Jahnátek opäť nesklamal

V deň rokovania druhého čítania novely zákona o lesoch minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek stiahol tento návrh zákona z rokovania NR SR. A to je dobré. Návrh bol totiž zlý.

Navyšovanie vplyvu orgánov štátnej správy lesného hospodárstva nad ostatné orgány štátnej správy v predmetnom návrhu je nezdôvodniteľné a neprijateľné.

Z praxe vyplynuli viaceré nepriaznivé trendy. Veľkým problémom sú náhodné ťažby. Návrh tohto zákona zmierňovaním podmienok napomáhal nekontrolovateľnému výrubu aj zdravých stromov v územiach s 3. až 5. stupňom ochrany, a to pod rúškom náhodnej ťažby. Náhodná ťažba má byť ozdravným opatrením, a nie prostriedkom na zvyšovanie ťažby. A trend zvyšovania takejto ťažby je zrejmý aj zo Zelenej správy. Už dnes dochádza k ťažbe kvalitného dreva na účely spaľovania a výroby drevnej štiepky, okrem iného aj v štátom dotovaných kogeneračných energoblokoch.

Negatívne hodnotím aj použitie nepriamej novely alebo tzv. „prílepku“. Smeráci sa snažili v tejto novele zákona a o lesoch vylepšovať zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách - cez spoločnú správu tohto zákona. Nemám takýto postup rád, a treba na to poukázať, aj keď v tomto prípade boli navrhnuté zmeny akceptovateľné a vylepšili by nedobrý zákon . Dokonca by sa žiadali ešte aj niektoré ďalšie.

Pozoruhodné a zároveň smutné je to, že zamýšľanú zmenu povinného zvolávania Valného zhromaždenia oznámením v médiu s celoštátnou pôsobnosťou som navrhoval už v marci 2013, keď som pri prerokovávaní zákona o pozemkových spoločenstvách dal pozmeňujúci návrh presne v tomto znení, a síce, aby povinnosť zvolávať Valné zhromaždenie drahou inzerciou v médiách s celoštátnou pôsobnosťou nebola v zákone stanovená.

Návrh smeráci zmietli zo stola, a to len preto, že bol opozičný. A teraz po polroku sa zobudili a predložili to isté, dokonca pri prerokúvaní iného zákona. A keďže ho nakoniec stiahli, ľudia združení v spoločenstvách môžu nezmyselne platiť za mediálne oznamy a čakať na zrušenie tohto nezmyslu naďalej.

Toto sa nestalo v podaní poslancov Smeru po prvýkrát. Odmietanie rozumných návrhov poslancov opozície, ich následné prevzatie smerákmi, a ich navrhnutie a schválenie cez nepriame novely a prílepky sa pomaly, ale iste stávajú nepísaným parlamentným smeráckym folklórom. Na škodu veci.

Potom nech sa kolegovia zo Smeru nečudujú, že ich čoraz viac ľudí pokladá za amatérov a hlasujúcich panákov, ktorí nemajú vlastný rozum a jedinou spásou im je všadeprítomný prst podpredsedníčky NR pani Laššákovej.

Ešte sa zmienim o spoločnej správe, ktorá vyvolala ostrú reakciu verejnosti a bola hlavným dôvodom stiahnutia návrhu.

V čl. I bode 55 § 30 ods. 3 znel:

„(3) Organizovať a vykonávať aktivity za účelom zisku na lesných pozemkoch možno len so súhlasom podľa osobitných predpisov.45c)“. Za aktivity za účelom zisku sa nepovažuje sporadický zber húb a lesných plodov pre vlastnú spotrebu návštevníka lesa.“

Samozrejme, je to hlúpa formulácia, lebo kto určí, čo je to zber húb a lesných plodov pre vlastnú spotrebu? Keď nazbieram čučoriedky, zavarím desať pohárov a tri z toho darujem susedovi alebo dcére, už som porušil zákon? Zrejme áno, veď som ich sám nespotreboval. O hubách ani nehovorím. Pol košíka, košík? A to slovo „sporadický“ je úplný nezmysel. To je koľko? Raz za týždeň, alebo každý druhý. A koľko hodín? Ak smeráci chcú zakázať predaj húb, treba ho zakázať otvorene a postaviť sa k tomu čelom a nemaskovať to takýmito nezmyslami.

Bizarné na celom tomto je to, že pred pár dňami sa zjavila informácia, že minister Jahnátek razantne odsúdil, „vloženie“ danej formulácie do spoločnej správy poslancami strany Smer, vlastne jeho kolegami a poslancami tej istej strany, ktorá ho do vlády nominovala s tým, že bude trvať na tom, aby sa o tomto uznesení hlasovalo osobitne, aby to bolo vyňaté na samostatné hlasovanie a aby to poslanci odmietli. Označil to za buzeráciu ľudí a údajne o tom informoval aj premiéra Fica.

No – lenže veľmi rýchlo sa ukázalo, že tú prvú časť predmetného znenia, že organizovať a vykonávať aktivity na lesných pozemkoch za účelom zisku na lesných pozemkoch možno len so súhlasom vlastníka alebo správcu, dalo do návrhu zákona samotné ministerstvo pôdohospodárstva. Poslanec Lebocký zo Smeru navrhol len tú druhú časť o hubách, aby zákon akože „vylepšil“. Aj keď, ako som vyššie uviedol, ani jemu sa to nepodarilo. Do jedného nezmyslu navrhol doplniť druhý nezmysel.

Niečo sám navrhnúť, následne vytasiť meč a ísť proti tomu bojovať a ešte o tom informovať aj premiéra, ako to spravil pán profesor Jahnátek - na to treba naozaj veľké umelecké cítenie.

Vysvetlím ešte na niekoľkých prípadoch, prečo je aj tá prvá časť formulácie, zlá a nejednoznačná.

Príklad 1 – keď pôjdem na prechádzku do lesa a odfotím tam západ slnka, ten následne pošlem do nejakej redakcie časopisu a ten mi ju uverejní a zaplatí mi za ňu honorár, bol alebo nebola to aktivita na lesnom pozemku za účelom dosiahnutia zisku? Porušil som zákon alebo nie?

Príklad 2 – detské tábory. Tie sa dnes určite organizujú za účelom zisku. Ak v rámci tábora zorganizuje vedúci tohto tábora pre deti branný pretek v lese, je to organizovanie činnosti za účelom dosiahnutia zisku? Mám za to, že je. A tým pádom si mal dopredu tento branný pretek dať vedúci vopred odsúhlasiť, inak poruší zákon.

A takýchto príkladov je množstvo.

Osobne predpokladám, že v januári tento nateraz stiahnutý návrh zákona bude vyzerať už inak. Otázka je, či budú uspokojení len hubári a zberači čučoriedok s tým, že ich týkajúce sa nezmysly budú so zákona vypustené, alebo budú schopní minister pôdohospodárstva a jeho úradníci predložiť tento dôležitý a dlho očakávaný zákon tak, aby boli odstránené aj ďalšie odborné nedostatky.

Každopádne treba skonštatovať, že Ľubomír Jahnátek opäť nesklamal. Opäť (a po koľký krát) predložil do NR SR paškvil, ktorý by v prípade jeho schválenia mnohým ľuďom mimoriadne uškodil. Ako sa to, žiaľ, počas jeho pôsobenia v rezorte, už stáva pravidlom. 

Pridať komentár

Feedback