Európskej komisie uhradené distribučné poplatky". Dodávateľ bol údajne ústretový prejavil záujem dodať aj zvyšný objem pomoci. Odhad dopravných nákladov pre štát je cca 30 tis. eur plus náklady za uskladnenie. Agrorezort dostal prísľub od premiéra, že pokiaľ dôjde k zhode s dodávateľom, vláda vyčlení prostriedky špeciálne na tieto účely. Do rozdávania zvyšnej potravinovej pomoci by sa pritom mala zapojiť podľa plánu aj armáda.

Tento rok malo Slovensko z programu potravinovej pomoci čerpať viac ako 5 miliónov eur.

Takže sme sa dobrovoľne zriekli čerpania 5 miliónov eur  - na úkor záchrany menej ako 1,2 milióna eur. Menej preto, lebo časť nákladov, ako bolo vyššie uvedené, bude musieť predsa len vziať na seba štát.

A otázne je, či profesor Jahnátek a jemu podriadení úradníci budú úspešní

 

Fakt č. 3 – ďalších takmer 5 miliónov eur je preč...

Pre rok 2013 mala mať naša krajina z programu potravinovej pomoci k dispozícii cca 4,8 milióna eur. Sú definitívne stratené. Navyše, musíme vrátiť aj 1,1-miliónovú zábezpeku, ktorú sme na tento účel dostali z európskych peňazí.  Vrátiť ju musíme preto, lebo sme nevytvorili vhodné podmienky na zabezpečenie implementácie tohto programu v roku 2013.

Ľudskou rečou:Úradníci ministerstva už pod novým vedením nevykonali svoju prácu, za ktorú sú platení, v požadovanej kvalite alebo ju  nevykonali vôbec. Politické rozhodnutie o tom, že sa dobrovoľne zriekame pomoci aj pre rok 2013, nikde prezentované totiž nebolo.

 

Podčiarknuté a zhrnuté

Slovensko prišlo vďaka zlým politickým rozhodnutiam, neodborným rozhodnutiam, pracovným zlyhaniam a zrejme aj podvodnému konaniu  o zhruba 10 miliónov eur z európskych peňazí.  Hlavne, že svedomito prispievame do európskeho rozpočtu. Štát opäť ukázal, že je katastrofálnym organizátorom. V tomto prípade nedokázal zorganizovať ani takú vec, akou je pomoc pre chudobných.

A pritom sú regióny na Slovensku, kde by táto pomoc bola naozaj adresná a prospešná.
Poviem vám, že toto je náramne skľučujúce. Slovensko je vyradené. Vyradila ho neschopnosť politikov a byrokracie. Alebo ešte niečo horšie.

Tento článok sa vám nepáči.

Pridať komentár

Feedback