Miliónovými pokutami k úspešnej likvidácii

V decembri 2012 minister Jahnátek s veľkou pompou priniesol do NR SR katastrofálny zákon o potravinách. Už vtedy som tento zákon nazval haraburdou a upozornil som ho na všetky vážne problémy, ktoré prinesie v praxi. Všetky výhrady sú zhrnuté v tomtotomto blogu . Už po roku sa časť týchto výhrad, ktoré sa týkali hlavne vysokých hraníc a nejednoznačných pokút za predaj tovaru „po záruke“, potvrdila a minister prišiel do NR SR s novelizáciou. Žiaľ, nedostatočnou a kozmetickou a výsledky jeho „boja s nečestnými obchodníkmi“ dnes začínajú prichádzať.

Mastná pokuta pre obchodný reťazec
Obchodná sieť Tesco má zaplatiť dohromady už tri milióny eur, pretože opakovane predávala skazené alebo staré potraviny. Poslednú pokutu dostala sieť minulý mesiac. Ďalšie pokuty môžu Tesco doviesť aj do straty. V Tescu v Partizánskom našla kontrola hnilé ovocie, v Tescu v SNV zasa rôzne druhy starých potravín. Medzi nimi napríklad jedno polkilové vrecúško fazule, ktoré bolo vyše dvesto dní po dátume minimálnej trvanlivosti. Toľko agentúrna správa.

Hlúpy a škodlivý zákon
Nezmyselný zákon pritom nerozlišuje, či obchodník predáva tovar po dátume minimálnej trvanlivosti (DMT), alebo po dátume spotreby (DS), nerozlišuje prípady, keď kontrolóri nájdu v obchode v regáli zabudnutý perník jeden deň po uplynutí DMT, z ktorého konzumácie nič nehrozí, alebo obchod vedome predáva zelený majonézový šalát, ktorý môže spôsobiť epidémiu, nerozlišuje ani to, či predávate 20 dekagramov alebo tonu „závadných“ potravín a ani to, či je ohrozené zdravie, alebo nie je ohrozené zdravie kupujúcich.

Zákon taktiež nerozlišuje prípady, ak sa každá chyba stane vždy v inej prevádzke toho istého prevádzkovateľa. Takisto nerozlišuje, či sa jedná o reťazec, sídliskovú predajňu alebo malú rodinnú večierku. Jedna taká malá večierka po udelení 250.000 – eurovej pokuty už skončila (pričom výrobky, ktoré predávala, boli práve po uplynutí DMT, nie DS, teda na zdraví nikoho neohrozovali).

Pri prvom náleze je podľa zákona natvrdo pokuta od tisíc eur do pol milióna eur, pri druhej chybe dvojnásobok a pri tretej chybe jeden až päť miliónov Eur.

Základné pojmy - o čom vlastne hovoríme
Pripomeňme si preto, čo vlastne DMT a DS je a aký je medzi nimi rozdiel.

DMT je dátum, do ktorého si potravina pri správnom skladovaní uchováva svoje špecifické vlastnosti. Ak vlastnosti potraviny a spôsob jej balenia vyžadujú osobitné podmienky skladovania, ktoré súvisia bezprostredne s DMT, musia byť tieto podmienky uvedené na obale výrobku. Takáto informácia sa udáva pri potravinách, ktoré majú dlhšiu trvanlivosť - konzervy, nápoje, mrazené výrobky a pod. Vo väčšine prípadov informácia o minimálnej trvanlivosti udáva skôr zníženie kvality ako zdravotné riziko pre spotrebiteľa a neznamená nutne, že po tomto dátume je potravina nekonzumovateľná. Ide skôr o zníženie kvality chuti, či štruktúry. Potraviny po uplynutí DMT sa v zahraničí bežne môžu predávať, napríklad v Nemecku, Rakúsku, Česku – sú špeciálne označené a sú žiadaným artiklom pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva. V týchto vyspelých krajinách politici doprajú dôchodcom a nízkopríjmovým skupinám obyvateľstva kúpiť si za zlomkovú cenu tovar, ktorému nič nie je, u nás smerácky diletant Jahnátek rozdáva státisícové a miliónové pokuty tým, čo ich predávajú. Lebo sa rozhodol, že predaj potravín, napr. spomínaného zabudnutého perníka na regáli alebo nejakých oplátok jeden-dva dni po uplynutí DMT sú hrdelným zločinom. To, že navyše existuje dokument Európskej komisie, v súlade s ktorým potraviny po uplynutí DMT možno konzumovať a SR tento dokument odsúhlasila, už len dokresľuje bizarnosť našej legislatívnej normy.

Oproti tomu DS sa uvádza na potravinách, ktoré z mikrobiologického hľadiska podliehajú rýchlej skaze, a preto môžu v krátkom čase predstavovať bezprostredné nebezpečenstvo pre zdravie ľudí. Ide najmä o mliečne výrobky. V označení sa musí uvádzať aj údaj o konkrétnych podmienkach skladovania.

Už len z vysvetlenia týchto dvoch pojmov vidno, o akom rozdielnom tovare hovoríme.

A navyše...
Vôbec nie je konšpiráciou to, že stačí, ak niekto z konkurencie alebo len so zlým úmyslom bude pravidelne nejakému obchodníkovi (a je jedno, či to bude reťazec alebo sídlisková predajňa) nosiť do predajne jogurty po uplynutí DS do chladiaceho boxu a obchodníka za pomoci pokút a kontrolného orgánu zničí.

DMT a DS sú na produktoch preto, aby ľudia boli informovaní, sú napríklad prípady, kedy spotrebiteľ nechce kúpiť už ani produkt, ktorému končí „záruka“ o jeden – dva dni.  Nie je dôvod robiť zo spotrebiteľov nesvojprávnych blbcov, ale práve naopak – treba ich vychovávať a vzdelávať.  Mimochodom, zmienená fazuľa z Tesca by nikomu neublížila, strukoviny pri správnom skladovaní majú požívateľnosť prakticky neobmedzenú, naši starí rodičia vedia o tom svoje

A áno - previnilcov z radov obchodníkov treba naozaj aj trestať – avšak primerane a tak, aby trest splnil svoj účel. Nie nezmyselnými zničujúcimi a likvidačnými pokutami, ale napríklad novelizáciou trestného zákona a tvrdým osobným postihom zodpovedného človeka, ak príde k všeobecnému ohrozeniu alebo epidémii.
 

Pridať komentár

Feedback