Minister Jahnátek hrobárom?

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) je pre Slovensko jednou z najcitlivejších. V januári 2014 vstúpi do platnosti nová Spoločná poľnohospodárska politika, ktorá bude platiť 7 rokov – až do roku 2020. Máme teda už len niekoľko mesiacov na to, aby sme zabezpečili pre našich poľnohospodárov a potravinárov podmienky porovnateľné so zvyškom EÚ.

Už niekoľko týždňov vyzývame ministra pôdohospodárstva Ľubomíra Jahnátka, aby konečne konal a začal záujmy našich poľnohospodárov a potravinárov na rokovaniach v Bruseli zastupovať skutočne a nie len akože. Čas sa nám nebezpečne kráti. Pán minister tvrdí, že nie je problém dokonca ani to, ak nemáme v AGRI výbore žiadneho poslanca. Rokovania to podľa neho nijako neobmedzuje...

Každý z nás veľmi dobre vie, ako funguje tvorba európskej legislatívy. Komisia síce príde s návrhom, ale rozhodovanie o konečnej podobe konkrétnej politiky závisí na rozhodnutí Rady ministrov a na Európskom parlamente.

Minister Jahnátek v Rade ministrov poľnohospodárstva nerobí nič. Doteraz nebol schopný ani len naformulovať pozíciu Slovenska. Ak nevie, čo chceme, tak ako môže vyjednávať? No... nemôže.

Potom je tu ešte Európsky parlament. Ale aj to má háčik. V AGRI výbore nemá Slovensko svojho poslanca. Z dvadsaťsedem krajín EÚ tam nemajú zastúpenie štyri krajiny  -  Cyprus, Malta, Estónsko (majú v EP len po šesť poslancov) a áno... tou štvrtou krajinou je Slovensko.

Pre porovnanie – Poliaci majú štyroch členov, z toho dvoch podpredsedov a troch náhradníkov, Česi aj Maďari – po dvoch členov.

Čo to znamená? Poslanec môže na výbore kedykoľvek vystúpiť a prezentovať pozíciu svojej krajiny a ovplyvňovať rozhodovanie v tejto oblasti.


Dobre... Povedzme, že sme menšia krajina a mále málo poslancov. Práve preto musí podstatne viac pracovať minister.  Ten tvrdí, že ministerstvo si poctivo  „obšliapáva“ všetky zasadnutia.

Tak sa teda pozrime, akým spôsobom si ich „obšliapáva“ a ako na nich funguje.

25 júna 2012 sa konala veľmi dôležitá medziparlamentná schôdza výborov. Zúčastnili sa na nej tak poslanci EP, ako aj poslanci z národných parlamentov EÚ. Na tejto schôdzi boli prezentované aj stanoviská národných parlamentov k reforme SPP, ktoré jednotlivé krajiny v národných parlamentoch prijali.

Najprv k zoznamu účastníkov. Čitateľ tohto blogu tuší správne...

Samozrejme, poslanec EP za SR tam nebol ani jediný, veď ako už bolo uvedené, v AGRI výbore žiadneho nemáme. Čo je ale škandál – na rokovaní sa nezúčastnil ani jeden člen národného parlamentu SR. Ani „minikrajiny“ toto dôležité zasadnutie nezanedbali - bol tam Cyperčan, Lotyš, poslanec Litvy, z Malty dokonca dvaja poslanci národného parlamentu. Len zástupca Slovenska ani jediný – opäť veľká nula!

A prednesené stanoviská?

Individuálne pozície národných parlamentov prednieslo spolu trinásť krajín. Medzi nimi napríklad všetky krajiny V4 – okrem Slovenska!

Slovensko žiadnu individuálnu pozíciu neprednieslo. Nemal ju kto predniesť, lebo tam nikto nebol a nemali sme čo predniesť, lebo žiadnu pozíciu ministerstvo nevypracovalo.

V októbri 2012 boli mimo iného v Bruseli prezentované aj spoločné stanoviská krajín, ktoré sa spojili, pretože majú spoločné problémy. Poznáte to: Keď máte spojencov, presadíte viac.

Spoločnú pozíciu predniesli Spojené kráľovstvo, Švédsko, Dánsko, Česká republika, Nemecko a Estónsko – krajiny, ktoré majú podobné problémy ako my. Slovensko sa k nim nepridalo – my zrejme nepotrebujeme spojencov.

Nuž - pánovi ministrovi Jahnátkovi k tomuto výkonu treba pogratulovať – toto je, prosím pekne, to jeho „obšliapávanie“ výborov a zasadnutí  EP v praxi. Škoda, že ale nemôžeme gratulovať slovenským poľnohospodárom a potravinárom.

Keď to bude takto pokračovať, čoskoro im vláda Roberta Fica vykope hrob a minister Jahnátek sa stane „hrobárom slovenského poľnohospodárstva“.

Riešenie :

Je potrebné, aby minister pôdohospodárstva prestal naháňať potkany po slovenských hypermarketoch a prestal na PR tlačových besedách informovať o výsledkoch kontrol v reťazcoch. Je pekné, že sa minister Jahnátek stará o to, aby bolo v našich hypermarketoch čisto. Minister ale nie je ani deratizér, ani veterinár, ani hygienik. Jeho miesto nie je medzi regálmi alebo chladiacimi vitrínami pri kontrole dátumu spotreby jogurtov.

Jeho miesto je v Bruseli.

Preto je potrebné, aby slovenskí vyjednávači na čele s ministrom Jahnátkom okamžite začali skutočne vyjednávať a zasadili sa o spravodlivé rozdeľovanie dotácii v rámci EÚ - o dorovnanie platieb na 100% priemeru EÚ (tak ako nám to bolo pri vstupe do únie prisľúbené a nie len na 90% a ešte aj iba z jednej tretiny, tak ako to bruselskí úradníci teraz zamýšľajú). Lebo zatiaľ sa na vyjednávačov len hrajú.


 

Pridať komentár

Feedback