Robert Fico oklamal ľudí

Čo by nebolo až také ojedinelé. Uňho je totiž klamstvo už také bežné, že keď vám zaželá pekný deň, treba sa pripraviť na to, že bude pršať.

V tomto prípade však ide proti svojej vlastnej podstate. Vždy totiž brojil proti privatizácii. Teraz otočil. A hlavne podviedol množstvo ľudí, pri doteraz jeho najväčšej privatizácii – predaja 49% akcií Slovak Telekom. Najprv ľudí nabaláchal a vzbudil v nich nádej, že budú môcť investovať. Mnohí si kvôli tomu napríklad zrušili termínované vklady. Verili, že sa im investícia vráti  – a stratili. Pretože vláda zrušila plánovaný predaj akcií cez burzu.

Robert Fico navyše koná aj v rozpore s Programovým vyhlásením vlády, kde o privatizácii je možné nájsť len toto:

„Vláda komplexne posúdi ukončenie prebiehajúceho procesu privatizácie. Rozhodne o zrušení Fondu národného majetku efektívnym spôsobom, bez dodatočných dosahov na štátny rozpočet a s vylúčením ekonomicko - právnych a obchodných rizík.“... „V oblasti energetiky a sieťových odvetví bude vláda tlmiť nepriaznivé dôsledky netransparentnej a chybnej privatizácie, aby prirodzené monopoly mali čoraz menej možností zneužívať svoje dominantné postavenie.“... „Lesy vláda považuje za strategický štátny majetok a preto garantuje ich neprivatizovateľnosť.“... „Vláda počas celého funkčného obdobia neuskutoční transformáciu univerzitných, fakultných a verejných nemocníc na akciové spoločnosti, čím zabráni ich privatizácii a znižovaniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ako aj ohrozeniu existencie nemocníc.“

Slovom, o tom, že vláda bude privatizovať, tam nie je ani mäkké f. 

Aby bolo jasné – nie je kľúčovým problémom, že Robert Fico privatizuje – aj keď sa dušoval, že tak nebude robiť a svojich voličov podviedol. Problémom je to, ako to robí. Okrem vyššie zmieneného oklamania potenciálnych investorov je neospravedlniteľné, že nespravil poriadnu medzinárodnú súťaž. Hodnota, ktorú analýzami jeho analytici „zisťovali“, je spochybniteľná – potenciálni investori nemali komplexné ekonomické informácie o privatizovanej spoločnosti. Ak by súťaž bola, je reálne, že by vygenerovala cenu vyššiu, niektoré odhady hovoria o viac ako jednej miliarde eur. Akcie Slovak Telekom boli predané spoločnosti Deutche Telecom za 900 miliónov, z ktorých je 100 miliónov navyše viazaných na sanovanie prípadných súdnych sporov. Cenu, ktorá sa mohla súťažou dosiahnuť, sa už nikdy nedozvieme – lebo žiadna poriadna súťaž nebola. 

Štatistiky hovoria o tom, že na Slovensku stúpa počet verejných súťaží, ktoré sú pod rôznymi zámienkami zrušené, ak ich nevyhrá vopred vybratý uchádzač. V dôsledku toho klesá dôvera verejnosti aj podnikateľskej obce vo férovosť a výsledkom je neustále sa znižujúci počet uchádzačov v súťažiach. Podľa štatistík Transparency International medziročne klesol priemerný počet účastníkov vo verejných súťažiach na alarmujúce číslo - 2,6 účastníka na súťaž. Netreba sa preto čudovať, že napríklad pri súťažiach v zdravotníctve často súťaží 1 záujemca.

Toto bol obdobný prípad. Celé konanie tejto bleskovej privatizácie javí znaky pokútneho dohodnutého biznisu – ľudia boli zneužití na vygenerovanie ceny, tá bola behom pár hodín akože „prebitá“ o, pre vopred vybratého uchádzača, prijateľnú sumu a obchod bol narýchlo a v tichosti zrealizovaný. Stovky miliónov, ktoré by sa dali využiť inde, vyleteli hore komínom.

Pridať komentár

Feedback