Ani strapec bez pečiatky

Od budúceho roka bude možné realizovať na Slovensku výsadbu viniča len s povolením. Taký nezmysel vyprodukovali bruselskí eurohujeri a slovenských 83 Kolesíkov to ide na najbližšej schôdzi parlamentu poslušne odmávať. Prečo? Lebo „implementovať“ sa vraj musí. Ale naozaj musí?

Dôvodom toto nezmyslu je vraj „vytváranie spoločnej organizácie trhov s poľnohospodárskymi výrobkami", aspoň tak to zdôvodnili komjatickí úradníci z ministerstva pôdohospodárstva.  Nové pravidlá sa týkajú povolení na výsadbu na základe vyklčovania a poskytovania povolení na novú výsadbu na ploche, ktorá sa rovná 1 % celkovej plochy vysadenej viničom v Slovenskej republike.

Prečo 1%, prečo nie 2%? Alebo 3%? Nikto nevie – teda okrem bruselských úradníkov.

Okrem nezmyselného obmedzovania slobody podnikania celú procedúru, ako obyčajne, bude sprevádzať zvyčajné byrokratické šikanovanie – dodávanie kopy dokladov, ako je list vlastníctva, kópia nájomnej zmluvy, resp. písomný súhlas vlastníka pozemku. Všetko, samozrejme, na náklady žiadateľa, či už fyzickej osoby alebo podnikateľa.

Získanie povolenia, navyše nie je nárokovateľné. Ministerstvo bude zohľadňovať pri jeho vydávaní viaceré aspekty, napríklad klimatické podmienky (!) alebo „prioritné kritéria“. Nikde síce nie je definované, čo to je, ale úradníci to určite vedia. Takže zrejme aj prípadní korupčníci si prídu na svoje...

A paragraf, v ktorom je definované, že „Na výsadbu viniča na výrobu vína bez zemepisného označenia možno použiť len sadenice registrovaných odrôd uznané v Európskej únii.“, už asi nepotrebuje hlbší komentár. Bez registrácie ani na krok.

Tí uštipačnejší zvyknú hovoriť, že ak nejaký úradník v Bruseli má voľnú chvíľku, tak vymyslí nejakú reguláciu pre členské krajiny. Najlepšie takú, ktorá zamestná aspoň dvoch – troch ďalších euroúradníkov. Som presvedčený, že toto pravidlo medzi ne však nepatrí.

Slovensko dlhodobo ťahá v rámci tzv. Spoločnej poľnohospodárskej politiky oproti „starým“ krajinám EÚ za kratší koniec. EÚ nedodržala sľuby z prístupovej dohody o postupnom dorovnávaní  platieb na 100% priemeru EÚ a naša terajšia garnitúra nemá odvahu aktívne zastupovať záujmy Slovenska v tejto oblasti. Bližšie som o tom písal tu aj tu.

Keď však ide o ďalší nezmysel poškodzujúci Slovensko, smeráci si idú nohy dolámať, aby ho „implementovali“.

Eurohujeri dnes tvrdia, že pravidlá a regulácia sa týmto nariadením čiastočne zmierňuje. Napriek tomu som presvedčený, že tento zákon len naďalej pokračuje v nezmyselnom povoľovaní toho, kto a kde smie zasadiť hroznový koreň, ktorý si Európska únia vymyslela v roku 2013 s jediným cieľom - uškodiť našej krajine na úkor Francúzka, Talianska a iných vinohradníckych štátov.

Naše ministerstvo namiesto toho, aby bojovalo za zrušenie tejto idiotskej regulácie ešte novelizuje stav, aby sa, s prepáčením, čo najhlbšie vopchalo príslušnému komisariátu EÚ do zadnej časti tela. Je to v príkrom rozpore s národnoštátnymi záujmami Slovenska a preto, všetkých osem poslancov za stranu SaS bude hlasovať proti. Kolesíkovskú nerozmýšľajúcu presilu evidentne neprelomíme, ale princípy a posolstvá sú dôležité. Sme totiž presvedčení, že toto je vzorový prípad, keď „implementovať sa nielenže nemusí“, ale sa ani nemá. Ten jeden či dva strapce navyše by sme určite vedeli skonzumovať aj bez ministerskej pečiatky.  
 

Tento článok sa vám páči.

Pridať komentár

Feedback